Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Ad Soyad Değiştirme İsim Soyisim Değişikliği | AGÂH Hukuk

Ad Soyad Değiştirme İsim Soyisim Değişikliği | AGÂH Hukuk 19.07.19

Ad soyad değiştirme isim soyisim değişikliği davası günümüzde çokça karşılaştığımız, adını veya soyadını değiştirmek isteyenlerin açmak istedikleri bir dava türüdür. Ad soyad değiştirme isim soyisim değişikliği Türk Medeni Kanununun kişisel durum sicili ile ile ilgili düzenlemelere ilişkindir. Kaleme aldığımız bu makalemizde Ad Soyad Değiştirme Davası ile ilgili açıklamalarda bulunacağız.

İsim Değişikliği Nasıl Yapılır?

İsim değişikliği nasıl yapılır sorusunun cevabını ilk olarak nüfus müdürlüğüne yazılı başvuru ile değiştirilmesi, ikinci olarak da isim değiştirme davası yoluyla değiştirilmesi olarak anlatacağız.

5490 sayılı Nüfus Kanunun ek geçici 8. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca; bir defaya mahsus olmak üzere mahkemeye başvurmaksızın kişilerin ad ve soyadı değiştirmelerinin yolu açılmıştır. Buna göre, haklı bir sebep gösterilerek gülünç, küçük düşürücü, ahlaka aykırı, herhangi bir anlam içermeyen, yazım yanlışı bulunan, toplumda olumsuz intiba uyandıran ad ve soyadlar isim değişliği dilekçesi ile ilgili nüfus müdürlüğüne başvurularak düzeltilebilir. Yapılan başvurunun olumlu sonuçlanması halinde il veya ilçe idare kurulu kararıyla başvuruda bulunan kişin ad veya soyadı değiştirilir.

İlgili mevzuattaki değişikliğe göre nüfus müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak ad soyad değiştirilmesi Kasım 2019 tarihine kadar yapılabilir.

Ad Soyad Değiştirme, İsim Soyisim Değişikliği Davası Nasıl Açılır?

Ad soyad değiştirme isim soyisim değişikliği davası, dilekçe ile başvurunun ret edilmesi veya isim ekleme, isim çıkarma yahut ismin tamamen değiştirilmesi taleplerinde başvurulacak yöntemdir. Ad soyad değiştirme isim soyisim değişikliği davası nasıl açılır konusunda ” Ad Soyad – İsim Değişikliği Davası ” adlı makalemizi inceleyebilirsiniz.

Adını ve soyadını değiştirmek isteyenler, isim eklemek veya var olan iki isimden birini silmek isteyenler, isim değişikliği dava dilekçesi ile asliye hukuk mahkemesine başvurmalıdır. İsim değişikliği davasında yetkili mahkeme başvuruda bulunanın ikematgahının bulunduğu yer mahkemesidir. İsim değiştirme davası dilekçe örneğine sayfamızın örnek dilekçeler kısmından ulaşabilirsiniz.

Ad soyad değiştirme isim soyisim değişikliği davasında mutlaka haklı sebep belirtilmelidir. Türk Medeni Kanunun 27. maddesinde belirtilen haklı sebep kavramı çok geniş yorumlanmalıdır. Haklı sebebe ilişkin yargıtayın yerleşmiş içtihatları bulunmaktadır.

Ad Soyad Değişikliği Davasında Haklı Sebepler

Ad soyad değişikliği davasında haklı sebepler kanunda tek tek sayılmamıştır. Ancak günümüze kadar yüksek mahkeme kararları doğrultusunda oluşturulan bir içtihat söz konusudur. Buna göre; ad soyad değişikliği davasında haklı sebepler;

  • Kişiyi hüzne boğacak, sıkıntıya koyacak, karışıklılığa sebep olacak, yanlış anlaşılmalara müsait bir isim olması
  • Kişinin isminin gülünç ve alay konusu olması
  • Kişinin isminin örf adet ve geleneklere milli kültüre uygun olmaması
  • Kişinin isminin herhangi bir anlamı olmaması ya da anlamının çok çirkin olması
  • Kişinin sosyal çevrede okulda işte ve arkadaş çevresinde başka bir isimle tanınıyor olması, ad soyad değişikliği davasında haklı sebep olarak gösterilebilir.

Aile Hukukuna İlişkin Kişiler Hukuku Kapsamında Ad Soyad Değiştirme İsim Soyisim Değişikliği Konularında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Paylaşmak Güzeldir.


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

whatsapp
ara