Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Ağır Ceza Avukatı Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir? | AGÂH Hukuk

Ağır Ceza Avukatı Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir? | AGÂH Hukuk 17.12.20

Ağır ceza mahkemelerinde görülmekte olan davalar, mahiyeti itibariyle taraflar için çok büyük önem arz eder. Çünkü mahkemedeki yargılamadan sonra kişi cezalandırılmakta, belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmakta ve hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile karşı karşıya kalmaktadır.

Bunun için ağır ceza mahkemesindeki bir yargılamada sanık veya müşteki olan kişi ağır ceza avukatını seçerken dikkat etmelidir. Davanın akıbeti ve seyri bir nevi savunma makamını temsil eden avukat vasıtasıyla değiştirilebilmektedir. Ceza yargılamasına sanık, müşteki veya katılan olarak taraf olan kişide ağır ceza avukatını belirlerken bu durumu göz önünde bulundurarak hareket etmelidir. Ağır ceza avukatı seçerken belirlenecek kriterleri doğru bir şekilde belirlemelidir.

Ağır Ceza Avukatları Hangi Hukuk Dalını Kullanır?

Çok geniş bir kapsamı olan ceza hukuku, ağır ceza avukatlarının temel hukuk dalıdır. Ağır ceza avukatları ceza hukukunun yanı sıra, anayasa hukuku, milletler arası hukuk vb. ulusal ve uluslararası normlardan da yararlanır.

Ağır Ceza Avukatları Ceza Hukuku Alanı Hakkında

Ağır ceza avukatlarının takip ettiği davalardaki temel hukuki prosedür ceza hukuku alanındadır. Yazılı kanuni düzenleme olarak, ülkemizde ceza hukuku kendi bünyesinde;

• 2709 Sayılı T.C. Anayasası
• Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
• 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
• 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
• 5275 Sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
• 5235 Sayılı Adlî Yargı Mahkemeleri İle BAM Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunları barındırmaktadır.

En İyi Ağır Ceza Avukatı Nereden Bulunur?

Ceza mahkemelerindeki yargılamalarda ceza hukuku kapsamındaki kanuni düzenlemeleri detaylı bir şekilde bilmenin yanı sıra bilgi birikimi, tecrübe ve dava deneyimi çok önemlidir. Çünkü aynı suç türü ve aynı dava konusu hakkında farklı mahkemelerden farklı kararlar alınabilmekte veya yüksek mahkeme bu konuda farklı bir içtihadi düzenleme yapabilmektedir.

Bu sebeple en iyi ağır ceza avukatının farkı da bu şekilde belirlenebilmektedir. Onun içindir ki ağır ceza mahkemesinde yargılaması olan şahıslarda en iyi ağır ceza avukatı arama çabası ve en iyi ağır ceza avukatı bulma gayesi vardır. Öyleyse en iyi ağır ceza avukatı nereden bulunur sorusuna cevap olarak, ağır ceza avukatının, ağır ceza mahkemesindeki davada esasa ve usule ilişkin fiil ve eylemleri gözlemlenerek, daha önceki dava tecrübeleri çek edilerek bulunur diye biliriz.

Ağır Ceza Avukatı Hangi İlden Bulmalıyım?

Ağır ceza mahkemesinde görülmekte olan davalar, esasa ve usule ilişkin takibin çok sıkı bir şekilde yapılamasını gerektiren dava türlerindendir. Dava içeriğine konu olan delillerin, savcılık makamı tarafından isnat edilen suçlamaların çok iyi bir şekilde sentezlenmesi ve çözümlenmesi gerekmektedir. Bunların eksiksiz bir şekilde takip edilmesi dava dosyasına erişilebilirliğin sorunsuz olması davanın görüldüğü yer mahkemesinde görev yapan avukatlar aracılığıyla sağlanabilir.
Bunun için Şanlıurfa’da görülmekte olan bir ağır ceza davası için Şanlıurfa Ağır Ceza Avukatı bulmak veya Ankara’da görülmekte olan bir davada Ankara Ağır Ceza Avukatı seçmek bu kapsamda avantaj sağlayabilmektedir. Çünkü, Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesindeki bir davada Şanlıurfa’dan ağır ceza avukatları tutmak davaya erişimi ile sürecin hızlanmasını sağlayacaktır.

 

Paylaşmak Güzeldir.


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

    whatsapp
    ara