Avukat Ahmet YILDIZ

Şanlıurfa’da doğmuştur. İlk ve orta öğretimini Şanlıurfa’da lise eğitimini ise Konya’da tamamlamıştır. Ardından Ankara Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Lisans eğitimini başarılı bir şekilde bitirmiştir. Avukatlık stajını Ankara Barosunda yoğun bir eğitim süreciyle tamamladıktan sonra gerek Ankara’da gerekse Türkiye’nin çeşitli hukuk bürolarının farklı alanlarında görevalmıştır. 2010-2012 yıllarında askeri suçların infazı kapsamında Edirne Askeri Ceza ve Tutukevi Müdürlüğünde görev yapmıştır. Hakim/Savcı adaylığı yazılı sınavlarında başarı derecesi elde etmesine rağmen tercihini serbest avukatlık mesleğinden yana kullanmıştır.

Agâh Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuğun kurucu ortağı olan Av. Ahmet Yıldız, halen Kamu Hukuku alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Avukatlık mesleği yanında çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da faaliyetlerine devam etmekte ve gerek üniversitelerin gerekse baroların seminer söyleşi ve yenileme eğitim programlarını sıklıkla takip etmektedir.

KATILDIĞI EĞİTİM, SEMİNER ve SERTİFİKA PROGRAMLARI

 • 2019 – Mülteci Hakları Komiserliği Uluslararası Koruma Programı.
 • 2019 – Ankara Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı E-Tebliğat Eğitim Programı.
 • 2019 – AİHM Kararları Çerçevesinde İfade Özgürlüğü Seminer Programı.
 • 2019 – Şanlıurfa Barosu İflas Hukuku ve Güncel İçtihatlar Eğitimi.
 • 2018 – Şanlıurfa Barosu Tıp Hukuku ve Sağlıkta İletişim Seminerleri.
 • 2018 – Ankara Türkiye Barolar Birliği Mülteci Hakları Eğitimi.
 • 2018 – Şanlıurfa Barosu CMK Uygulamaları ve Çapraz Sorgu Teknikleri.
 • 2017 – Ankara Barosu UYAP Eğitim Programı.
 • 2017 – Ankara Barosu AİHM Uygulamaları Eğitimi.
 • 2017 – Ankara Barosu ABEM Kişisel Gelişim Seminerleri.
 • 2017 – Ankara Barosu CMK Ceza Muhakemesi Seminerleri.
 • 2017 – AVSA İşçilik Alacakları Hesap Bilirkişiliği Eğitim Programı.
 • 2017 – İş Kazası ve Trafik Kazalarından, Haksız Fiilden Doğan Maddi Tazminat Hesaplamaları Bilirkişiliği Eğitimi.
 • 2016 – Stratejik Düşünce Enstitüsü SDE Akademi Programı.
 • 2016 – YBÜ, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Adalet Meslek Etiği Eğitimleri.
 • 2015 – TBB, Şanlıurfa Barosu Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Eğitim Programı.
 • 2014 – MEB Yabancı Dil İngilizce Eğitim ve Sertifika Programı.
 • 2014 – SETA Siyaset, Eğitim ve Toplum Araştırmaları Vakfı Odak Seminerleri.
 • 2013 – Yükseköğretim Kurulu Türkiye Öğrenci Konseyi Yarının Liderleri Eğitim Programı.
 • 2013 – MEB Bilişim Teknolojileri Bilgisayar Kullanımı Sertifika Programı.
 • 2012 – DİLCenter Yabancı Dil Eğitimi İngilizce Sertifika Programı.
 • 2011 – TSK Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Askeri Suçlar ve Suçlu Psikolojisi Eğitim Programı.