Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Aile Hukuku Boşanma Avukatı Diyarbakır | AGÂH Hukuk

Aile Hukuku Boşanma Avukatı Diyarbakır | AGÂH Hukuk 04.01.20

Aile Hukuku Alanında Görülecek Davalardan Olan, Çekişmeli Boşanma ve Anlaşmalı Boşanma Davaları ile Aile Mahkemesinde Görülecek Diğer Dava Türlerini, Aile Hukuku Boşanma Avukatı Diyarbakır Konu Başlığı Altında İnceleyeceğiz.

Diyarbakır Boşanma Davaları Avukatı

İçerik Tablosu

Toplumun temelini oluşturan aile, evlilik müessesi ile kurulur. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu aile hukukunu belirli bir sistematik içerisinde düzenlemiştir. Bu düzenleme Nişanlanma, Evlenme, Evlat Edinme, Boşanma ve Mal Paylaşımı şeklindedir. Aile hukuku boşanma avukatı Diyarbakır konulu bu makalemizde Diyarbakır boşanma davaları avukatı olarak çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davası ile aile hukukundaki diğer davaları ele alacağız.

Çekişmeli Boşanma Davası Avukatı Diyarbakır

TMK’da düzenlenen boşanma türlerinden biri çekişmeli boşanmadır. Yani özel veya genel boşanma sebeplerinden birinin varlığı halinde aile mahkemesinde açılacak bir boşanma davası ile evliliğin mahkemece sonlandırılmasıdır. Boşanma davalarında genel sebep evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır. Zina, terk, hayata kast, pek kötü ve fena muamele ile suç işleme ve haysiyetsizce hayat sürme ise boşanmada özel sebep olarak karşımıza çıkmaktadır. Çekişmeli boşanma davası avukatı Diyarbakır, bu sebeplerden birinin varlığı halinde Diyarbakır Aile Mahkemesinde görülecek olan boşanma davalarında görev yapar. Boşanmak isteyen eşlerin evliliğin çekişmeli bir şekilde sonlandırılması için çekişmeli boşanma avukatından hukuki destek alması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatı Diyarbakır

Anlaşmalı boşanmada esas, tarafların evliliği kendi iradeleri ile belirledikleri çerçeve doğrultusunda sonlandırmasıdır. Boşanmanın ferileri hazırlanacak protokol ile belirlenir. Yani açılan boşanma davasının mahkemece kanuna ve usul kurallarına uygun görülmesi halinde, nafaka, velayet, tazminat, mal paylaşımı ve ziynet eşyası alacağı vb. konularda tarafların kendi aralarında uzlaştıkları şekilde neticelendirilir.

Geçerli bir evliliğin anlaşmalı boşanma şeklinde sonlandırılması için dava açılmadan önce anlaşmalı boşanma sözleşmesi hazırlanır. Anlaşmalı boşanma davası avukatı Diyarbakır tarafından hazırlanacak anlaşmalı boşanma protokolünde, tarafların boşanmaya, nafakaya, velayete ve tazminata ilişkin beyanları alınır. Anlaşmalı boşanma protokolünün eksiksiz ve tam hazırlanması önem arz etmektedir. Bu sebeple aile hukuku alanında uzman en iyi boşanma avukatı aracılığıyla anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması lehinize olacaktır.

Diyarbakır Aile Mahkemesinde Görülecek Dava Konuları

Prof. Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesi Yeni Adliye Sarayı Hizmet Binası İçi Kat:2 Yenişehir/Diyarbakır ‘da hizmet veren Diyarbakır aile mahkemesinde hakim, yazı işleri müdürü, zabıt katibi, psikoloğ, pedegog ve mübaşir görev almaktadır. Aile mahkemelerinin iş yüküne göre aynı adliyede birden fazla aile mahkemesi kurulabilir. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre Diyarbakır aile mahkemesinde görülecek dava konuları ayrı ayrı tasnif edilerek aşağıda belirtilmiştir. Bu belirleme konu başlığı şeklindedir, içerikleri hakkında daha detaylı bilgi almak için www.agahhukuk.com ‘daki makaleler bölümünü detaylıca inceleye bilirsiniz.

Aile Mallarının Korunması Davaları Diyarbakır

 • Aile Konutu Üzerinde Sağ Eşe İntifa Hakkı Tesisi
 • Aile Konutu Şerhinin Terkini
 • Aile Konutu Şerhi Konulması
 • Çocuk Mallarının Korunması

Evlenme İzni ve İptali İle Evlenmeyle İlgili Diğer Davalar Diyarbakır

 • Yaş Küçüklüğüne Dayalı Evlenmeye İzin
 • Kısıtlılığa Dayalı Evlenmeye İzin
 • Gaipliğe Dayalı Evlenmeye İzin
 • Ana Baba Rızası Arama
 • Bekleme Süresine Dayalı Evlenmeye İzin
 • Nispi Butlan Sebebiyle Evlenmenin İptali
 • Mutlak Butlan Sebebiyle Evlenmenin İptali
 • Cumhuriyet Savcısı Tarafından Açılan Evlenmenin Butlanı
 • Evlenmek İçin Bekleme Müddetinin Kaldırılması

Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davaları Diyarbakır

Babalık ve Soybağı Davaları Diyarbakır

 • Babalık Davası
 • Babalık ( Tanımanın İptali )
 • Babalık ( Tanıma Beyanının Tespiti )
 • Babalık ( Sonradan Evlenmede Cumhuriyet Savcısının İptal İstemi )
 • Soybağının Reddi Davası
 • Kurulan Soybağına İtiraz ve İptal Davası

Evlatlık ve Evlat Edinme Davaları Diyarbakır

 • Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması
 • Evlilik Birliğine Hakimin Müdahalesi
 • Çocukla Kişisel İlişki Kurulması

Velayet Davaları Diyarbakır

Vesayet Davaları Diyarbakır

 • Kayyım Atanması
 • Kayyımın Kaldırılması
 • Kayyımın Değiştirilmesi

Nafaka Davaları Diyarbakır

Tanıma ve Tenfiz Davaları Diyarbakır

Aile İçi Şiddeti Önlemeye İlişkin Tedbirlerin Alınması Diyarbakır

 • Koruma Kararının Kaldırılması
 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa Göre Koruma Kararı
 • 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi İle İlgili Kararlar

Boşanma Avukatları Diyarbakır

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Avukatlık Olarak, Boşanma Davası, Anlaşmalı Boşanma ve Çekişmeli Boşanma, Nafaka ve Velayet Davası İle Aile Hukuku Kapsamında Olan Diğer Dava Türleri ve Boşanma Avukatları Diyarbakır Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Bizimle İletişime Geçebilir veya Aile Avukatlarımızdan Online Danışmanlık Hizmeti Alabilirsiniz.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Avukatlık

Paylaşmak Güzeldir.


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

  whatsapp
  ara