Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Anlaşmalı Boşanma Nedir? Nasıl Açılır? Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Anlaşmalı Boşanma Nedir? Nasıl Açılır? Ne Kadar Sürede Sonuçlanır? 21.01.19

Ülkemizde her geçen gün boşanma oranında artış gözlemlenmektedir. TÜİK verilerine göre Türkiye’de her yıl yaklaşık 130.000’den fazla boşanma gerçekleşmektedir. Boşanma davalarının sayısı her yıl ortalama 4.000 kadar artmaktadır. Yıllık evlilik sayısı azalış gösterirken yıllık boşanma sayısı artış göstermektedir.

Boşanma sebeplerine ilişkin veriler ele alındığında Türkiye’deki boşanma davalarında birincil boşanma gerekçesi şiddetli geçimsizliktir. İkinci yaygın neden terk sebebiyle boşanmadır. Boşanma davalarının üçüncü ana sebebi ise zinadır. Ayrıca zina sebebiyle boşanma davalarını her yıl artış gösterdiği istatistiklere yansıyan bir gerçektir.

Boşanma oranlarındaki bu artış haliyle mahkemelerde yoğun iş gücüne sebep olmaktadır. Ve yıllarca süren boşanma davalarıyla taraflar karşı karşıya kalmaktadır. Ne yazık ki uzun süren bu boşanma davaları eşlerin tekrardan kendilerine yeni bir hayat kurmasını da engellemektedir.

Dolayısıyla günümüzde taraflar anlaşarak boşanmayı daha çok tercih etmektedir. Eşler arasında yapılan protokol ile taraflar anlaşmakta ve mahkemenin kabulü ile taraflar çok kısa sürede boşanmaktadır.

AGÂH Hukuk Danışmanlık Olarak, Anlaşmalı Boşanmada Taraflara Yol Gösterici Bilgileri Sizler İçin Derledik;

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı Boşanmanın Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı Boşanmada Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Anlaşmalı Boşanmada Avukatın Önemi?

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka?

Anlaşmalı Boşanmada Çocuğun Velayeti?

Anlaşmalı Boşanmada Hakimin Kararı?

Anlaşmalı Boşanmak İçin Ne Yapılmalı?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Toplumuzun en küçük ve en önemli birimi olan aile toplumsal anlamda huzur ve sükunun korunması bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle Türk toplumunda, eşler boşanma yoluna genellikle en son çare olarak başvurmaktadır zira hiç kimse bir evliliği ayrılmak maksadı ile gerçekleştirmez. Boşanma ise eşlerden birinin veya ikisinin isteği üzerine, hakimin kararıyla evlilik bağının ortadan kaldırılmasını ifade etmektedir. Anlaşmalı boşanmada  ise eşler ya birlikte mahkemeye başvurarak boşanmayı talep ederler ya da eşlerden birinin açtığı boşanma davasını diğer eş kabul ederek anlaşmalı boşanma yoluna gider.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı Boşanmaya ilişkin olarak Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca öngörülen bir takım şartlar vardır. Bu şartları yerine getirmek sureti ile her bir eş anlaşmalı boşanmayı talep edebilir.

Eşlerin en az bir yıldır evli olmaları gerekir.

Boşanmaya ilişkin tüm hususlarda anlaşmış olmaları gerekir

Anlaşmaya ilişkin hususları yazılı olarak beyan etmek sureti ile düzenlenecek olan anlaşmalı boşanma protokolüne eşlerden her birinin imza atarak tasdik etmeleri gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Protokolü, anlaşmalı boşanmak bakımından kanunda belirtilen şartları yerine getiren eşlerin, boşanmanın sonuçlarına ilişkin olarak belirledikleri esasları içeren anlaşma metnidir. Kural olarak yazılı olması şart değildir fakat uygulama yazılı şekilde yapılmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı Boşanma Protokolü, eşlerin sözlü olarak bildirdikleri ortak iradelerinin avukat tarafından sözleşme metnine dökülmesi ile yahut eşler tarafından ve ortak iradelerini bildiren bir metin hazırlanması ve her iki tarafında imzalaması suretiyle hazırlanır.

Anlaşmalı Boşanmada Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için avukat tutmak zorunlu değildir. Fakat anlaşmalı boşanmaya esas olacak protokolün hazırlanması noktasında olası bir mağduriyet yaşamamak ve herhangi bir hak kaybına uğramamak amacı ile bir avukattan hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.

Anlaşmalı Boşanmada Avukatın Önemi?

Yukarıda bahsedildiği üzere anlaşmalı boşanabilmek için kural olarak avukat tutmak zorunlu değildir. Fakat uygulama gözetildiğinde, özellikle anlaşmalı boşanma protokolünde eşlerin dikkat etmediği bazı detay hususlar nedeniyle sonrasında mağduriyet yaşadıkları görülmektedir. Özellikle nafaka ve tazminat gibi boşanmanın sonuçları ile söz konusu protokolde belirlenen esaslar ile davaya bakacak mahkeme bağlı olacak ( genel ahlak ve kamu düzenine aykırı olmamak koşulu ile) ve eşlerin mutabık kaldığı hükümler yönünde bir karar tesis edecektir. Dolayısı ile özellikle protokolün hazırlanması noktasında ve devamında mahkemede davaya ilişkin iş ve işlemlerinizin yürütülmesi hususunda aile hukuku bilgisini haiz bir avukattan hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka Talebi?

Nafaka, boşanma davası devam ederken veya  boşanma davasının sona ermesinin sonrasında  maddi anlamda olarak zorluğa düşecek olan eşe bağlanan ve diğer eş tarafından her ay ödenmesi gereken parayı ifade etmektedir. Anlaşmalı boşanmada nafaka esasen eşler tarafından hazırlanan ve hükümleri konusunda mutabık kalınan anlaşmalı boşanma protokolünde belirlenebilir. Eşlerin nafakaya ilişkin yapmış oldukları anlaşmalar ile hakim bağlıdır ve dolayısı ile boşanmaya ilişkin kararını bu yönde tesis edecektir. Ancak ortak çocuğun bakımı bakımı, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla ödenen iştirak nafakası bakımından hakim yine ortak çocuğun üstün menfaatini gözetmelidir.

Anlaşmalı Boşanmada Çocuğun Velayeti?

Boşanma davalarına ilişkin önemli ve problemli hususlardan biri de ortak çocuğun velayetine ilişkindir. Boşanma isteyen eşlerin çocuklarının velayetinin kimde kalacağı hususu hakim tarafından belirlenmektedir. Hakim, karar verirken öncelikle çocuğun yararını gözetmekte, velayet hakkı bakımından anne ve babanın yaşam tarzlarını da göz önünde bulundurmaktadır. Eşlerin boşanmanın sonuçlarından olan çocuğun velayeti ve çocukla ilişkiler konusunda  yaptıkları anlaşmalar kamu düzenine ilişkin olduklarından dolayı kural olarak hakimi bağlamayacaktır. Dolayısı ile hakim, anlaşmalı boşanma protokolünde eşler tarafından belirlenen velayete ilişkin esaslarla bağlı değildir.

Anlaşmalı Boşanmada Hakimin Kararı?

Anlaşmalı boşanma davalarında hakim, örneğin boşanma protokolünde eşlerin boşanmanın sonuçları hususlarında anlaşmamış olmaları, (nafaka ve benzeri) veya protokolün eksik hazırlanması gibi nedenlerden dolayı ret kararı verebilir. Dolayısı ise hakim, eşler kendi aralarında hazırladıkları protokol üzerinde mutabık kalsalar dahi protokole müdahale etme hakkına sahiptir. Zira boşanma davaları kamu düzenini doğrudan ilgilendiren davalardır. Ailenin korunması, ortak çocukların menfaati ve benzeri durumlar kamu yararı ile doğrudan ilişkilidir. Yine anlaşmalı boşanma davasında hakim çocuğun velayetine ilişkin protokol hükümleri ile bağlı değildir. Ortak çocuğun yararını gözeterek en uygun kararı verebilir. Hakim, eşlerin mutabık kaldığı nafaka ve tazminat hükümleri bakımından bağlıdır. Şayet eşler tazminat ve benzeri hususlarda anlaşmış iseler hakimde kararını bu yönde tesis edecektir.

Anlaşmalı Boşanmak İçin Ne Yapılmalı?

Anlaşmalı boşanmada  eşler ya birlikte mahkemeye başvurarak boşanmayı talep ederler  ya da eşlerden birinin açtığı boşanma davasını diğer eş kabul ederek anlaşmalı boşanma yoluna gider. Anlaşmalı olarak boşanmak için eşlerin en az bir yıldır evli olmaları, boşanmaya ilişkin tüm hususlarda anlaşmış olmaları ve anlaştıkları bu hususları yazılı olarak beyan etmek sureti ile düzenlenecek olan anlaşmalı boşanma protokolüne eşlerden her birinin imza atarak tasdik etmeleri gerekir. Bilhassa anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması noktasında herhangi bir hak kaybına uğramamak ve olası bir mağduriyet yaşamamak adına sürecin yürütülmesi noktasında hukuki destek almanız tavsiye olunur.

Anlaşmalı boşanma talepli davalarda, boşanmak isteyen eşin diğer eşe baskı ve hatta şiddet veya tehdit uygulayarak, onun iradesini yönlendirmesi ihtimaline karşı  boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzatihi dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandıklarına kanaat getirmesi zorunluluğunu öngörülmüştür.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası boşanmak isteyen eşin boşanma sebebini ve bu sebebin vuku bulduğuna ilişkin iddialarını beyan ettiği  bir dilekçe ile Aile Mahkemesi’ne başvurması suretiyle açılır. Anlaşmalı boşanma davası için ise öncelikle eşler arasında her iki tarafın mutabık kaldığı bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmalıdır. Bu protokolün yazılı hazırlanması zorunlu olmamakla birlikte uygulamada Mahkemeler yazılı talep etmektedir ve ispat bakımından da yazılı şekilde olmaları mühimdir. Daha sonra eşler anlaşmalı boşanmalarına ilişkin bu protokolle birlikte Aile Mahkemesi’ne başvurmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü esasen boşanmanın sonuçlarına ilişkin nafaka çocuğun velayeti ve benzeri tüm hususları içermelidir. Ancak bilinmelidir ki çocuğun velayetine ilişkin eşler arasında yapılan anlaşma ile mahkeme bağlı değildir. Mahkeme velayete ilişkin olarak ortak çocuğun üstün yararı gözetir ve şayet protokolde belirlenen velayet esasları, çocuğun yararı bakımından uygun ise geçerli olur.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davasının ne kadar süreceği davanın türüne bağlı olup davanın açıldığı adliyedeki iş yoğunluğu ile de ilgilidir.  Anlaşmalı boşanmalar en kısa süren boşanma davası türüdür. Buna göre, anlaşmalı boşanmada dava süresi adliye yoğunluğuna göre 1 ile 4 ay arasında değişmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

Anlaşmalı boşanma davaları bakımından görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir.

Yetkili mahkeme ise, eşlerin son 6 aydır birlikte oturduğu yer mahkemesidir.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk, Gerek Türk Vatandaşları Gerekse Türk Vatandaşı ve Yabancılar Arasındaki Evlenme, Nişanlanma, Çekişmeli Boşanma, Anlaşmalı Boşanma, Nafaka, Velayet, Mal Rejimi, Hısımlık, Soy Bağı, Evlat Edinme, Çocuk Malları, Aile Malları Gibi Konularda ki Uyuşmazlıkların Mahkeme Önünde veya Taraflar Arasında Protokol Düzenlenerek Çözümü İçin Özel Hayatın Gizliliğine Dikkat Ederek Aile Hukuku Alanında Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Hizmeti Vermektedir.

Aile Hukukunda Anlaşmalı Boşanmaya İlişkin Detaylı Bilgi Almak İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk
Avukat Nida KUTTAŞ – Avukat Ahmet YILDIZ

Paylaşmak Güzeldir.
  • 8
    Shares


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

    whatsapp
    ara