İNTERNET BİLİŞİM ve MEDYA HUKUKU

İNTERNET BİLİŞİM ve MEDYA HUKUKU içerisinde internet hukuku, bilişim hukuku ve medya hukuku günümüzde sıklıkla araştırılan alanlardır. Bu alanlardaki hukuki uyuşmazlığı çözüme kavuşturmak adına avukat desteği almak son derece önemlidir. Hukuk büromuz; internet avukatı, medya avukatı ve bilişim avukatı alanlarında en kaliteli hizmeti sağlamaktadır.

İnternet Hukuku

Son dönemlerde, özellikle de sosyal medyanın bireyler ve şirketler tarafından sık şekilde kullanılmaya başlaması ile beraber çok güncel bir alan olarak karşımıza çıkan bilişim hukukunu, aynı zamanda internet hukuku ve teknoloji hukuku olarak ikiye ayrılabiliriz.

Teknoloji hukuku hem dijital verinin hem de bilgisayar programlarının dağıtılması ile alakalı hükümleri düzenlemektedir. Buna ek olarak bilgi güvenliğinin sağlanması ve elektronik ticaret hususları bu hukuk bölümünde düzenlenmektedir.

Hukuk büromuz internet hukuku uzman avukatları, Türkiye ve tüm şehirlerde firmalara ve şahıslara internetle alakalı hukuk davaları ve ceza davalarında internet hukuku uzmanı avukatları ile hizmet sağlamaktadır. Özellikle de elektronik ticaret hukuku profesyonel avukatları ile:

 • Alan adlarının alımı devri ve yenilenmesi.
 • İnternet sayfaları için verilen erişim engelleme idari kararları.
 • Fikri mülkiyet hukuku ve web sayfası içerik ve tasarımlarının korunması.
 • İnternet yayınlarındaki hukuki ve cezai sorumluluklar.
 • İnternet ortamında kişilik haklarına saldırı.
 • Domain adlarının devri ve haksız rekabet durumları ile elektronik ticaret hukuku hususunda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Diğer yandan internet hukuku, internetin kullanılması ile meydana gelen hukuki konuları incelemektedir. İnternet Hukuku aynı zamanda pek çok hukuk alanı ile etkileşim içerisinde olmaktadır ve İnternet erişimi ve kullanımı, ifade özgürlüğü güvenlik ve yargılama gibi hukukun diğer bütün alanları ile bağlantılıdır.

İnternet Hukuku Avukatı

İnternet avukatları aşağıdaki alanlarda hizmet vermektedir:

 • Mesafeli alım-satım sözleşmelerinin kurulması.
 • Elektronik abonelik sözleşmelerinin kurulması.
 • Elektronik ticarette oluşabilecek hukuki sorunlar.
 • İnternet ortamında sözleşmelerin kurulması.
 • Kişisel verilerin korunmasının sağlanması.
 • Spam sayılan reklam amaçlı ya da diğer önemsiz e-mailer.
 • Fikri mülkiyet hukuku ve web sitesi içerik ve tasarımlarının korunması.
 • İnternet ortamında kişilik haklarına saldırı.
 • İnternet siteleri için verilen erişim engelleme idari kararları.
 • Alan adlarının alımı devri ve yenilenmesi.
 • İnternet yayınlarındaki hukuki ve cezai sorumluluklar.
 • Domain adlarının devri ve domainden kaynaklanan haksız rekabet durumları.
 • Elektronik ticaret, Google ve benzeri arama motorlarına ve web sitesi içeriklerine ilişkin fikri mülkiyet hak ihlali konularında hukuki sürecin başlatılması.
 • Bilgisayar yazılımı, sistem ve programlarının Internet ağlarının korunmasına yönelik hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.

Medya Hukuku

Kitle iletişim araçları ile yayın yapan firmaların yapısına ilişkin kuralları açıklayan medya hukuku, sektörle alakalı problemlerin çözümünde de başvurulan mercidir. Bu konuya dahil edilen hizmetler arasında;

 • Reklam sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Sponsor sözleşmeleri,
 • Yazılı, görsel ve işitsel medya organları ve diğer idari merciler nezdinde yürütülen hukuki ve cezai prosedürlerin takibi,
 • Medya organları üzerinden gerçekleşen her türlü onur kırıcı ve iftira içeren yayına karşı hukuk yollarının yürütülmesi sayılabilir.

Bu durumda yapılacak tekzip başvuruları, uğranılan zararın tazmininin gerçekleştirilmesi ve bu alanı kapsayan pek çok farklı konuda müvekkillerin hukuki menfaatlerinin korunması gereksinimi, konusunda uzman hukuk büroları tarafından titizlikle yürütülür.

Medya hukuku dahilinde hem haber verme özgürlüğü, hem de medya firmalarının idare ile ilişkisinde yaşanan problemlere çözüm aranır. Ve medya yolu ile işlenen suçlar gibi niteliği itibariyle kamu hukukuna dahil çeşitli kurallar hem de medya bölümüne has sözleşme ilişkileri, medya sektöründeki fiillerden doğan tazmin sorumluluğu gibi bazı özel hukuka dahil kurallar bir arada bulunur.

Medya Hukuku Avukat Hizmeti

Medya hukuku avukat hizmetimiz şunları kapsamaktadır:

 • Basın ve medya hukukunun her alanı.
 • Radyo frekansı tahsisine ilişkin haksız idari işlemler.
 • Yazılı ve görsel yayınlarla ilgili hukuki tedbirler.
 • Basın yoluyla yapılan saldırılara karşı cevap ve düzeltme metni yayınlanması.
 • Tekzip başvuruları.
 • Tazminat hukuku.
 • Şeref ve haysiyeti yaralayıcı hakaret ve iftira içeren yayına karşı hukuk yolların takibi.
 • Medya organları kanalıyla yapılan her türlü onur kırıcı davranışlar.
 • Radyo ve televizyon üst kurulu ve diğer idari merciler nezdinde yürütülen hukuki ve cezai prosedürlerin takibi.
 • Menajerlik sözleşmeleri dahil olmak üzere sözleşmelerin hazırlanması.
 • Reklam sözleşmeleri.
 • Sponsor sözleşmeleri.
 • Medya hukuku ile ilgili problemler.
 • Çalışan sözleşmeleri.
 • Yayın sözleşmeleri.
 • Yapım sözleşmeleri.
 • Menajerlik sözleşmeleri.
 • Basın danışmanlığı.
 • Oyunculuk sözleşmeleri.
 • Reklam sözleşmeleri.
 • Sponsorluk sözleşmeleri.
 • Lisans sözleşmeleri.
 • Medya şirketleri sözleşmeleri.
 • Gazete Medya sözleşmeleri.
 • Radyo Medya sözleşmeleri.
 • Televizyon Medya sözleşmeleri.
 • İnternet Medya sözleşmeleri.
 • Dizi ve film sözleşmeleri.
 • Medya hakları.
 • Yayın sahibinin hakları.
 • Kişisel belgelerin korunması.
 • Süreli veya süresiz kapatma kararları.
 • Erişim engelleme kararları.
 • Yanıltıcı reklam ve ilanlar ile işlenen suçlar.
 • Medya hukukuyla ilgili tüm hukuki sözleşmelerin hazırlanması.
 • Özel televizyon kuruluşları hakkında RTÜK ve diğer idari merciler nezdinde hukuki prosedürlerin yürütülmesi.
 • Hakaret, iftira, onur kırıcı yayınlara karşı hukuk yollarının yürütülmesi.
 • Yazılı ve görsel yayınlar nedeni ile açılmış maddi ve manevi zarar davalarının takibi.
 • Medya organının faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygunluğunun sağlanması, (RTÜK vs. mevzuat).
 • Medya şirketleri alım ve satım danışmanlığı.
 • Medya şirketi kurulumu.

Bilişim Hukuku

Teknolojideki hızlı gelişim, başta ticaret olmak üzere pek çok işlemin de elektronik platformlarda yapılmasına olanak tanımıştır. Aynı zamanda nerede ise herkes, her gün sosyal medya ortamlarını aktif şekilde kullanmaktadır. Bu durumdan yararlanmak isteyen kötü niyetli birey ve bireyler, elektronik ortamları kullanarak hukuk dışı aktivitelerde bulunmaktadır.

Bu aktiviteler kimi zaman ticari sahtekarlık, kimi zaman da bireysel verilerin ele geçirilmesi gibi hususları içermektedir. Bilişim hukuku, halk dili ile de internet hukuku, internet ortamındaki suç sayılacak aktivitelerin engellenmesi için hukuk sistemimize dahil edilmiştir.

Bilişim Hukuku Nedir?

Sayısal bilginin paylaşımı esnasında meydana gelecek problemlerle ilgilenen hukuk dalına, bilişim hukuku ismi verilir. Başka bir ifade ile her konudaki bilginin elektronik ortamda toplanması, saklanması, işlenmesi ve korunması ile bu hususlarda oluşabilecek problemlerin çözümünü belirleyen hukuk bölümüdür.

Gün geçmiyor ki insanların sosyal medya hesapları çalınmasın ya da kredi kartları ile hesaplarından para çekilmesin. İnternet üstünden hukuk dışı yapılabilecek aktivitelerin sayısı daimî olarak artmaktadır. Bu yüzden bilişim hukuku, suç teşkil eden konuları başlıklar altında toplar. Yeni çıkan suçları da bu başlıkların altına dahil eder.

Özellikle internet sayfaları ile elektronik ticaretle uğraşan firmalar bu konularda oldukça büyük mağduriyetler yaşamaktadır. Bu yüzden tecrübeli bir siber suçlar avukatı ile çalışılması durumunda, problemlerin çözülmesinde ve zararların tazmin edilmesinde önemli yol alınabilmektedir.

Bilişim Hukuku Kapsamı Nedir?

Bilişim hukuku; bilgi teknolojisi hukuku ve internet hukuku şeklinde iki ana bölüme ayrılmaktadır. Bilgi teknolojisi hukuku bilgisayar programlarının ve dijital verilerin dağıtımı, güvenliğinin sağlanması ile e ticaret konularını içerir. İnternet hukuku ise internetin kullanılması sırasında meydana gelen hukuki konuları, internete erişimi ve internetin kullanımını, özel yaşamın korunmasını ve ifade özgürlüğü gibi konuları kapsamaktadır. Bilişim hukukunun suç şeklinde kabul ettiği aktivitelerin tamamı, kapsadığı bu ana başlıklardaki hususlara, yasal olmayan erişimlerden kaynaklanmaktadır.

Bilişim Suçları Nelerdir?

Bilişim suçları şunları içermektedir:

 • Çocuk pornografisi.
 • Yasadışı yayınlar.
 • Terörist faaliyetler.
 • Ticari sırların çalınması.
 • Sahte kişilik oluşturma ve kişilik taklidi.
 • Bilgisayar yoluyla dolandırıcılık.
 • Bilgisayar yoluyla sahtecilik.
 • Bir bilgisayar yazılımının izinsiz kullanımı.
 • Kişisel verilerin kötüye kullanılması.
 • Bilgisayar sabotajı.
 • Sistemin kullanılarak sahtecilik yapılması.
 • Bilgisayar sistemlerine ve servislerine yetkisiz erişim.
 • Kendisi ya da başkası lehine sistemi kullanarak hukuka aykırı fayda sağlanması ve dolandırıcılık yapılması.
 • Sistemde yer alan ve sır teşkil eden verileri, hukuka aykırı olarak elde etmek ve öğrenmek.
 • Başkasına zarar vermek amacı ile sistemde yer alan bilgilerin kullanılması, nakledilmesi ve çoğaltılması.
 • Kendisine ya da başkalarına yarar sağlamak veyahut başkalarına zarar vermek amacı ile sistem ve unsurlarının değiştirilmesi, yanlış biçimde işlemesinin sağlanması, silinmesi, tahrip edilmesi veya sistemin işlemesine engel olunması.

Bilişim Suçlarına Hangi Mahkeme Bakar?

Bilişim suçlarına bakmak ile asli ceza ve ağır ceza mahkemeleri görevli olmaktadır. Bilişim suçları için herhangi bir şikâyet zorunlu olmayıp adli makamlarca da soruşturmalar resen başlayabilir.

Çeşitli bilişim suçları ve cezaları şunlardır:

 • Bilişim sistemlerine hukuksuz şekilde girdikten sonra, burada bulunan bilgileri değiştirmek ya da tamamen silmek; altı aydan iki seneye kadar hapis cezası
 • Giriş yaptığı sistemi izlemeyi sürdürmek; üç seneye kadar hapis cezası
 • Bilişim sistemlerinin bir kısmına ya da tümüne hukuksuz biçimde girmek; bir seneye kadar hapis cezası
 • Bilişim suçlarından haksız çıkar yakalamak; iki seneden altı seneye kadar hapis cezası

Bu suçlamalarla karşılaşan ya da bu suçlardan mağdur olan bireylerin, açılacak davalarda konunun profesyoneli olan bir bilişim avukatı ile iş birliği yapması, davanın seyrinde son derece önem arz etmektedir.

Bilişim Suçları Avukatı

Bilişim suçları avukatı hizmet verdiği alanlar oldukça geniştir. Bunlardan bazıları şu şekilde açıklanır:

 • Bilişim suçları ile ilgili adli makamlara suç duyurusunda bulunulması, bu konularda davaların açılması ve takip edilmesi.
 • Birey haklarını ihlal edilen haber ve alakalı görüntülerin, internetten kaldırılması için gereken hukuki işlemlerin yapılması.
 • Akalı kurum ve kuruluşlar ile firmalara bilişim hukuku ile ilgili konularda, danışmanlık hizmeti vermek.
 • Bilişim sözleşmelerinin, hukuka uygun olarak hazırlanması.

Bilişim Suçlarında Maddi ve Manevi Tazminat Davası

Bilişim suçlarından ötürü mağdur olan gerçek ya da tüzel kişiler, bu gelişmeden dolayı maddi ve manevi tazminat davaları açabilmektedir. Maddi tazminat davasının açılabilmesi amacıyla, işlenen suçtan ötürü maddi bir zararın oluşması lazımdır. Bu noktada oluşan maddi zarar, yalnızca mal varlığının eksilmesi değil, aynı zamanda elde edilecek kârın elde edilememesinden de kaynaklanabilmektedir.

Manevi zarar ise çoğunlukla kişilik haklarının zarar görmesi sebebi ile oluşmaktadır. Bu davalara bakan hakimler, manevi tazminatı belirleme aşamasında bireyin bu husustaki mağduriyet ve toplum içindeki saygınlık derecesini göz önünde bulundururlar. İlgili davaların istenilen seviyelerde ve hızlı bir şekilde alınabilmesi için deneyimli bir bilişim avukatı ile iş birliği yapılması gerekmektedir.

Bilişim Suçlarının Özellikleri Nelerdir?

Bilişim suçlarının özellikleri şunları içerir:

 • Bu suçlar bilgisayar sistem ve teknolojileri kullanılarak işlenmektedir.
 • Bu suçlar ile daha az riskle çok daha fazla kazanç sağlama olanağı bulunmaktadır.
 • Hukuk sistemine yeni girdikleri için, alakalı suçlar için yeterli kanun ve düzenleme yoktur.
 • Bilişim suçları, diğer suçlar ile kıyaslandığı zaman maddi ve manevi bakımdan, daha ağır sonuçlar oluşturmaktadır.
 • Bilişim suçlarından ötürü çoğunlukla, ekonomi ve finans alanın bulunan bilinçsiz bireyler mağdur olmaktadır.
 • Büyük ekonomik kayıplar olduğundan, çoğunlukla emniyet güçlerine bildirilmezler.
 • Bu suçları işleyen bireylerin yaş aralıklarının diğer suçlara oranla daha küçük olması.

Bilişim suçları ferdi biçimde işlendiği gibi organize olarak da işlenmektedir.

Agâh Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk, bilginin teknolojik araçlarla paylaşımını konu alan alanlarda, kurumsal veya bireysel müvekkillerimize karşı işlenen internet suçlarının cezasız kalmaması için İnternet Bilişim ve Medya Hukuku kapsamında Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Agâh Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk Olarak İnternet Bilişim ve Medya Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz;

Hakaret, İftira ve Onur Kırıcı Yayınlara Karşı Hukuki Sürecin İşletilmesi

Yazılı, Görsel veya İşitsel Yayınlar Nedeniyle Açılmış Maddi ve Manevi Zarar Davalarının Takibi

Medya Organlarının Faaliyetlerini Yürüttükleri Mevzuata Uygunluğunun Sağlanması

Özel Televizyon Kuruluşları Hakkında RTÜK ve Diğer İdari Mercilerde Hukuki Prosedürün İşletilmesi

Medya Hukukuna İlişkin Taraflar Arasında Tüm Yayın ve Reklamcılık Sözleşmelerinin Hazırlanması

Lisanslama, Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması, Kayıt ve Tescil İşlemlerine İlişkin Danışmanlık

İnternet Üzerinden E-Ticarete Yönelik Hukuki Danışmanlık Hizmeti Verilmesi

Bilişim Sistemine veya Sosyal Medya Hesaplarına Hukuka Aykırı Olarak Girme, Değiştirme, Kopyalama

Bilişim Sistemini Bozma ve Engelleme Suçları

Bilişim Sistemindeki Verileri Değiştirme ve Yok Etme Suçları

İnternet Yoluyla Sosyal Medyadan İşlenen Hakaret, Tehdit ve Şantaj Suçları

İnternet Üzerinden Dolandırma, Kredi Kartı Kopyalama, Kullanma veya Kullandırma Suçları

Kişisel Bilgilerin İnternet Üzerinden Hukuka Aykırı Şekilde Elde Edilmesi

Bilgi Teknolojileri Alanındaki Tüm İhlaller ve Uyuşmazlıklara İlişkin Hukuki Çözümler