Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Boşanma Davası Avukatı Şanlıurfa | AGÂH Hukuk |

Boşanma Davası Avukatı Şanlıurfa | AGÂH Hukuk | 08.11.19

Aile hukuku alanında en geniş düzenlemeye sahip hukuk dalı boşanma hukukudur. Günümüzde boşanma davlarında gözle görünür şekilde bir artış söz konusudur. Bu durum sosyal medyada, haberlerde ve toplumun çoğu kesiminde açıkça dile getirilmektedir. Bunun nedenleri tespit edebilmek için ise boşanma davası sebepleri doğru bir şekilde belirlenmelidir. Boşanma Davası Avukatı Şanlıurfa olarak genel olarak boşanma davalarında çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanma hakkında açıklamalarda bulunacağız.

Türk Medeni Kanununda boşanma hukuku çok detaylı ve ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Boşanma davası çeşitleri, boşanmada nafaka, boşanmada velayet, boşanmada tazminat gibi önemli hususlar titizlikle işlenmiştir.

Boşanma Davasında Avukatın Görevi ve Önemi

Boşanma hukukundaki davaların sonucu bir birini etkileyecek niteliktedir. Eşlerden biri boşanmak istediğinde akabinde velayet, nafaka, tazminat gibi durumlar gündeme gelmektedir. Bunların hepsinin birlikte değerlendirilmesi ve birlikte olumlu bir sonuca ulaşması için kişinin boşanma hukuku alanında uzman en iyi boşanma avukatı tarafından temsil edilmesi gerekmektedir. Boşanma Davasında Avukatın Görevi ve Önemi bu aşamada dikkat çekmektedir. Çünkü, boşanma davasının ne şekilde ilerleyeceği, nasıl şekilleneceği ve tüm yargılama sonucunda nasıl sonuçlanacağı konusunda önemli görevlerden biride boşanma avukatı na aittir.

Taraflar arasındaki boşanmalarda avukat, başlangıçtaki dava dilekçesinin hazırlanmasında, delillerin mahkemeye sunulmasında, tanıkların mahkemece dinlenilmesinde aktif rol alır. Böylece Boşanma Davası Avukatı Şanlıurfa, davaya olan hakimiyetini bu şekilde sonuna dek sürdürür. Müvekkili lehine olacak her durumu göz önüne alır ve hakim tarafından da göz önüne alınmasını sağlar.

Çekişmeli Boşanma Davasında Avukat Tutmak Zorunlu mudur?

Boşanmak isteyen eşler kendi aralarında anlaşamadıkları hallerde boşanma istekleri mahkemece çekişmeli olarak yerine getirilir. Bu tür boşanma davaları aile mahkemelerinde görülür. Davanın açılışı, boşanma avukatının mahkemeye vereceği dava dilekçesi ile olur. Dava dilekçesinin içeriği müvekkil ile yapılan müzakereler sonucunda hazırlanmış olacaktır. Boşanmaya ve eklerine ilişkin tüm talepler sonuç ve istem kısmında yer alır. Çekişmeli Boşanma Davasında Avukat Tutmak Zorunlu mudur, sorusunun cevabı bu açıdan önem arz etmektedir. Çünkü, yasal düzenlemelerimizde zorunlu olarak avukat ile temsil diye bir durum söz konusu değildir. İsteyen kişi kendi de aile mahkemelerinde bu süreci takip edebilir. Ancak boşanma davasındaki usule ve esasa ilişkin yapılacak bir yanlışlık veya eksiklik, kişi açısında telafi güç ve sıkıntılı durumlara sebep olacaktır. Bu sebeple boşanmak isteyen kişilerin iyi bir boşanma avukatı ile temsil edilmesi ve taleplerinin avukata vasıtasıyla dile getirilmesi yerinde olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Avukatının Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hazırlaması

İçerik olarak çok geniş kapsamlı ve açıklayıcı olarak düzenlemesi gereken anlaşmalı boşanma protokolü, anlaşmalı boşanma davasının temelini oluşturur. Anlaşmalı boşanmak isteyen eşler birlikte müzakere ederek, olumlu olarak vardıkları konuları tek tek belirleyerek sonuca ulaşırlar. Bu durumda Anlaşmalı Boşanma Avukatının Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hazırlaması da bu açıdan önem arz etmektedir. Çünkü, hazırlanacak olan bu sözleşme eşlerin isteklerini içermektedir.

İçerdiği esaslar ve talepler mahkemece incelenir ve aile mahkemesi hakimi boşanmaya ilişkin kanaatini açıklar. Özetle, anlaşmalı boşanma davalarında izlenecek yol eşler arasındaki boşanmaya ilişkin imzalanacak sözleşme ile başlar.

Aile Hukuku Kapsamındaki Boşanma Davaları Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Paylaşmak Güzeldir.


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

    whatsapp
    ara