Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Boşanma Davası Avukatlık Ücreti 2020 | AGÂH Hukuk

Boşanma Davası Avukatlık Ücreti 2020 | AGÂH Hukuk 22.11.19

Her yıl sonuna doğru Türkiye Barolar Birliği tarafından avukatlık asgari ücret tarifesi yayınlanmaktadır. 219 yılının sonuna doğruda 2020 yılı içerisinde açılacak olan davalar için avukatların talep edeceği asgari ücret tarifesi yayınlanmıştır. Bu makalemizde de Boşanma Davası Avukatlık Ücreti 2020 uygulamasını ele alacağız.

Boşanma Davası Açma Ücreti 2020 Yılı

Evlilik sonrası eşler arasında oluşan uyuşmazlıklar ve anlaşmazlıklar boşanma davası olarak mahkemeye taşınır. Boşanma davası, çekişmeli veya anlaşmalı olarak olabilir. Çekişmeli Boşanma davaları mahkemece belirlenecek esaslara göre sonlandırılır. Anlaşmalı Boşanma davalarında ise hazırlanacak olan Anlaşmalı Boşanma Protokolü ile tarafların serbest iradelerine dayanarak mahkemece sonlandırılmasıdır. Anlaşmalı boşanmalarda eşler, nafakaya, tazminata, velayete kendi özgür iradeleriyle karar verirler.

Ülkemizde, devlet sunduğu yargı hizmeti için belirli bir oranda harç adı altında ücret almaktadır. Bu alınan harç başvuru harcı, peşin harç, yargılama harcı, vekalet harcı vb. şeklindedir. Dava süresince oluşacak tüm giderler toplamı, Boşanma Davası Açma Ücreti olarak nitelenebilir. Yine aynı şekilde 2020 yılındaki Çekişmeli Boşanma Ücreti ve Anlaşmalı Boşanma Ücreti, Boşanma Davası Avukatlık Ücreti 2020 kapsamındadır.

Çekişmeli Boşanma Ücreti 2020

Boşanma davasının çeşitlerinden biri olan Çekişmeli Boşanma Davası, aile mahkemesinde açılır. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemesince aile mahkemesi sıfatı ile açılır ve bu mahkemece karar bağlanır. 2020 yılında açılacak olan çekişmeli boşanma davasında ödenecek olan harçlar ve yargılama giderleri Çekişmeli Boşanma Ücreti 2020 olarak belirlenmektedir. Ayrıca dava açılırken ödenecek ücretlere ek olarak bilirkişi ücreti, uzman rapor ücreti, keşif ücreti, tanık ücreti de eklenmektedir. Özetle; 2020 Yılı Boşanma Davaları Açma Ücreti, yapılacak olan tüm masrafların kalem kalem belirlenmesidir.

Anlaşmalı Boşanma Ücreti 2020

Anlaşmalı boşanmalarda ilk etapta aile mahkemesinin rutin dava açılışına tabidir. Açılan boşanma davası, Anlaşmalı Boşanma olarak açılır. Baroların yayınlamış olduğu avukatlık ücret tarifesinde 2020 Yılı Anlaşmalı Boşanma Davası Açma Ücreti de bulunmaktadır. Buna göre belirlenen ücret Anlaşmalı Boşanma Ücreti 2020 olarak belirlenmektedir. Bu ücrete Harçlar, Yargılama Giderleri ve Avukatlık Vekalet Ücretlerini kapsamaktadır.

Boşanma Davası Ücretleri ve Yargılama Giderleri İle İlgili Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Paylaşmak Güzeldir.


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

    whatsapp
    ara