Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Boşanma Davası Nasıl Açılır? Nereye Başvurulur? Maliyeti Nedir?

Boşanma Davası Nasıl Açılır? Nereye Başvurulur? Maliyeti Nedir? 02.10.20

Toplumun sağlam temeller üzerine kurulması aile yapısına bağlıdır. Toplumun en küçük temel yapı taşını aile oluşturur. Ailenin önemine ithafen geçmişten günümüze aileyi ilgilendiren düzenlemeler yapılmıştır. Gelenek görenekler, örf ve adetler yazısız düzenlemeleri oluştururken, aile hukukuna ilişkin kanunlarda yazılı düzenlemeleri oluşturur. Sizler için kaleme aldığımız bu makale de, Boşanma Davası Nasıl Açılır? Nereye Başvurulur? Maliyeti Nedir? gibi konu başlıklarını inceleyeceğiz.

Boşanma Davası Çeşitleri Nelerdir?

Hali hazırda yargı sistemimizde iki çeşit boşanma davası vardır. Bunlar;

  • Çekişmeli Boşanma Davası
  • Anlaşmalı Boşanma Davası

Yazılı yargılama usulüne tabi olan çekişmeli boşanma davası 1 ila 2 yıl arasında sonuçlanmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası ise taraf iradesine dayanan, hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolünün mahkemece uygun görülmesi halinde, evliliği sonlandıran bir hukuki işlemdir.

Aile mahkemesinde görülecek olan çekişmeli boşanma davasına sebep olarak evliliğin temelinden sarsılması, terk, zina, pek kötü ve onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsizce hayat sürme ve akıl hastalı gösterilebilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davasında görevli mahkeme, aile mahkemeleridir. Aile mahkemelerinin olmadığı yerde, asliye hukuk mahkemesi, aile mahkemesi sıfatı ile bu davalara bakar. Çekişmeli boşanma davasında yetkili mahkeme eşlerin boşanma davasını açmadan önce oturdukları veya boşanmak isteyen eşlerden birinin ilgili yer mahkemesidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Diğer bir boşanma davası türü anlaşmalı boşanmadır. Anlaşmalı boşanma baştan sona tamamen tarafların iradesine bağlıdır. Boşanmak isteyen karı ve koca, velayet, nafaka, tazminat vb. konular üzerinde serbestçe karar verirler.  Boşanma avukatının hazırlayacağı bir anlaşmalı boşanma protokolü ile taraflar çok kısa bir zamanda boşanabilirler. Hazırlanacak anlaşmalı boşanma sözleşmesi, aile mahkemesince de uygun görüldüğü takdirde, boşanma işlemi gerçekleştirilmiş olunur.

Boşanma Davası Açma Ücreti Ne Kadar?

Ülkemizde yargı hizmetlerinin maliyeti yüksektir. Mahkemelerden hizmet almak isteyen kişiler yüksek harç ve masraflarla karşı karşıya kalmaktadır. Boşanma davası da, davanın açılışından yargılama sürünceye dek masraflı bir yargılamaya tabidir.

Boşanma Davasının Maliyeti Nedir?

Aile mahkemelerinde görülmekte olan boşanma davalarında maktu harç söz konusudur. Aile mahkemesinde açılan bir çekişmeli boşanma davasında veya anlaşmalı boşanma davasında maliyet, önceden belirlenmiş olan bu harca göre alınır. Boşanma davası için ilk tevzi işlemi yapılırken;

  • Peşin harç,
  • Başvurma harcı,
  • Vekalet harcı tahsil edilir.
  • Ayrıca taraflar arasında ziynet eşyası veya ev eşyasına ilişkin bir uyuşmazlık söz konusu ise dosya bilirkişiye tevdi edilir. Mahkeme süreci devam ederken bilirkişi ücreti ve ek ücret raporları da ödenir. Ayrıca mahkeme hakiminin keşfe karar vermesi halinde bunlara ek olarak keşif ücreti de ödenir.

Boşanma Davası Avukatı Ücretleri Ne Kadar?

Kamu hizmeti niteliğinde olan avukatlık, serbest olarak icra edilebilen bir meslektir. Avukatlığın, serbest bir meslek olması hasebiyle, avukatın kabul ettiği bir davada alacağı ücreti de kendisinin belirlemesi gibi bir durum söz konusudur. Ancak avukatların tabi olduğu avukatlık asgari ücret tarifesi vardır. Avukatın bu asgari ücret tarifesinin altında bir ücretle iş kabul etmesi yasaktır. İş bu avukatlık asgari ücret tarifesi Türkiye Barolar Birliğince her yıl yayınlanır.

Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Hazırlanabilir?

Boşanmak isteyen eşlerin, velayet, nafaka, tazminat vb. tüm hak talepleri boşanma davası dilekçesinde mahkemeye arz edilecektir. Mahkemeye sunulacak bu dilekçelerdeki eksiklik boşanma davasının akıbetine etki edebilmektedir. Dolayısıyla boşanma davası dilekçesinin, bir boşanma avukatı tarafından hazırlanmasında fayda vardır. Ayrıca, boşanma davası dilekçesi örneğine wep sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Wep sitemizin makaleler bölümdeki örnek dilekçeler kısmından yararlanabilirsiniz.

Aile Hukuku Kapsamında Boşanma Davalarında Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Hizmeti Almak İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Avukatlık

Paylaşmak Güzeldir.


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

    whatsapp
    ara