Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Çekişmeli Boşanma Davası Avukatı | AGÂH Hukuk

Çekişmeli Boşanma Davası Avukatı | AGÂH Hukuk 08.02.20

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu aile hukukunun T.C. Anayasasından sonra en temel düzenlemesidir. 22 Kasım 2001 de kabul edilen TMK 1 Ocak 2002 de yürürlüğe girmiştir. 4271 Sayılı TMK nın yürürlüğe girmesiyle Türkiye Cumhuriyetinin ilk medeni kanunu olan 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisini de yürürlükten kaldırmıştır. TMK’nın düzenlemelerinden oluşan aile hukuku kendi sistematiğinde, nişanlanma, evlenme, boşanma, mal paylaşımı gibi bir düzen içermektedir. Bu makalemizde incelemeye konu edindiğimiz Çekişmeli Boşanma Davası Avukatı ile boşanma hukukunu ele alacağız.

Aile Hukukunda Çekişmeli Boşanma Nedir?

Aile hukuku aile ilişkilerinde kişiye özel ve kişilere sıkı sıkaya bağlı hakların bütünüdür. Aile Hukukunda Çekişmeli Boşanma, boşanma davası çeşitlerinden biridir. bir diğer boşanma şeklide anlaşmalı boşanmadır. Çekişmeli boşanmalarda süreç aile mahkemesi hakimi tarafından ilerletilir. Ayrılık, boşanma, nafaka, tazminat ve velayet gibi konular mahkeme hakimi tarafından kararlaştırılıp sonuca bağlanır. Hakim tarafsız bir şekilde delilleri toplar ve inceler. Esasa ilişkin dosyanın nihai hale gelmesi ile mahkemece karar verilir.

Çekişmeli Boşanmada Kusur Oranı Nasıl Tespit Edilir?

Boşanma davalarında kusur oranının tespiti çok büyük önem arz etmektedir. Çünkü kusur oranına göre boşanma ile birlikte talep edilen nafaka, tazminat ve hatta velayet konusu şekillenmektedir. TMK madde 174′ de, mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir, diye bir düzenleme bulunmaktadır.

Dava sürecine başlandıktan sonra Çekişmeli Boşanmada Kusur Oranı aile mahkemesi hakimi tarafından belirlenir. Şanlıurfa aile mahkemesi hakimi önüne gelen her somut olaya göre delilleri sentezler ve kesin bir sonuca ulaşır.

Çekişmeli Boşanma Davası Açarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

En iyi boşanma davası avukatı boşanmalarda talep edilecek diğer hususların tespiti eksiksiz olarak belirler. Çünkü boşanmak isteyen karı veya koca kişiye sıkı sıkaya bağlı olan kişisel haklarına ilişkin taleplerde bulunmaktadır. Çekişmeli Boşanma Davası Açarken Nelere Dikkat Edilmelidir? denildiğinde boşanma ile birlikte talep edilecek, boşanma ve velayet gibi manevi kişisel konuların yanında nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi maddi konulara dikkat edilmelidir.

Çekişmeli Boşanma Dilekçe Örneği 2020

                                                           ŞANLIURFA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

Davacı : …………………………….. T.C. Kimlik No :

Vekili   : Av. Ahmet YILDIZ – Şanlıurfa Barosu Sicil No: 1370

Davalı  : …………………………….. T.C. Kimlik No :

Vekili   : Av. Nida KUTTAŞ – Şanlıurfa Barosu Sicil No: 1530

Konu    : Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Talebinden İbarettir.

Açıklamalar :

  • 1.
  • 2.
  • 3.

Hukuki Nedenler : T.C. Anayasası, AİHS, TMK. TBK. HMK. ve İlgili Diğer Tüm Mevzuat.

Hukuki Deliller    : Kimlik Fotokopileri, Aile Cüzdanı, Aile Tablosu, Darp Raporu, Sağlık Raporu, Tapu Sureti, Banka Dekontları, Kredi Kartı Ekstreleri, İkametgah Belgeleri, Tanık, Bilirkişi, Yemin. vs. Kanuni Delil.

İstem ve Sonuç     : Yukarıda Açıklanan Nedenler ve Mahkemenizin Re’sen Araştıracağı Hususlar Dikkate Alınarak;

  • 1.
  • 2.
  • 3.

                                                                                                                                       Davacı Vekili
                                                                                                                               Avukat Ahmet YILDIZ

Çekişmeli Boşanma Ne Kadar Sürer ve Ne Zaman Sonuçlanır?

Ülkemizde yargılamaların hızlanması için Adalet Bakanlığının yoğun bir çalışması söz konusudur. Ancak iş yükünün fazla olması, adliyelerin ve adliye personellerinin yetersiz olması dava sürecini zaman konusunda olumsuz etkilemektedir. Haliyle bundan en çok etkilenen dava türlerinden biride boşanma davalarıdır. Çekişmeli Boşanma Ne Kadar Sürer, Ne Zaman Sonuçlanır gibi sorunlar bu durumlarla bağlantılıdır.

Günümüzde genel olarak seri bir şekilde eksiksiz ve sorunsuz takip edilen bir çekişmeli boşanma davası 1 yıl ile 1,5 yıl arasında sürmektedir. Her davanın kendine özgü durumu tanık ve delil durumu ayrıca yukarıda bahsettiğimiz mahkeme, hakim ve personel durumu, dava sürecinin kısalmasına veya uzamasına etki eder.

Çekişmeli Boşanmalarda Avukat Tutmak Şart mı?

Ülkemizde aile mahkemelerinde görülmekte olan Çekişmeli Boşanmalarda Avukat Tutmak zorunlu değildir. Herkes kendi davasını kendisi takip edebileceği gibi mahkemelerde davacı ve davalı sıfatına haiz olabilir. Ancak boşanma davaları, hukuk bilim dalında spesifik önem arz eden dava türlerindendir. Davanın ilk açılışındaki talepler, dava süreci devam ederken izlenecek usul ve yöntem, özel bir bilgi birikimi ve tecrübe istemektedir. Bu sebeple, taleplerin en hızlı ve etkili bir şekilde yerine getirilmesi için boşanmanın, Şanlıurfa boşanma avukatı aracılığıyla yerine getirilmesi gerekmektedir. Çünkü, çekişmeli boşanma davasında nafaka, tazminat, velayet gibi konular tarafların sundukları deliller, savundukları gerekçeler ve

Çekişmeli Boşanma Avukatsız Açılabilir mi?

Hukuk mahkemelerinin işleyişini ve usule ilişkin kuralların bütünü 6100 Hukuk Muhakemeleri Kanununda düzenlenmiştir. HMK madde 71’e göre dava ehliyeti bulunan herkes, davasını kendisi veya tayin ettiği vekil
aracılığıyla açabilir ve takip edebilir. Bu kanunun içeriğinden Çekişmeli Boşanma Avukatsız açılabileceği anlaşılmaktadır. Ancak usul ve esasa ilişkin hak kayıplarının önlenmesi ve telafisi güç eksikliklerle karşılaşılmaması için, boşanmak isteyen karı ve kocanın avukat vasıtasıyla temsil edilmesinde fayda vardır.

Çekişmeli Boşanma Davası Avukatı Şanlıurfa

Kişilerin, aile hukukundan doğan ve hukuken var olan bir evliliklerinin sonlandırılması için görülecek davalarda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. Çekişmeli Boşanma Davası Avukatı Şanlıurfa hakkında ve boşanma davalarının feri niteliğindeki diğer talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

AGÂH Hukuk Danışmanlık ve Avukatlık

Paylaşmak Güzeldir.


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

    whatsapp
    ara