Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Ceza Davası Avukatı Şanlıurfa | AGÂH Hukuk | CEZA HUKUKU

Ceza Davası Avukatı Şanlıurfa | AGÂH Hukuk | CEZA HUKUKU 01.11.19

Ceza davaları ceza yargılaması hukukunun konusunu oluşturur. Suç işleyen veya işlediği iddia olunan kişinin hangi makamlar tarafından, nasıl ve ne şekilde, hangi yollardan geçerek mahkum veya beraat edeceğine ilişkin kurallar, ceza yargılaması hukukunun konusudur.

Ceza Davası Avukatı Şanlıurfa olarak, ceza avukatlarının en iyi bildiği alan ceza usul hukukudur. Ceza usul hukukunda suçlular ve suça ilişkin deliller ve sair suç vasıtaları aranır, bulunur, toplanır, yargılanır ve suç sabit ise suçlu cezalandırılmaktadır.

Mahkemeler ve hakimler uygulayıcı elindeki kurallar ile bir yandan suçluları cezalandırarak insanları ve toplumu korur, diğer yandan suçlulara ceza vererek genel olarak kişi özgürlüğünü koruma görevi üstlenir.

Ceza Davası Avukatı Kanundaki Hangi Suçlarla İlgilenir?

Suçların yargılanması farklı mahkemeler arasında bölüşülmüştür. Belli bir suç ya ağır ceza ya asliye ceza ya da istisnai mahkemelerin birinde yargılanabilir.

Ülkemizde birden çok Asliye Ceza Mahkemeleri ve Ağır Ceza Mahkemeleri vardır. Ceza davası avukatı ağır ceza mahkemelerinin ve asliye ceza mahkemelerinin görev alanına giren tüm suçlarla ilgilenmektedir. Ağır ceza mahkemelerinin görevlerini kanun suçun niteliğine ve suç için öngörülen ceza miktarına göre belirlemiştir. Kural olarak 2 yıldan fazla 10 yıldan az hapis cezalarının öngörüldüğü suçlar Asliye Ceza Mahkemeleri tarafından yargılanacaktır.

Böylece ceza davası avukatı genel olarak asliye ceza ve ağır cezanın alanına giren tüm suçlar bakımından şüpheli veya sanık müdafiliği yapabilmektedir.

Ceza Davasında Avukat İle Savunma Yapma Zorunluluğu var mıdır? Avukat Tutma Zorunlu mudur?

Şüpheli veya sanık isterse, ancak kendisinin müdafi seçme olanağı yoksa, şüpheli veya sanık çocuk, malul veya sağır-dilsiz veya işlenildiği iddia olunan suçun cezası asgari 5 yıl hapis ise, avukat (müdafi) bulundurmak zorunludur.

O halde malul olmayan ergin bir kişinin iddia olunan suçun cezasının alt sınırı beş yıldan az hapis ise müdafi istemeyebilir. O halde şöyle demek daha net olacaktır. Türk hukukunda ceza yargılamasında ve davalarda zorunlu müdafilik sistemi kabul edilmemiştir.

Şüpheli yakalandığında veya sanık mahkeme önüne getirildiğinde müdafi olup olmadığı, müdafi seçmek isteyip istemediği, müdafi yoksa müdafi isteyip istemediği kendisine sorulacaktır. Müdafi istediğini ancak seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse kendisine bir müdafi görevlendirilecektir.  Bu görevlendirme kolluk güçleri tarafından, mahkeme veya hakimin istemi üzerine Baro tarafından yapılacaktır. Eğer sanık daha sonradan kendi avukatını seçerse baro tarafından görevlendirilen avukatın görevi sona ermektedir.

Ağır Ceza Avukatı ve Ağır Ceza Davası Avukatı

Ceza davalarında şüpheli veya sanık gerek soruşturma ve gerek kovuşturma veya yargılamanın her aşamasında avukatın yardımından yararlanabilir. Bu açıdan ceza davalarında özellikle ağır ceza yargılamalarında avukatın rolü ve önemi çok fazla olacaktır. Ağır Ceza Avukatı ve Ağır Ceza Davası Avukatı soruşturma ve kovuşturma aşamalarında şüpheli veya sanıkla görüşebilir. Şüphelinin ifadesinin alınması, sanığın sorgusu esasında yanında bulunmaktadır. Müdafi olarak avukatın hukuki yardımda bulunma hakkı kısıtlanamaz.

Avukat soruşturmanın yürümesine engel olmayacak şekilde dosyadan her zaman ve her konuda bilgi almak hakkına sahiptir. Bu ve buna benzer konularda detaylı bilgiler Avukatlık Kanununun ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.

Ceza Hukuku Alanında, Ceza Davaları Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Paylaşmak Güzeldir.


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

whatsapp
ara