"İdari Hizmet Sözleşmesi Zamanaşımına Uğramış Dolandırıcılık Suçundan Dolayı Feshedilemeyeceği" Etiketi

Etiketi Sonuçları