Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması | AGÂH Hukuk

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması | AGÂH Hukuk 26.02.19

Aile Hukuku – Boşanma Davaları

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması;

Türk Medeni Kanununun 166. Maddesine göre ” Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.”

Evlilik birliği müşterek hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa eşlerden birisi boşanma davası açabilir.

Tamamıyla kusurlu olan eşin dava açma hakkı yoktur. Ancak az kusurlu olan eşin bu hakkı vardır.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hallerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır.

Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Evlilik En Az Bir Yıl Sürmüş İse;

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise Türk Medeni Kanunundaki düzenlemeye göre eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır.

Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.

Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Açılan Davanın Reddedilmesi Halinde 3 Yıl Süre İle Ortak Hayat Kurulamamış İse;

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

Boşanma Davasında Tanık Beyanı;

Davacı iddiasını her türlü deli ile ispat edebilir. Ancak Davacı tanık deliline dayanmış ise Tanık anlatımlarının olabildiğince somut, görgüye dayalı ,inandırıcı ve açık olmalıdır. Örneğin tanık, davacı eşin yüzünde ki yada vücudunda ki morarma yada darp izini bizzat görmeli, ağır küfür ve hakaret ifade eden sözleri bizzat duymalıdır.

Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre aksine ciddi ve inandırıcı delil ve olaylar bulunmadıkça akrabalık ve arkadaşlık tanık beyanını değerden düşürecek bir sebep kabul edilemez. Asıl olan tanığın doğru söylediğinin kabulü gerekir.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmış Olduğuna Kanıt Olabilecek Söz veya Davranışlar;

Eşlerin birbirine karşı söyledikleri ağır küfür ve hakaretler evlilik birliğinin temelinden sarsıldığına kanıt olabilir. Kocanın sorumsuz olması kadına ağır küfür ve hakaret içeren sözleri söyleme hakkı vermez.

Karı yada kocanın uzun süreli cinsel yetersizlikleri, iktidarsızlık, isteksizlik vb.

Karı-kocanın aşırı sorumsuzluğu, (içki ve kumar düşkünü olmak ,evin zorunlu ihtiyacını almamak, iş imkanı varken tembellikten dolayı çalışmamak, Karının ise aşırı pis ve pasaklı olması, düzenli yemek yapmaması, eşinin yada çocuklarının çamaşırlarını yıkamaması vb.)

Kocanın eşini sürekli olarak dövmesi ,sık sık tartışıp adliye yada karakola başvurmaları.

Fiili ayrılık tek başına boşanma nedeni olamaz.

Barışmadan önceki olaylar affedilmiş sayılır, eğer eşler tekrar bir araya gelmiş ve daha sonra da yine anlaşamayarak dava açılmış ise bir araya gelindikten önceki söz ve eylemler kanıt olarak değerlendirilmez.

Dava şiddetli geçimsizlikten açılmış ise daha sonra zina yada terk nedeniyle boşanma kararı verilemez.

Tanıkların üçüncü kişilerden aktardıkları sözler boşanmaya esas alınamaz.

Tanıkların davacıdan naklen aktardığı sözler de delil olarak davaya esas alınamaz.

İhtar çekmekle koca önceki olayları affetmiş sayılır. Bu nedenle MK.164/1 maddesine dayanarak dava açıldığında ihtardan önceki eylem ve sözler aleyhe delil olamaz.

Dava açıldıktan sonra gelişen olaylar bu davaya esas alınmaz.

Eşlerden birisinin hasta olması,(sara,verem,kanser,Kan uyuşmazlığı, kısırlık, aşırı göz hastalığı v.b.) boşanma nedeni değildir. Akıl hastalığı ve cinsel yetersizlik hariç. Bu konu önemli olmakla birlikte kesin bir çizgi ile hastalığın boşanma nedeni sayılması için sosyal ve çevresel faktörler göz önüne alınıp belirlenmelidir.

Kadının ,habersizce kocasının cebinden para alması boşanma nedenidir.

Dövme ve dayak ile ilgili ceza davası sonucu beklenilmelidir. Takipsizlik kararı verilmiş ise bu dosya celbedilip mutlaka incelenmeli ve doktor raporu var ve koca tarafından dövüldüğü sabit ise boşanmaya karar verilmelidir.

Soyut olarak kadının çalışmak istemesi başlı başına boşanma nedeni olamaz.

İradi olmayan davranış ( Kloptamani) boşanma nedeni olamaz.

Davacının(kocanın) ayrı evde oturan ve arasıra ziyaretine gelen ve bakıma muhtaç olan hasta annesine davalının (karı) yardımda bulunmaması boşanma sebebidir.

Eşlerden birisi aşırı cimri ise boşanma nedenidir.

Boşanma Avukatı

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk, Gerek Türk Vatandaşları Gerekse Türk Vatandaşı ve Yabancılar Arasındaki Evlenme, Nişanlanma, Çekişmeli Boşanma, Anlaşmalı Boşanma, Nafaka, Velayet, Mal Rejimi, Hısımlık, Soy Bağı, Evlat Edinme, Çocuk Malları, Aile Malları Gibi Konularda ki Uyuşmazlıkların Mahkeme Önünde veya Taraflar Arasında Protokol Düzenlenerek Çözümü İçin Özel Hayatın Gizliliğine Dikkat Ederek Aile Hukuku Alanında Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Hizmeti Vermektedir.

Şanlı urfa Boşanma Avukatı

Şanlıurfa da hizmet vermekte olan Avukat Nida KUTTAŞ ve Avukat Ahmet YILDIZ ‘ın kurucu ortaklığını yaptığı Ağah Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk, Şanlıurfa da aile hukukuna ilişkin, boşanma davaları konusunda edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde; sorunlarınıza hızlı ve güvenilir bir çözüm bulmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk
Avukat Nida KUTTAŞ – Avukat Ahmet YILDIZ

[kkstarratings]

Paylaşmak Güzeldir.
  • 5
    Shares


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

    whatsapp
    ara