Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması | KAMU PERSONEL HUKUKU

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması | KAMU PERSONEL HUKUKU 31.03.19

Daha önce ele aldığımız makalelerimizden ” Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği ” ve diğer bir makalemiz ” Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Nedir ? Kimlere Yapılır ? ” konu başlığı altında yeni atanacak olan personele veya mevcut personele uygulanacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına yönelik bilgileri detaylı bir şekilde verdik.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin bu makalemizde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönetmeliğindeki bilgiler özetlenerek ve sistematik bir şekilde siz değerli okuyucuların bilgilerine sunulmuştur.

Ülkemizdeki son düzenlemeler ile kadroya geçecek sözleşmeli personellere, mevcut kadroda bulunan personellere, askeri okullar ve polis okullarına alınacak öğrencilere, adli ve idari soruşturma geçiren personellerin tümüne güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılması öngörülmüştür.

İdare çoğu kez soyut delillerle hiç bir açıklama yapmadan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz olduğu gerekçesiyle ya atama işlemini gerçekleştirmemekte yada memuriyetine son vermektedir.

Bu durumda izlenecek yol idare mahkemesinde yürütmenin durdurulması istemli olarak iptal davasının açılmasıdır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan müvekkillerimize ilişkin aldığımız olumlu mahkeme kararlarında yetkili idare 30 gün içinde personelin atamasını gerçekleştirmektedir. Bu Sürecin adli yönüyle ilgili daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

ARŞİV ARAŞTIRMASI NEDİR ?

Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının,

Kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde iligisi olup olmadığının

Adli sicil kaydının olup olmadığının

Hakkında herhangi bir tahdit(sınırlama) olup olmadığının, mevcut kayıtlardan saptanmasıdır.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI NEDİR ?

Arşiv Araştırmasında belirtilen hususlara ek olarak Kişinin,

Yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının,

Ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin, mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesidir.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YAPACAK MAKAMLAR

Emniyet Genel Müdürlüğü

Mahalli Mülki İdare Amirlikleri – Valilik ve Kaymakamlıklar

Milli İstihbarat Teşkilatı

ARŞİV ARAŞTIRMASI ve GÜVENLİK SORUŞTURMASININ ESASLARI

Yukarıda belirtilen kurumlar herkes hakkında soruşturma yapmaz. Yönetmelik gereği iş bölümü vardır. Aşağıda belirtilen kurumların hangi kurum personeli hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapabileceği açıklanmıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Mahalli Mülki İdare Amirlikleri Valilik ve Kaymakamlıkların Yapacağı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması

Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının gizlilik dereceli birim ve kısımlarında çalışacak personel, bu kısımların nereler olduğu ilgili kamu kurumunca çıkarılacak yönergelerle belirlenir.

Yurt dışı teşkilatında çalışan personel

Askeri, emniyet, istihbarat teşkilatlarında çalışacak personel,

Ceza infaz kurumu ve tutuk evlerinde çalıştırılacak personel  hakkında yapar.

MİT – Milli İstihbarat Teşkilatının Yapacağı Güvenlik Soruşturması

Milli İstihbarat Teşkilatında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadro ve kuruluşlarında çalışacak personel,

Bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarının gizlilik dereceli birim ve kısımlarının hiyerarşik olarak bağlı bulunduğu üst kademe yöneticilerinden müsteşar, genel müdür, vali, büyükelçi ve müstakil birim amirleri ile bunların yardımcıları,

Yurtdışı teşkilatında sürekli görevlendirilecek bütün personel, hakkında yapar.

MİT – Milli İstihbarat Teşkilatının Yapacağı Arşiv Araştırması

Gizlilik dereceli birim ve kısımlarda görev alacaklar,

Yukarıda belirtilenler dışında kalan yöneticiler,

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel, hakkında yapar.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI ve ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNTEMİ

Hakkında güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılması istenen kişiler için Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden sağlanan adli sicil kaydıyla Güvenli Araştırması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinde bulunan formdan bir örneği kisinin nüfusa kayıtlı olduğu

İl valiliğine, Bir örneği ikamet ettiği il valiliğine, Bir örneği Emniyet Genel Müdürlüğüne, Bir örneği de ilgisine göre Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir. Bir örneği de istekte bulunan kurum ve kurulusun dosyasında saklanır.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI ve ARŞİV ARAŞTIRMASINDA SÜRE

İstenilen belgelerin ilgili makamlara ulaşması tarihinden itibaren,

Arşiv Araştırması Sonuçları en geç 30 gün,

Güvenlik Soruşturması sonuçları en geç 60 gün içinde cevaplandırılır.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI ve ARŞİV ARAŞTIRMASINDA ARAŞTIRILACAK HUSUSLAR

Kimlik kontrolü, kimlik kayıtlarının doğruluk derecesi, uyrukluğu, geçmişte yabancı bir devletin uyrukluğuna girip girmediği,

Kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı, kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat ünitelerinin arşivlerinde bilgiler bulunup bulunmadığı, adli sicil kaydının ve hakkında bir tahdidin olup olmadığı,

Yıkıcı faaliyetlerde bulunup bulunmadığı ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine islenen Suçlar Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı davranıp davranmadığı,

Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığı,

Yabancılarla, özellikle hasım ve hasım olması muhtemel Devlet mensupları ve temsilcileriyle ilgili derecesinin iç yüzü ve nedeni,

Sır saklama yeteneğinin olup olmadığı, araştırılır.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk
Avukat Nida KUTTAŞ – Avukat Ahmet YILDIZ

[kkstarratings]

Paylaşmak Güzeldir.
  • 5
    Shares


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

    whatsapp
    ara