Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasına Karşı İptal Davası

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasına Karşı İptal Davası 14.06.19

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasına Karşı İptal Davası

Anayasamızın dördüncü bölümdeki ”Siyasi Haklar ve Ödevler” başlığı altındaki ”Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı” nın düzenlendiği 70. maddesine göre ” Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez. ”

Bu durumda ülkemizde kamuya personel alımında liyakat esasının benimsendiğine işaret edilebilir. Anayasadaki benimsenen liyakat ilkesine ek olarak kanunla ve yönetmeliklerle kamuya personel alımında ek kriterler belirlenebilmektedir.

Kamuya personel alımında aranan kriterlerden biride Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmasıdır. Vatandaş gerek kamuya alınırken gerekse kamuya alındıktan sonra atama veya başka kadroya geçişlerde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır. Peki;

Kimlere Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılır?

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönetmeliğinde kimlere soruşturma ve araştırma yapılacağı tahdidi olarak sayılmamıştır. Ancak yönetmelikte hangi birimlerde hangi görevde çalışacaklara güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılacağı belirtilmiştir.

Uygulamada idare tarafından güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılanlar;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet memurluğuna alınacak kişilere,

Devlet memurluğu kadrolarına geçiş yapacak olan sürekli işçilere,

Sürekli işçi kadrolarına geçiş yapacak olan sözleşmeli taşeron işçilere,

Türk Silahlı Kuvvetlerine sözleşmeli er olarak alınacak olan kişilere,

İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan sahil güvenlik komutanlığına ve jandarmaya sözleşmeli er olarak alınacak kişilere,

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki askeri okullara alınacak olan askeri öğrencilere,

Polis okullarına alınacak olan polis adaylarına,

İdarenin yaptığı tüm atama ve kadroya tabi yerleştirmelerde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasında Nelere Bakılır?

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönetmeliğine göre arşiv araştırmasında; kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilgisi olup olmadığının, adli sicil kaydının olup olmadığının, hakkında herhangi bir tahdit, sınırlama olup olmadığına bakılır. Güvenlik soruşturmasında ise kişinin, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin, mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesidir.

Bunlara ek olarak belirtmek gerekir ki yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında kişinin eğitim hayatında kaldığı yurt, gittiği dershane, okuduğu okul, çalıştığı işyeri, banka hesapları, gazete, yazılı veya görsel medya üyelikleri, ülkemiz aleyhine faaliyet yürüten herhangi bir örgütle irtibat veya iltisakın olup olmadığı da ayrıca değerlendirilmektedir.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının Olumsuz Çıkma Nedenleri?

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında belirlenen yukarıda izah edilmeye çalışılan kriterlere aykırılık halinde veya ülke menfaatleri aleyhine faaliyet yürüten her nevi örgütle irtibat, iltisak veya organik bir bağın olması durumunda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlanır.

Olumsuz Sonuçlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasına Karşı Ne Yapılmalı?

İdare tarafından yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması özünde nitelik olarak idari bir işlemdir. Ve sizin hakkınızda yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında bir karar verilmesi de idari bir karar niteliğinde olacaktır. Bu sebeple hakkınızda yapılan veya yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanması halinde, idare mahkemesinde iptal davası açılmalıdır.

Olumsuz karara karşı idare mahkemesinde açılacak olan iptal davası ile idarenin soyut kriterlerle olumsuz sonuçlandırdığı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının iptali sağlanabilir. İdare mahkemesi, işlemi yapan idareden kanun ve yönetmeliğe uygun bir şekilde araştırma ve soruşturma yapılmasının yanı sıra somut delillerin olması gerektiğini belirtmektedir. Çünkü, kanun ve yönetmelik açık ve net bir şekilde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında kişinin adli veya idari makamlarca soruşturma veya kovuşturma geçirip geçirmediğinin belirlenmesi gerektiğini belirmektedir.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasına İlişkin Daha Önce Kaleme Aldığımız Aşağıdaki Makalelerimizi İnceleyebilirsiniz.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Nedir? Kimlere Yapılır?

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği

Devlet Memurları ve Aday Memurlar Hakkında Olumsuz Güvenlik Soruşturmalarına Karşı İptal Davası

İdare Hukuku Kapsamında Asker, Polis, Öğretmen, Memur Hukuku

Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırmasının Olumsuz Gelmesi

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması – Kamu Personel Hukuku

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının Olumsuz Sonuçlanması Halinde Bizimle İletişime Geçip İdare Hukuku Alanında Uzman Ekibimizden Destek Alabilirsiniz.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk
Avukat Nida KUTTAŞ – Avukat Ahmet YILDIZ

[kkstarratings]

Paylaşmak Güzeldir.


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

    whatsapp
    ara