Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

İdare Hukuku Avukatı Kahramanmaraş | İdari Dava Avukat | AGÂH Hukuk

İdare Hukuku Avukatı Kahramanmaraş | İdari Dava Avukat | AGÂH Hukuk 28.01.20

Sizler İçin Kaleme Aldığımız Bu Makalemizde İdare Hukuku Kapsamında Görülecek İdari Davalarda İdare Hukuku Avukatı Kahramanmaraş Konusunu İnceleyeceğiz.

Kahramanmaraş İdare Davası Avukatı

İçerik Tablosu

Türkiye’nin Akdeniz Bölgesinde bulunan Kahramanmaraş, sanayi, tarım ve turizmin ön planda olduğu büyükşehirlerimizden biridir. Doğu ve Güneydoğu illerinin yol güzergahı üzerinde olduğundan ülkemiz açısından stratejik öneme sahiptir. Tarihi ve kültürel açıdan ülkemiz için önem arz eden şehirlerin başında gelmektedir. Bu ilimizde merkez teşkilatına bağlı olarak il müdürlükleri ve bölge müdürlükleri bulunmaktadır. Dolayısıyla bu idari kurumlara bağlı olarak idari davalar ile de çokça karşılaşılmaktadır. Kahramanmaraş ilimizde idare mahkemesi bulunmaktadır. Yargı yeri olarak Kahramanmaraş ‘da görülmekte olan davalarda Kahramanmaraş idare davası avukatı görev yapmaktadır. Bunlar idari davaları ve idari yargı alanındaki tüm uyuşmazlıkları kapsamaktadır.

Kamu hukuku niteliği bakımından idare davasında taraflarından biri idari işlemi tesis eden veya idari bir eylemde bulunan idarenin kurumları, diğeri ise vatandaştır. Genel itibariyle incelemeye aldığımız bu makalemizde idare hukuku avukatı Kahramanmaraş kapsamındaki dava türlerine ve dava konusuna değineceğiz.

Memur Hukuku Davaları Kahramanmaraş

Kamu hukuku kapsamında idare hukuku ile ilgili olan diğer bir mevzuat düzenlemesi de memur hukuku dur. Memur hukuku davaları avukatı, asker, polis, öğretmen, hemşire, bekçi, uzman erbaş, sözleşmeli er, vb. devlet memuru ve aday memurların parasal ve özlük hakları ile ilgili olan davalardır. Bunlar; atama, görevlendirme, görevden uzaklaştırma, yer değiştirme, kademe ilerleme, idari soruşturma, güvenlik soruşturması, arşiv araştırması ve disiplin cezaları ( Uyarma, Kınama, Aylıktan Kesme, Kademe İlerlemesinin Durdurulması, Devlet Memurluğundan Çıkarma ) gibi durumlardır.

Memur hukukunun esasa ilişkin ana kaynağı T.C. 1982 Anayasası ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunudur. Usule ilişkin temel kaynağı ise 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunudur. Memur hukuku davaları Kahramanmaraş ‘ın dayanağı olan hukuki uyuşmazlıkların çözümü ve gerektiğinde yaptırımı idari hukuk alanında uzman en iyi idari dava avukatı takip edilmektedir.

Memur Disiplin Cezaları İptal Davası Kahramanmaraş

Kamu personel hukukuna ilişkin yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız dava türlerinden olan disiplin cezaları kendi içinde;

 • Uyarma Cezası Kahramanmaraş
 • Kınama Cezası Kahramanmaraş
 • Aylıktan Kesme Cezası Kahramanmaraş
 • Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Kahramanmaraş
 • Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası Kahramanmaraş

olarak beşe ayrılır. Yani 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunununda memurlara uygulanacak disiplin cezaları tahdidi olarak tek tek sayılmıştır. Bu disiplin cezalarının usulü ve uygulama şeklide aynı kanun maddesinde detaylıca belirtilmiştir. İdarece yapılan soruşturma sonrasında verilen cezaya karşı ilk olarak idari başvuru yoluna gidilir. Verilen disiplin cezasının iptali için idareye başvurunun olumsuz sonuçlanması halinde idare mahkemesine başvuru yapılır. Memur disiplin cezaları iptal davası Kahramanmaraş konu başlığı genel itibariyle bu durumu açıklamaktadır. Memurlar hakkında uygulanan disiplin cezalarının iptal davası hakkında daha detaylı bilgi almak için  https://www.agahhukuk.com/makaleler/ inceleyebilirsiniz.

Kahramanmaraş İdare Hukuku Davaları

Bu konu başlığı altında inceleyeceğimiz ve aşağıda sıralı olarak vereceğimiz dava türleri Kahramanmaraş idare hukuku davaları ile ilgilidir. Bu başlık altında sadece genel açıklamalarda bulunulmuştur. Çünkü belirtilen dava türlerinin her biri kendi içinde bir konuyu barındırmaktadır.

 1. İdari İşlemlere Karşı İptal Davası Kahramanmaraş
 2. İdari Eylemlere Karşı Tam Yargı Davası Kahramanmaraş
 3. İdarenin Sorumluluğu Nedeniyle Tazminat Davası Kahramanmaraş
 4. İdari Para Cezalarına Karşı İtiraz ve İptal Davası Kahramanmaraş
 5. İmar Kanununa İlişkin Uyuşmazlıklar Nedeniyle İptal Davası Kahramanmaraş
 6. İhalelere İlişkin İhtilafların Çözüme Kavuşturulması ve İhale Davaları Takibi Kahramanmaraş
 7. Kamulaştırma Gayrimenkul Hukuku Arazi Davaları Kahramanmaraş
 8. Memur Atama, Görevlendirme, Yer Değiştirme, Nakil, Tayin ve Disiplin Davaları Kahramanmaraş
 9. Olumsuz Sonuçlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması İptal Davası Kahramanmaraş
 10. Aday Memurların Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Sonuçlanmasına Karşı İtirazlar Kahramanmaraş
 11. Öğrenci Disiplin, Sınav, vb. Davaları Kahramanmaraş
 12. Sözleşmeler Hukukundan Kaynaklanan Davalar Kahramanmaraş
 13. Kamu Kurum Kuruluşlar ve Belediye İş ve İşlemlerine Karşı İptal Davası Kahramanmaraş

En İyi İdare Avukatı Kahramanmaraş

İdare davalarının çeşitliliği ve sürekli güncellenen mevzuatla birlikte ardı ardına değişen içtihatlar, idare davalarının önemini daha çok artırmaktadır. Çünkü davanın başlangıcından sonucuna kadar ilerleyişini takip eden idare hukuku alanında uzman en iyi idare avukatı davanın esasını şekillendirecektir. Aynı zamanda usul bakımından önem arz eden bu tür davalarda dava sürecinin sürüncemede kalmaması ve bir an önce sonuçlanması da davanın takibi ile yakından ilgilidir.

Kahramanmaraş İdare Mahkemesi İletişim Bilgileri

Kahramanmaraş ilinde idare mahkemesi aktif bir şekilde hizmet vermektedir. Yargı yeri olarak Kahramanmaraş ‘da açılması gereken davalar Kahramanmaraş İdare Mahkemesinde görülmektedir. Kahramanmaraş İdare Mahkemesi Başkanlığı aşağıdaki adreste hizmet vermektedir.

Adres : Cumhuriyet Mahallesi Prof.Dr.Necmettin Erbakan Bulvarı No:66 46050 Onikişubat/Kahramanmaraş
Telefon : 0 344 211 16 90

İdari Yargı Avukatları Kahramanmaraş

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Avukatlık Olarak İdare Hukuku Kapsamında İdari Davalarla İlgili Avukatlık ve Hukuk Danışmanlık Hizmeti Verilmektedir. İdari Yargı Avukatları Kahramanmaraş Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin www.agahhukuk.com Adresini Ziyaret Edebilir veya Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Avukatlık

Paylaşmak Güzeldir.


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

  whatsapp
  ara