Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

İdare Hukuku Avukatı Kilis | İdari Dava Avukatları | AGÂH Hukuk

İdare Hukuku Avukatı Kilis | İdari Dava Avukatları | AGÂH Hukuk 07.01.20

Sizler İçin Kaleme Aldığımız Bu Makalemizde İdare Hukuku Kapsamında Görülecek İdari Davalarda İdare Hukuku Avukatı Kilis Konusunu İnceleyeceğiz.

Kilis İdare Davası Avukatı

İçerik Tablosu

Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Kilis, tarımın ön planda olduğu şehirlerimizden biridir. Tarihi ve kültürel yapısı açısından ülkemiz için önem arz eden şehirlerin başında gelmektedir. Bu ilimizde merkez teşkilatına bağlı olarak il müdürlükleri ve bölge müdürlükleri bulunmaktadır. Dolayısıyla bu idari kurumlara bağlı olarak idari davalar ile de çokça karşılaşılmaktadır. Kilis ilimizde idare mahkemesi bulunmamaktadır. Yargı yeri olarak Kilis ‘de görülmekte olan davalar Gaziantep İdare Mahkemelerinde açılmaktadır. Bu davaların tamamında Kilis idare davası avukatı görev yapmaktadır. Bunlar idari davaları ve idari yargı alanındaki tüm uyuşmazlıkları kapsamaktadır.

Kamu hukuku niteliği bakımından idare davasında taraflarından biri idari işlemi tesis eden veya idari bir eylemde bulunan idarenin kurumları, diğeri ise vatandaştır. Genel itibariyle incelemeye aldığımız bu makalemizde idare hukuku avukatı Kilis kapsamındaki dava türlerine ve dava konusuna değineceğiz.

Memur Hukuku Davaları Kilis

Kamu hukuku kapsamında idare hukuku ile ilgili olan diğer bir mevzuat düzenlemesi de memur hukuku dur. Memur hukuku davaları avukatı, asker, polis, öğretmen, hemşire, bekçi, uzman erbaş, sözleşmeli er, vb. devlet memuru ve aday memurların parasal ve özlük hakları ile ilgili olan davalardır. Bunlar; atama, görevlendirme, görevden uzaklaştırma, yer değiştirme, kademe ilerleme, idari soruşturma, güvenlik soruşturması, arşiv araştırması ve disiplin cezaları ( Uyarma, Kınama, Aylıktan Kesme, Kademe İlerlemesinin Durdurulması, Devlet Memurluğundan Çıkarma ) gibi durumlardır.

Memur hukukunun esasa ilişkin ana kaynağı T.C. 1982 Anayasası ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunudur. Usule ilişkin temel kaynağı ise 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunudur. Memur hukuku davaları Kilis ‘in dayanağı olan hukuki uyuşmazlıkların çözümü ve gerektiğinde yaptırımı idari hukuk alanında uzman en iyi idari dava avukatı takip edilmektedir.

Memur Disiplin Cezaları İptal Davası Kilis

Kamu personel hukukuna ilişkin yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız dava türlerinden olan disiplin cezaları kendi içinde;

olarak beşe ayrılır. Yani 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunununda memurlara uygulanacak disiplin cezaları tahdidi olarak tek tek sayılmıştır. Bu disiplin cezalarının usulü ve uygulama şeklide aynı kanun maddesinde detaylıca belirtilmiştir. İdarece yapılan soruşturma sonrasında verilen cezaya karşı ilk olarak idari başvuru yoluna gidilir. Verilen disiplin cezasının iptali için idareye başvurunun olumsuz sonuçlanması halinde idare mahkemesine başvuru yapılır. Memur disiplin cezaları iptal davası Kilis konu başlığı genel itibariyle bu durumu açıklamaktadır. Memurlar hakkında uygulanan disiplin cezalarının iptal davası hakkında daha detaylı bilgi almak için  https://www.agahhukuk.com/makaleler/ inceleyebilirsiniz.

Kilis İdare Hukuku Davaları

Bu konu başlığı altında inceleyeceğimiz ve aşağıda sıralı olarak vereceğimiz dava türleri Kilis idare hukuku davaları ile ilgilidir. Bu başlık altında sadece genel açıklamalarda bulunulmuştur. Çünkü belirtilen dava türlerinin her biri kendi içinde bir konuyu barındırmaktadır.

 1. İdari İşlemlere Karşı İptal Davası Kilis
 2. İdari Eylemlere Karşı Tam Yargı Davası Kilis
 3. İdarenin Sorumluluğu Nedeniyle Tazminat Davası Kilis
 4. İdari Para Cezalarına Karşı İtiraz ve İptal Davası Kilis
 5. İmar Kanununa İlişkin Uyuşmazlıklar Nedeniyle İptal Davası Kilis
 6. İhalelere İlişkin İhtilafların Çözüme Kavuşturulması ve İhale Davaları Takibi Kilis
 7. Kamulaştırma Gayrimenkul Hukuku Arazi Davaları Kilis
 8. Memur Atama, Görevlendirme, Yer Değiştirme, Nakil, Tayin ve Disiplin Davaları Kilis
 9. Olumsuz Sonuçlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması İptal Davası Kilis
 10. Aday Memurların Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Sonuçlanmasına Karşı İtirazlar Kilis
 11. Öğrenci Disiplin, Sınav, vb. Davaları Kilis
 12. Sözleşmeler Hukukundan Kaynaklanan Davalar Kilis
 13. Kamu Kurum Kuruluşlar ve Belediye İş ve İşlemlerine Karşı İptal Davası Kilis

En İyi İdare Avukatı Kilis

İdare davalarının çeşitliliği ve sürekli güncellenen mevzuatla birlikte ardı ardına değişen içtihatlar, idare davalarının önemini daha çok artırmaktadır. Çünkü davanın başlangıcından sonucuna kadar ilerleyişini takip eden idare hukuku alanında uzman en iyi idare avukatı davanın esasını şekillendirecektir. Aynı zamanda usul bakımından önem arz eden bu tür davalarda dava sürecinin sürüncemede kalmaması ve bir an önce sonuçlanması da davanın takibi ile yakından ilgilidir.

Kilis İdare Mahkemesi İletişim Bilgileri

Kilis ilimizde idare mahkemesi henüz açılmamıştır. Yargı yeri olarak Kilis ‘de açılması gereken davalar Gaziantep İdare Mahkemesinde açılmaktadır. Gaziantep İdare Mahkemesi Başkanlığı aşağıdaki adreste hizmet vermektedir.

Adres : Zeytinli Mahallesi 79002 Caddesi No:5 27090 Şehitkamil/Gaziantep
Telefon : 0 342 230 89 34

İdari Yargı Avukatları Kilis

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Avukatlık Olarak İdare Hukuku Kapsamında İdari Davalarla İlgili Avukatlık ve Hukuk Danışmanlık Hizmeti Verilmektedir. İdari Yargı Avukatları Kilis Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin www.agahhukuk.com Adresini Ziyaret Edebilir veya Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Avukatlık

Paylaşmak Güzeldir.


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

  whatsapp
  ara