Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

İdare Hukuku Avukatı Mardin | İdari Dava Avukatları | AGÂH Hukuk

İdare Hukuku Avukatı Mardin | İdari Dava Avukatları | AGÂH Hukuk 10.01.20

Sizler İçin Kaleme Aldığımız Bu Makalemizde İdare Hukuku Kapsamında Görülecek İdari Davalarda İdare Hukuku Avukatı Mardin Konusunu İnceleyeceğiz.

Mardin İdare Davası Avukatı

İçerik Tablosu

Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Mardin ili büyükşehir statüsündedir. Tarihi ve kültürel açıdan ülkemiz için önem arz eden şehirlerin başında gelmektedir. Mardin idare mahkemesinde görülmekte olan davalarda Mardin idare davası avukatı görev yapmaktadır. Bunlar idari davaları ve idari yargı alanındaki tüm uyuşmazlıkları kapsamaktadır.

Kamu hukuku niteliği bakımından idare davasında taraflarından biri idari işlemi tesis eden veya idari bir eylemde bulunan idarenin kurumları, diğeri ise vatandaştır. Genel itibariyle incelemeye aldığımız bu makalemizde idare hukuku avukatı Mardin kapsamındaki dava türlerine ve dava konusuna değineceğiz.

Memur Hukuku Davaları Mardin

Kamu hukuku kapsamında idare hukuku ile ilgili olan diğer bir mevzuat düzenlemesi de memur hukuku dur. Memur hukuku davaları avukatı, asker, polis, öğretmen, hemşire, uzman erbaş, sözleşmeli er, vb. devlet memuru ve aday memurların parasal ve özlük hakları ile ilgili olan davalardır. Bunlar; atama, görevlendirme, görevden uzaklaştırma, yer değiştirme, kademe ilerleme, idari soruşturma, güvenlik soruşturması, arşiv araştırması ve disiplin cezaları ( Uyarma, Kınama, Aylıktan Kesme, Kademe İlerlemesinin Durdurulması, Devlet Memurluğundan Çıkarma ) gibi durumlardır.

Memur hukukunun esasa ilişkin ana kaynağı T.C. 1982 Anayasası ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunudur. Usule ilişkin temel kaynağı ise 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunudur. Memur hukuku davaları Mardin ‘in dayanağı olan hukuki uyuşmazlıkların çözümü ve gerektiğinde yaptırımı idari hukuk alanında uzman en iyi idari dava avukatı takip edilmektedir.

Memur Disiplin Cezaları İptal Davası Mardin

Kamu personel hukukuna ilişkin yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız dava türlerinden olan disiplin cezaları kendi içinde;

olarak beşe ayrılır. Yani 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunununda memurlara uygulanacak disiplin cezaları tahdidi olarak tek tek sayılmıştır. Bu disiplin cezalarının usulü ve uygulama şeklide aynı kanun maddesinde detaylıca belirtilmiştir. İdarece yapılan soruşturma sonrasında verilen cezaya karşı ilk olarak idari başvuru yoluna gidilir. Verilen disiplin cezasının iptali için idareye başvurunun olumsuz sonuçlanması halinde idare mahkemesine başvuru yapılır. Memur disiplin cezaları iptal davası Mardin konu başlığı genel itibariyle bu durumu açıklamaktadır. Memurlar hakkında uygulanan disiplin cezalarının iptal davası hakkında daha detaylı bilgi almak için  https://www.agahhukuk.com/makaleler/ inceleyebilirsiniz.

Mardin İdare Hukuku Davaları

Bu konu başlığı altında inceleyeceğimiz ve aşağıda sıralı olarak vereceğimiz dava türleri Mardin idare hukuku davaları ile ilgilidir. Bu başlık altında sadece genel açıklamalarda bulunulmuştur. çünkü belirtilen dava türlerinin her biri kendi içinde bir konuyu barındırmaktadır.

 1. İdari İşlemlere Karşı İptal Davası Mardin
 2. İdari Eylemlere Karşı Tam Yargı Davası Mardin
 3. İdarenin Sorumluluğu Nedeniyle Tazminat Davası Mardin
 4. İdari Para Cezalarına Karşı İtiraz ve İptal Davası Mardin
 5. İmar Kanununa İlişkin Uyuşmazlıklar Nedeniyle İptal Davası Mardin
 6. İhalelere İlişkin İhtilafların Çözüme Kavuşturulması ve İhale Davaları Takibi Mardin
 7. Kamulaştırma Gayrimenkul Hukuku Arazi Davaları Mardin
 8. Memur Atama, Görevlendirme, Yer Değiştirme, Nakil, Tayin ve Disiplin Davaları Mardin
 9. Olumsuz Sonuçlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması İptal Davası Mardin
 10. Aday Memurların Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Sonuçlanmasına Karşı İtirazlar Mardin
 11. Öğrenci Disiplin, Sınav, vb. Davaları Mardin
 12. Sözleşmeler Hukukundan Kaynaklanan Davalar Mardin
 13. Kamu Kurum Kuruluşlar ve Belediye İş ve İşlemlerine Karşı İptal Davası Mardin

En İyi İdare Avukatı Mardin

İdare davalarının çeşitliliği ve sürekli güncellenen mevzuatla birlikte ardı ardına değişen içtihatlar, idare davalarının önemini daha çok artırmaktadır. Çünkü davanın başlangıcından sonucuna kadar ilerleyişini takip eden idare hukuku alanında uzman en iyi idare avukatı davanın esasını şekillendirecektir. Aynı zamanda usul bakımından önem arz eden bu tür davalarda dava sürecinin sürüncemede kalmaması ve bir an önce sonuçlanması da davanın talibi ile yakından ilgilidir.

Mardin İdare Mahkemesi İletişim Bilgileri

Yargı çevresi olarak Gaziantep Bölge İdare Mahkemesine bağlı olan Mardin İdare Mahkemesi Başkanlığı aşağıdaki adreste hizmet vermektedir.

Adres : 13 Mart Mahallesi Vali Ozan Caddesi Polis Evi Karşısı D Blok Kat:1 Dış Kapı No:90 Artuklu / Mardin
Telefon : 0482 213 61 49 – 0482 213 28 49

İdari Yargı Avukatları Mardin

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Avukatlık Olarak İdare Hukuku Kapsamında İdari Davalarla İlgili Avukatlık ve Hukuk Danışmanlık Hizmeti Verilmektedir. İdari Yargı Avukatları Mardin Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin www.agahhukuk.com Adresini Ziyaret Edebilir veya Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Avukatlık

Paylaşmak Güzeldir.


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

  whatsapp
  ara