Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

İnternet de Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Suçu | AGÂH Hukuk

İnternet de Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Suçu | AGÂH Hukuk 14.02.19

Türk Ceza Kanununda Hakaret Suçu

İçerik Tablosu

Hakaret suçu, TCK md. 125-131 arasında şerefe karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiştir.

Hakaret suçu iki farklı şekilde işlenebilir:

a-) Belli somut bir durum ve olgunun isnat edilmesi suretiyle kişinin şeref ve saygınlığının zedelenmesi,

b-) Genel ve soyut nitelikteki söz ve davranışlarla kişinin değersizleştirilmesi, rencide edilmesi.

Hakaret suçu doğrudan kişinin birey olmaktan kaynaklanan kişilik haklarına saldırıdır. Hakaret suçu ile sosyal bir kavram olan şeref ve kişinin özsaygısı korunmaktadır.

Hakaret Suçunda Şikayet Süresi

Hakaret suçunun basit şekli, takibi şikayete bağlı suçlar kategorisinde yer alır.

Suçun mağduru, hakaret edeni ve hakareti öğrendiği tarihten başlamak üzere 6 ay içerisinde şikayet hakkını kullanmak zorundadır. Aksi takdirde şikayet hakkını kaybeder.

Nitelikli hakaret suçu şikayete tabi değildir. Bu nedenle suçun nitelikli halleri için herhangi bir şikayet süresi sınırlaması yoktur. Suçun nitelikli hallerinin işlenmesi halinde cumhuriyet savcılığı resen soruşturma açar.

Hakaret Suçunda Uzlaştırma

Basit hakaret suçu (TCK md.125/1-2-3), taraflar arasında uzlaştırma prosedürü uygulanmasını gerektiren suçlardandır. Uzlaşma kapsamında olan suçlarda, gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında öncelikle uzlaştırma prosedürünün uygulanması, uzlaşma sağlanmazsa soruşturmaya veya yargılamaya devam edilmesi gerekir.

İnternet Yoluyla Sosyal Medya Üzerinden Hakaret

Günümüzde hakaret suçu en çok internet yoluyla sosyal medya vb. iletişim araçlarıyla işlenmektedir. İnternet yoluyla hakaret, kolay ispatlanabilmektedir. . Bu nedenle, e-mail, facebook, skype, messenger, whatssup, twitter vb. gibi sosyal medya araçlarıyla doğrudan mağdurun hedef alınarak hakaret edilmesi de hakaret suçunu oluşturur.

Başkasından gelen hakaret içerikli bir e-mail mağdura gönderildiğinde dahi hakaret suçu oluşur. İnternet yoluyla işlenen hakaret suçlarının teknik olarak nasıl ortaya çıkarılacağını öğrenebilmek için ceza hukuku konusunda ve internet bilişim hukuku alanında uzman, ceza davalarına ilişkin en iyi ceza avukatı ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

İnternet Ortamında Yapılan Haberin veya İçeriklerin Kaldırılması

İnternet ortamında yayılan yalan bir haberin kaldırılmasını isteyen kişi en kısa sürede bilişim hukuku alanında uzman, bilişim avukatına başvurarak hukuki süreci başlatmalıdır.

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla  İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 9.maddesinde belirtildiği üzere öncelikle uyarı yöntemiyle haberin mağduru içerik sağlayıcısına, buna ulaşamadığı halde yer sağlayıcısına başvurarak haberin kaldırılmasını isteyebilir. Bu talebinin reddedilmesi halinde Sulh Ceza Hakimliğine başvurabilecektir.

Şanlıurfa Ceza Avukatı

Türk Ceza Kanununda düzenlenen hakaret suçu, ceza hukuku ve bilişim hukuku kapsamı içindedir. iyi bir ceza avukatı ve bilişim avukatı internet ortamında şahsına karşı yapılan hakaretler ve yalan haberlerle müvekkilinin yaşadığı mağduriyeti en kısa sürede çözüme kavuşturmalıdır.

Şanlıurfa da hizmet vermekte olan Avukat Nida KUTTAŞ ve Avukat Ahmet YILDIZ ‘ın kurucu ortaklığını yaptığı Ağah Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk, Şanlıurfa da ceza hukuku ve internet bilişim hukukuna ilişkin, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla  İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Agâh Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk Olarak İnternet Bilişim ve Medya Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz;

Hakaret, İftira ve Onur Kırıcı Yayınlara Karşı Hukuki Sürecin İşletilmesi

Yazılı, Görsel veya İşitsel Yayınlar Nedeniyle Açılmış Maddi ve Manevi Zarar Davalarının Takibi

Medya Organlarının Faaliyetlerini Yürüttükleri Mevzuata Uygunluğunun Sağlanması

Özel Televizyon Kuruluşları Hakkında RTÜK ve Diğer İdari Mercilerde Hukuki Prosedürün İşletilmesi

Medya Hukukuna İlişkin Taraflar Arasında Tüm Yayın ve Reklamcılık Sözleşmelerinin Hazırlanması

Lisanslama, Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması, Kayıt ve Tescil İşlemlerine İlişkin Danışmanlık

İnternet Üzerinden E-Ticarete Yönelik Hukuki Danışmanlık Hizmeti Verilmesi

Bilişim Sistemine veya Sosyal Medya Hesaplarına Hukuka Aykırı Olarak Girme, Değiştirme, Kopyalama

Bilişim Sistemini Bozma ve Engelleme Suçları

Bilişim Sistemindeki Verileri Değiştirme ve Yok Etme Suçları

İnternet Yoluyla Sosyal Medyadan İşlenen Hakaret, Tehdit ve Şantaj Suçları

İnternet Üzerinden Dolandırma, Kredi Kartı Kopyalama, Kullanma veya Kullandırma Suçları

Kişisel Bilgilerin İnternet Üzerinden Hukuka Aykırı Şekilde Elde Edilmesi

Bilgi Teknolojileri Alanındaki Tüm İhlaller ve Uyuşmazlıklara İlişkin Hukuki Çözümler

Şanlıurfa İnternet Bilişim ve Medya Hukuku Avukatı

Agâh Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk, bilginin teknolojik araçlarla paylaşımını konu alan alanlarda, kurumsal veya bireysel müvekkillerimize karşı işlenen internet suçlarının cezasız kalmaması için İnternet Bilişim ve Medya Hukuku kapsamında Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık hizmeti vermektedir.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk olarak, Şanlıurfa da ceza hukuku ve internet bilişim hukuku alanında uzman, internette e-mail, facebook, skype, messenger, whatssup, twitter vb. sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçlarına hızlı ve güvenilir bir şekilde çözüm bulmak için en iyi avukat ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk
Avukat Nida KUTTAŞ – Avukat Ahmet YILDIZ

[kkstarratings]

Paylaşmak Güzeldir.
  • 4
    Shares


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

    whatsapp
    ara