Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

İşçi Alacakları | AGÂH Hukuk | İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İşçi Alacakları | AGÂH Hukuk | İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 07.10.19

İş Hukukundan Kaynaklanan İşçi Alacakları

İş sözleşmesinin sona ermesinin bazı hukuki sonuçları vardır. İşveren iş sözleşmesi sona eren işçinin ücretini ve ayrıca sözleşmeden, kanundan doğan alacaklarını işçiye ödemek zorundadır. İşte bunlara işçi alacakları denir. Bu makalemizde iş hukukundan kaynaklanan işçi alacakları nın neler olduğunu ve özelliklerini ayrıntılarıyla birlikte anlatacağız.

Kıdem Tazminatı

İşçi alacaklarının birincisi kıdem tazminatıdır. Kıdem tazminatı işçi alacakları arasında işçiler için çok önem arz eden bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatının miktarı işçinin çalışma süresine ve ücretine göre belirlenir.

Kıdem tazminatının alınması için iş sözleşmesinin kanunda öngörülen hallerden birisi ile sona ermesi gerekir. İşçinin kanunda öngörülen en az süre kadar çalışmış olması gerekir.

Kıdem tazminatı ücreti ; işçiye işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için 30 günlük ücrettir.

Ölüm Tazminatı

İşçi alacaklarından ikincisi ise , ölüm tazminatıdır. İşçinin ölümü halinde işveren , işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına , yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere ölüm gününden itibaren 1 aylık , hizmet ilişkisi 5 yıldan daha uzun bir süre devam etmişse 2 aylık ücret tutarında bir ödeme yapılır.

Fazla Çalışma Alacağı – Fazla Mesai

İşçi alacaklarının üçüncüsü, fazla çalışma alacağı – fazla mesai alacaklarıdır.

Fazla çalışma kanunda yazılan koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmalardır.

Fazla çalışmanın karşılığı ; her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi ile ödenir.

Bir işçi yılda en fazla 270 saat fazla çalıştırılabilir. Bu sınırlama işveren açısındandır. Bunu aşan sürelerde işverene idari para cezası uygulanır. Herhalde işçinin fazla çalışma ücreti ödenecektir.

Hafta Tatili Alacağı

İşçi alacaklarının dördüncüsü ise; hafta tatili alacağıdır. Hafta tatili kanununa göre haftada 6 iş günü çalıştırılan işçinin bir gün hafta tatil izni vardır. İş kanununa göre hafta tatili ücreti ; bir iş karşılığı olmaksızın bir gündelik ücret tutarıdır.

Eğer ki işçi hafta tatilinde çalışır ise , hafta tatili ücreti dışında bir de yüzde elli arttırılmış fazla çalışma ücreti ödenir. Kısaca işçi çalıştığı hafta tatili için 2,5 günlük ücrete hak kazanacaktır.

İş Hukukundan Kaynaklı Olarak İşçilik Alacaklarında Arabuluculuk Başvurusu ve Akabinde İş Mahkemelerinde Dava Yoluyla Ücret Alacağı, Kıdem Tazminat, İhbar Tazminatı, Fazla Mesai Alacakları, İşe İade Davaları Gibi Talepler Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Paylaşmak Güzeldir.


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

    whatsapp
    ara