Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Arabuluculuk Hizmetleri

Kamulaştırmasız El Atma

25 / Nis / 19

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA Kamulaştırmasız el atma kanundan doğmamakta, aksine kanuna aykırı bir müdahaleden doğmaktadır. Kamulaştırmasız el atmada idar

Kamulaştırma

21 / Nis / 19

KAMULAŞTIRMA NEDİR Kamulaştırma , 2942 sayılı kanun ile Türk hukukunda düzenlenmiştir. Kamulaştırma kamu yararının gerektirdiği hallerde yapılmalı

İşçi Avukatı

20 / Nis / 19

İş Hukuku İş hukuku, işveren ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumlulukl

Hukuk Muhakemeleri Kanununda İhtiyati Tedbir

18 / Nis / 19

Geçici Hukuki Korumalar İhtiyati Tedbir İhtiyati Tedbirin Şartları Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin

Türk Ceza Kanununda Hakaret Suçu

17 / Nis / 19

HAKARET SUÇU NEDİR? HAKARET SUÇU NEREDE DÜZENLENMİŞTİR? Hakaret suçu Türk Ceza Kanununda Şerefe Karşı Suçlar bölümünde 125. Madde de düzenlenmiştir.

Trafik Kazası Tazminatı

16 / Nis / 19

TRAFİK KAZASI NEDİR Trafik kazası, bir karayolu taşıtının diğer bir taşıta, yayaya, hayvana ya da herhangi bir nesneye çarpmasıdır. Trafik kazaları s

İşyeri Devri ve İşyerinin Devri Sonrası Sorumluluk

15 / Nis / 19

İşyeri İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir. İ

İş Kanunu – İşçi, İşveren, İş İlişkisi, Asıl İşveren, Alt İşveren

14 / Nis / 19

İş Kanununun Amaç ve Kapsamı Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamın

Anlaşmalı Boşanma

13 / Nis / 19

Toplumuzun en küçük ve en önemli birimi olan aile toplumsal anlamda huzur ve sükunun korunması bakımından büyük önem arz etmektedir. Tarafların evlili

İş Hukukunda İş Sözleşmesi ve İş Davaları

12 / Nis / 19

İş Hukuku İşçi - işveren ilişkisini, işçilik alacaklarını, işçinin ücretini, işçilerin çalışma şartlarını, grev lokavt ve sendikal faaliyetleri incel

İş Hukukunda İşçi ve İşveren Davaları

05 / Nis / 19

İŞ HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle (Kanunun 4.maddesinin a, b, c, d, e, f, g, h, ı bentlerinde i

Miras Hukuku ve Mal Paylaşımı

04 / Nis / 19

Miras Hukuku Nedir? Miras hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen

Aile Hukukunda Boşanma Davası

03 / Nis / 19

AİLE HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR BOŞANMA Uygulamada boşanma davaları; çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanma olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada

Şanlıurfa Vergi Hukuku Avukatı

02 / Nis / 19

Vergi Hukuku Devletin vatandaşlarına kamu hizmeti sunabilmesi için gelire ihtiyacı vardır. Vergi de devletler için vazgeçilmez bir gelir kaynağıdır.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması

31 / Mar / 19

Daha önce ele aldığımız makalelerimizden '' Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği '' ve diğer bir makalemiz '' Güvenlik Soruşturması

İş Sözleşmesinin Feshi İle İşsizlik Ödeneğine Hak Kazananlar

28 / Mar / 19

Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşverence Feshi Kapsam Dışı Fesih - İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanmaz Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Fe

Şanlıurfa Arabuluculuk Bürosu – Zorunlu Arabuluculuk Başvurusu

26 / Mar / 19

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği Bu Yönetmelik; hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesine ilişkin her türlü

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfizi

25 / Mar / 19

Hızla gelişen ve küreselleşen dünyamızda etkileşimler artmıştır. Bu etkileşime bağlı olarak da farklı ülkelerdeki uyuşmazlıkların tarafların kendi ülk

Şanlıurfa İdare Hukuku Avukatı

09 / Mar / 19

Kamu hukuku kapsamındaki idare hukuku alanında kaleme aldığımız bu makalede Şanlıurfa İdare Hukuku Avukatı ile ilgili açıklamalarda bulunacağız. İdar

Ödenmeyen Kiralar İçin İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası

07 / Mar / 19

Ödenmeyen Kiralara İlişkin İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası TBK’nın 352/2 maddesine göre; kiracı bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde

Şanlıurfa Tazminat Avukatı

05 / Mar / 19

Tazminat Literatürde tazminat, hukuka aykırı bir eylem sonucunda meydana gelen maddi veya manevi zarara karşılık olarak ödenen bedel anlamına gelir.

Boşanma Sonrası Malların Paylaştırılması

03 / Mar / 19

Katkı Payı ve Değer Artış Payı Arasındaki Fark Nedir? Değer Artış Payı, katkı payı talebinin yeni adıdır. Daha önce katkı payı alacağı Yargıtay içtih

Şanlıurfa İş Hukuku Avukatı

01 / Mar / 19

İş Hukuku İşçi ve işveren arasındaki tüm ilişkiler 4857 sayılı İş Kanununda düzenlenmiştir. İş hukukuna ilişkin düzenlemelerde iş kanunun yetersiz ka

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması

26 / Şub / 19

Aile Hukuku - Boşanma Davaları Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması; Türk Medeni Kanununun 166. Maddesine göre '' Evlilik birliği, ortak hayatı

Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası – Memur Hukuku

25 / Şub / 19

Asker, Polis, Öğretmen vb. Kamu Personel Hukuku Devlet Memurunu İşten Çıkarma Cezası Disiplin cezaları ortak amaç için çalışan kişilerin düzenini sa

İşe İade Davaları

21 / Şub / 19

İŞE İADE DAVALARI İşe İade Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar; İş sözleşmesinin feshine ilişkin yazılı fesih bildirimi, bu bildirimin işçi

Şanlıurfa Ceza Avukatı

20 / Şub / 19

Ceza Avukatı Suç ve suçlu kavramı toplumun sosyal yaşantısı, kültürel, ekonomik ve siyasal yapısıyla doğrudan ilgili olduğundan, ceza avukatı toplumu

Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davaları

19 / Şub / 19

GAYRİMENKUL HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARI TAPU TAHSİS BELGESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARI Bu davada gör

İş Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası

18 / Şub / 19

Maddi ve Manevi Tazminat Hukuku İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI Öncelikle olayın iş kazası sayılıp sayılmadığı araştırılma

Asker, Polis, Öğretmen, Memur Hukuku Avukatı

16 / Şub / 19

İdare Hukuku Kapsamında Asker, Polis, Öğretmen, Memur Hukuku 657 sayıl Devlet Memurları Kanununa Göre Memur Sınıfları Toplamda 12'dir. Bunlar; Genel

3/41234
SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

    whatsapp
    ara