Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Kişisel Verilerin Korunmasında Danışmanlık Hizmeti | AGÂH Hukuk

Kişisel Verilerin Korunmasında Danışmanlık Hizmeti | AGÂH Hukuk 16.02.20

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlularının idari ve hukuki sorumlulukları belirlenmiştir. Bu kanun kapsamında cezai ve hukuki sorumlulukların yaşanmaması için Kişisel Verilerin Korunmasında Danışmanlık Hizmeti almanız gerekmektedir.

AGÂH Hukuk ve Danışmanlık olarak, bilişim hukuku alanında hukukçu avukat ekibimiz ve kişisel veri uzmanlarımız aracılığı ile veri sorumlularının hukuka uygun veri işleme işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Süreci Nasıl Sağlanır?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile entegreli olarak yürüttüğümüz faaliyetler çerçevesinde, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyum süreci en hızlı ve aktif bir şekilde sağlanmaktadır. Bu kapsamda;

 • 6698 Sayılı KVKK ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Çerçevesinde Veri Sorumlularının.
 • Veri Sorumlularının Görevlendirilmeleri ve Yetki Alanlarının Belirlenmesi.
 • KVKK Kapsamındaki Veri Sorumlularına Veri Gizliliği ile İlgili Eğitimlerin Verilmesi.
 • Yapılandırılmış Kişisel Verilere İlişkin Envanterin Tespiti.
 • Veri Sorumlusunun Görev Alanına Dahil Kişisel Veri Envanterlerin Hazırlanması.
 • Tespit Edilen Kişisel Veriler İçin İdari, Teknik ve Hukuki Tedbirlerin Alınması.
 • Veri Sorumlusunun Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine ( VERBİS ) Kayıt İşlemlerinin Yapılması.
 • Kişisel Verileri İşlenen Kişilere Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi.
 • Kişisel Verileri İşlenenlerden Açık Rıza ve Geçmişe Dönük Rıza Beyanlarının Alınması.
 • Kişisel Verileri Saklama Süreleri ve Koşullarının Belirlenmesi.
 • Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhasına Yönelik Politikaların Belirlenmesi.
 • Kişisel Verileri Silme, Yok Etme ve Anonimleştirme Risklerinin Tespiti.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumuna Veri Akışının Sağlanması
 • Kişisel Veri Sorumlusunun Sertifikasyon İşlemlerinin Tamamlanması

Şanlıurfa KVKK Danışmanlık Hizmeti

Kişisel Verilerin Koruması Kanunu kapsamında Şanlıurfa da veri güvenliği ve yönetimi hakkında danışmanlık hizmeti verilmektedir. KVKK kapsamında olan veri sorumluları hakkında Türk Ceza Kanununda düzenlenen çeşitli cezai yaptırımlar ve idari para cezaları öngörülmüştür. Suç ve ceza yaptırımlarının ortadan kaldırılması ve idari para cezasına maruz kalınmaması için Şanlıurfa bilişim hukuku uzmanları tarafından danışmanlık hizmeti alınmalıdır.

Şanlıurfa VERBİS Kayıt Danışmanlığı

KVKK da öngörülen düzenlemeler gereği veri sorumlusunun ” Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi ”ne kayıt yapması zorunludur. VERBİS kaydı olarak bilinen bu sicile veri sorumlusu tarafından irtibat kişisi olarak atanan kişi veri girişi yapabilmektedir. Şanlıurfa VERBİS Kayıt Danışmanlığı olarak gerçek veya tüzel kişiler için veri sorumlusu tespiti yapılıp akabinde veri sorumlusunun görev alanındaki kişisel veri envanteri oluşturulmaktadır. Hukuki ve cezai bir sorumluluğunun oluşmaması için KVKK uyum sürecinde VERBİS kayıt işlemlerinin alanında uzman hukukçular tarafından yapılması gerekmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Şanlıurfa KVKK Danışmanlık Hizmeti ve Şanlıurfa Verbis Kayıt Danışmanlığı Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

AGÂH Hukuk ve Danışmanlık

Paylaşmak Güzeldir.


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

  whatsapp
  ara