Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Memurun Ceza Kovuşturması Sırasında Görevden Uzaklaştırılması

Memurun Ceza Kovuşturması Sırasında Görevden Uzaklaştırılması 08.05.20

Sizler İçin Kaleme Aldığımız Bu Makalede Kamu Personel Hukuku Kapsamında Memurun Ceza Kovuşturması Sırasında Görevden Uzaklaştırılması İle İlgili Yasal Düzenlemeleri ve Yasal Mevzuat Çerçevesinde Yüksek Mahkemece Verilen Emsal Nitelikteki Mahkeme Kararlarını İncelemeye Aldık.

Ceza Kovuşturması Sırasında Görevden Uzaklaştırma

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, 140. Maddesinde, ceza kovuşturması sırasında görevden uzaklaştırma konu başlığı düzenlenmiştir. Buna göre “Haklarında Mahkemelerce Cezai Kovuşturma Yapılan Devlet Memurları 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 138 inci Maddesindeki Yetkililer Tarafından Görevden Uzaklaştırılabilirler.”

Görevden Uzaklaştırılan veya Görevinden Uzak Kalan Memurların Hak ve Yükümlülüğü

Görevden uzaklaştırılan memurun hak ve yükümlülüklerine ilişkin DMK’nın 141. maddesinde, “Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

Memur Hakkında Uygulanan Uzaklaştırma Tedbirinin Kaldırılması

İlgili kanunun tedbirin kaldırılması başlıklı 142. maddesinde, “Soruşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına lüzum kalmayan Devlet memurları için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, 138 inci maddedeki yetkililerce derhal kaldırılır.”

Görevden Uzaklaştırılan Memurun Göreve Tekrar Başlatılması Zorunlu Olan Haller

657 Sayılı DMK’nun 143. maddesine göre; Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce:

  • a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler;
  • b) Yargılamanın men’ine veya beraatine karar verilenler;
  • c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar;
  • ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler; Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır.

Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin Kaldırılmasında Amirin Takdir Yetkisi

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 144. maddesine göre; görevden uzaklaştırma tedbiri, Devlet memurunun soruşturmaya konu olan fiillerinin, hizmetlerinin devamına engel olmadığı hallerde her zaman kaldırılabilir.

Devlet Memuru Ne Kadar Süre Görevinden Uzaklaştırılabilir?

Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması sebebiyle olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır.

Bir ceza kovuşturması sebebiyle olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve bu karar ilgiliye de yazı ile tebliğ edilir.

Görevden Uzaklaştırmalarda Şanlıurfa Memur Hukuku Avukatı

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Avukatlık Olarak, İdare Hukuku Kapsamındaki Memur Hukuku Davalarında, Memurun Ceza Kovuşturması Sırasında Görevden Uzaklaştırılması veya Disiplin Soruşturması Sebebiyle Görevden Uzaklaştırılan Devlet Memurunun Göreve İadesi ve Uzaklaştırmada Geçen Sürede Maddi Olarak Parasal ve Tüm Özlük Haklarının İadesi İçin Faaliyet Yürütmekteyiz.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Avukatlık

Paylaşmak Güzeldir.


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

    whatsapp
    ara