Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Miras Paylaşımı | AGÂH Hukuk | MAL PAYLAŞIMI MİRAS HUKUKU

Miras Paylaşımı | AGÂH Hukuk | MAL PAYLAŞIMI MİRAS HUKUKU 11.11.19

Sizler için kaleme aldığımız bu makalemizde anayasal bir hak olan miras konusunu irdeleyeceğiz. Aile hukukunun bir bölümünü oluşturan miras hukuku detaylı ve ayrıntılı bir şekilde Türk Medeni Kanununda düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerin içinde; Miras, Mirasbırakan, Mirasçı, Tereke, Miras Paylaşımı, Mirasın Paylaştırılması, Vasiyetname ve Miras Sözleşmesi gibi konular bulunmaktadır.

Miras

Anayasamızın 35. maddesi ” Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz. ” diyerek miras hakkını herkese tanımıştır. Anayasa tarafından güvence altına alınan miras hakkı Türk Medeni Kanununda detaylıca düzenlemiştir. Miras düzenlemeleri Türk Medeni Kanununun 495 – 682 Maddeleri arasında düzenlenmiştir. Aynı zamanda miras paylaşımına ilişkin Türk Borçlar Kanununun genel hükümleri de geçerlidir.

Miras Avukatı

Anayasal bir hak olan mirasa ilişkin doğacak ihtilaflarda yasal veya atanmış mirasçıların hukuki destekçisi miras avukatıdır. Özel hukuk alanına dahil olan miras hukukundaki branşlaşma miras avukatı olarak nitelendirilir. Aslında avukatlık mesleğinde teoride böyle bir branş söz konusu olmasa da pratikte ve uygulamada miras avukatı diye bir özerk alan söz konusudur.

Miras konusu malvarlığına ilişkin uyuşmazlıkları kapsadığından miras avukatı kendini bireysel olarak geliştirmelidir. Aynı zamanda miras avukatı miras hukuku konusunda uzmanlaşmalı karşısına çıkacak sorunları geniş bir perspektifte çözüme kavuşturmalıdır. Bu sebeple miras avukatının özel hukuk alanında miras hukuku konusunda ileri seviye eğitim almış olması gereklidir.

Miras Ortaklığı

Anayasal bir hak olan miras, mirasbırakanın ölümü ile birlikte külliyen mirasçılara geçer. Mirasçıların mirasın kendilerine geçmesi için herhangi bir işlem yapmasına gerek yok. Mirasbırakan vefat ettiğinde miras otomatikman mirasçılara geçer. Miras bırakanın vefat etmesiyle mirasçılara geçen mallar da mirasçılar elbirliğiyle malik olurlar. Dolayısıya mirasçıların aralarında bir miras ortaklığı oluşmuş olur.

Bu miras ortaklığı Türk Medeni Kanunundan kaynaklanmaktadır. Türk Ticaret Kanununda miras ortaklığı ile ilgili bir düzenleme yoktur. Miras ortaklığı, miras bırakanın tüm mallarını kapsar. Mirasçılar miras ortaklığında, mirasçıların tüm mallarında elbirliğiyle ortaktırlar. Mirasbırakanın mallarına miras ortaklığıyla sahip olan mirasçılar, ortaklığın giderilmesi yoluyla yani mirasın paylaştırılmasıyla bu ortaklığa son verebilirler.

Miras Paylaşımı

Yukarıda izah etmeye çalıştığımız miras ortaklığı miras paylaşımı ile sona erer. Miras paylaşımı mirasçıların tümü arasında yapılır. Mirasbırakandan mirasçılara intikal eden tüm hak ve alacaklar miras ortaklığına dahildir. Mirasçılar arasında meydana gelen bu miras ortaklığı miras paylaşımı ile sonlandırılır. Mirasbırakandan kalan bu tüm hak ve alacaklar, kısacası tüm mallar miras paylaşımı yoluyla mirasçılara ferdi olarak intikal ettirilir. Mirasçılara külli olarak intikal eden miras, bir bütün halindedir. Mirasçıların, mirastaki ortaklıkları da miras paylaşımı ile sona erer. Miras paylaşımı, uzlaşma ve anlaşma yolu ile olabileceği gibi dava yoluyla da yapılabilir.

Miras Hukuku Kapsamındaki Miras Davaları Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Paylaşmak Güzeldir.


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

whatsapp
ara