Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Nafaka Artırım Davası ve Nafaka Avukatı | AGÂH Hukuk

Nafaka Artırım Davası ve Nafaka Avukatı | AGÂH Hukuk 01.10.19

Nafaka Artırımı Davasında Nafaka Avukatının Önemi Nedir?

Nafaka artırımı davası nafaka avukatının özel ilgi ve alanına giren bir dava çeşidi olup bir bakımdan aile hukukunun da yan dalını oluşturmaktadır. Nafaka avukatının uzmanlaşma alanı bu yön ve alanda olduğundan dolayı davada karşılaşılabilecek her türlü sorunun çözümünde aktif bir rol oynayacaktır. Nafaka konusu Türk Medeni Kanununda düzenlenmiş olup bu konuya ilişkin ilgili maddelerle atıflar yapılmıştır.

Nafaka artırım davası esas olarak boşanma davasının sonucunda nafakaya hükmedilen miktarın, zaman içerisinde kişinin ihtiyaçlarına cevap vermemesi nedeniyle artırılmak istenmesi için açılır. Kişinin ihtiyaçlarına cevap vermeyen nafaka tutarı ülkede gerçekleşen enflasyon oranı ile yani TÜFE oranlarıyla da alakalı olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca nafaka artırımı davası kesinlikle bir zenginleşme aracı olarak kullanılmamalıdır. Çünkü Yargıtay yerleşik içtihatları da bunu göstermektedir ki tarafa ödenen nafaka zenginleşme ölçüsü ve derecesinde olamaz. Bu nedenle nafaka artırım davasında nafaka avukatının önemi büyük rol oynar. Çünkü tarafların her ikisi açısından doğabilecek hak kayıplarının, anlaşmazlıkların önüne geçebilmek adına hukuki yollarla ve prosedürlerle yok gösterici olarak görev yapmaktadır.

Nafaka Artırım Davası Çeşitleri Nelerdir?

Nafaka artırım davasının konusu nafakadır. Nafaka çeşitleri kanunumuzda 3 adettir. Bunlar iştirak nafakası, yoksulluk nafakası ve tedbir nafakasıdır.

İştirak Nafakası Artırım Davası

İlk olarak iştirak nafakasından bahsedelim. İştirak nafakası müşterek çocuk için öngörülen nafaka çeşididir. Velayet kendisinde olan eş müşterek çocuk için iştirak nafakası talep etmektedir. İştirak nafakası boşanma davası sonuçlandıktan sonra mahkeme tarafından hükmedilmektedir. Boşanma davası kesinleşmeden müşterek çocuk için istenen iştirak nafakası tedbir olarak istendiği için tedbir nafakası ismini alır. Tedbir nafakası daha sonra boşanma davası bittikten sonra velayet ile birlikte iştirak nafakasına dönüşmektedir. Günümüz ekonomik koşulları ve ihtiyaçlar, gereksinimler, okul masrafları gibi nedenlerle iştirak nafakası için artırım davası açılır.

Yoksulluk Nafakası Artırım Davası

Yoksulluk nafakası evlilik birliğinin sona ermesi nedeniyle ekonomik şartları ve durumu olumsuz olarak etkilenecek olan eşin talep ettiği nafaka türüdür. Söz konusu nafaka türü eşin karşı eşten talep ettiği nafakadır. Yoksulluk nafakası da mahkeme tarafından ekonomik ihtiyaçlar ve gereksinimler çerçevesinde belirlenir. Mahkeme yoksulluk nafakasına hükmederken tarafların sosyo-ekonomik durumlarına bakarak bir değerlendirme yapar ve ona göre karar vermektedir. Taraflar için makul ve hakkaniyetli bir şekilde nafakaya hükmeden mahkeme zamanla değişen şartlar çerçevesinde, yani tarafların sosyo-ekonomik şartlarında oluşan ve yaşanan değişiklik çerçevesinde açılan nafaka artırımı davası ile yeniden değerlendirme yapacak ve karar verecektir.

Nafaka Artırımı Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Nafaka artırımı davası Aile hukukunun alanına girmektedir. Bununla bağlantılı olarak ilgili davada görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Dolayısı ile nafaka artırımı davası Aile Mahkemesinde görülecektir.

Yetki bakımından ele alacak olursak, bu davada yetkili mahkeme taraflardan birinin ikametgahının bulunduğu aile mahkemesidir.

Nafaka Artırımı Davası Nasıl Açılır?

Kendisi için ya da velayeti kendisinde olan müşterek çocuk için nafaka artırımı talep ediliyorsa öncelikle bunu talep eden tarafın mahkemeye başvurarak dava açması gerekmektedir. Aile mahkemesine yazılı bir dilekçe ile başvurularak nafaka artırım davası açılır. Bu davalarda mahkeme hakkaniyetle tarafların durum ve koşullarını değerlendirerek karar verecektir. Öncelikle mahkemenin dikkat ettiği husus önceki nafaka tutarının artık ihtiyaçlara cevap vermiyor olmasının araştırılmasıdır. Çünkü değişen zaman içerisinde gereksinimler ve hayat standartlarının da değişmesi nedeniyle ihtiyaçlar farklılık göstermektedir.

Dolayısı ile hal böyle olunca mahkeme tarafından araştırma yapılması zorunlu hale gelmektedir. Mahkeme bu davalarda bir de nafaka veren taraf açısından değişen sosyal ve ekonomik şartlara bakıp da araştırma yapmaktadır. Nafaka ödemeye mahkum olan tarafın ekonomik gücünde yaşanan değişimler neticesinde haklı olarak karşı tarafın yaşadığı güçlükler karşısında nafaka artırımı talep etmek gayet olağan olacaktır.

Aile Hukuku Kapsamında Nafaka Davası, Nafaka Çeşitleri ve Nafaka Artırım Davası Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Paylaşmak Güzeldir.


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

    whatsapp
    ara