Naklen Atamalarda Eş Durumu ve İdarece Aile Birliğinin Korunması Yükümlülüğü