Nida KUTTAŞ YILDIZ

Tosya’da doğmuştur. İlk ve orta öğretimini Ankara’da Lise eğitimini ise Kastamonu’da tamamlamıştır. Lisans eğitimini Ankara Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan  Av.Nida KUTTAŞ YILDIZ, Avukatlık stajını Ankara Barosunda ve Ankara’nın çeşitli adliyelerinde tamamlamıştır.Avukatlık mesleğini icra ederken Ankara’da bulunan saygın hukuk bürolarında çalışma fırsatı bulmuş ve yüksek lisans eğitimini Özel Hukuk alanında bir fiil devam ettirmiştir.

 

Agâh Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuğun kurucu ortağı olan Av. Nida KUTTAŞ YILDIZ, büromuza ait gerek Bölge İdare ve Bölge Adliye mahkemelerinde gerekse Ankara’da yüksek yargı organlarından Danıştay, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesindeki dava dosyalarına ilişkin tüm işlemlerimizi yakından takip etmektedir. Çeşitli meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarında aktif görev alan Av.Nida KUTTAŞ YILDIZ, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli birçok eğitim seminerlerine, panel ve söyleşilere katılmaktadır.