Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Ödenmeyen Kiralar İçin İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası

Ödenmeyen Kiralar İçin İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası 07.03.19

Ödenmeyen Kiralara İlişkin İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası

TBK’nın 352/2 maddesine göre; kiracı bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde, bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa, kiraya veren kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarın
yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde tahliye davası açabilir.

6570 sayılı Yasadan farklı olarak TBK’nın 352/2. maddesinde bir yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde kira süresinin sonunu beklemeden dava açma imkanı getirilmiştir.

Bir Yıldan Uzun Kira Sözleşmelerinde;

Bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ihtarın yapıldığı kira yılının bitiminden itibaren bir ay içinde dava açılabilecektir. Uzun süreli kira sözleşmelerinde dava açma süresinin belirlenebilmesi için kira başlangıç tarihi esas alınmak suretiyle sözleşme birer yıllık dönemlere bölünerek, tespit edilen her hangi bir kira yılı içinde iki haklı ihtara neden olunmuş ise ihtarın yapıldığı kira yılının bitiminden itibaren bir ay içinde dava açılabilecektir.

Bu şekilde örneğin 4 yıllık bir kira sözleşmesinde sözleşme sonunu beklemeye gerek kalmayacaktır.

Bir Yıldan Kısa Süreli Kira Sözleşmelerinde;

Bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde ise, kira süresi sonundan itibaren bir ay içinde davanın açılması gerekir.
Dava açma hakkı sözleşmenin tarafı olan kiraya verene aittir. Sözleşmenin tarafı konumunda olmayan malikin dava açma hakkı temerrüt nedeniyle tahliyede olduğu gibi önceden ihtar göndererek kira paralarının kendisine ödenmesini istemesi koşuluna bağlıdır.

Tahliye Davasında Taraflar;

Dava kiracıya karşı açılacaktır. Kiracı birden fazla ise dava kiracılara karşı birlikte açılmalıdır.

İki haklı ihtar nedeniyle tahliyeye karar verilebilmesi için, bir kira yılı içinde iki haklı ihtara neden olunması gerekir. Bir ihtarın haklı olarak kabul edilebilmesi için, ihtara konu olan ayın muaccel bir kira borcuna ilişkin olması gerekir. Bu sebeple ihtarda kira borcunun hangi aya ilişkin olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

Eğer kira borcu ihtarname tebliğ edilmeden ödenmiş ise söz konusu ihtara dayalı olarak tahliye davası açılamaz. Zira kiracı ihtardan önce borcunu ödemiştir.

İhtardan sonra yapılan ödemeler ihtarın haklılığını ortadan kaldırmayacaktır. Kira borcu götürülecek borçlardandır. Bu nedenle sözleşmede ayrıca bir ödeme şekli belirlenmemişse kiralayanın konutunda ödenmelidir. Adi posta havalesi usulüne uygun bir ödeme olarak kabul edilemez.

İki Haklı İhtara Dayalı Tahliye Davalarında İncelenecek Deliller;

Kira sözleşmesi,
İki haklı ihtar koşulunun yerine getirildiğine ilişkin ihtarnameler,
Tebliğ belgeleri,
Ödeme belgeleri.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk
Avukat Nida KUTTAŞ – Avukat Ahmet YILDIZ

[kkstarratings]

Paylaşmak Güzeldir.
  • 4
    Shares


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

    whatsapp
    ara