Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının Olumsuz Gelmesi

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının Olumsuz Gelmesi 20.11.19

Kamu Personel Hukuku Kapsamında, Bu Makalemizde Sizler İçin ” Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının Olumsuz Gelmesi ” Durumunda Ne Yapılması Gerektiği Konusunu Ele Alacağız.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI ve ARŞİV ARAŞTIRMASI NEDİR ?

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının Olumsuz Gelmesi, durumunda ne yapılması gerektiğine ilişkin açıklamalarda bulunmadan önce, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hakkında bilgi edinecek olursak;

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinde;

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının kapsamı.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapacak makamları.

Hakkında güvenlik soruşturması yapılacak personeli.

Güvenlik soruşturmasında ve arşiv araştırmasında araştırılacak hususlar detaylı olarak açıklanmıştır.

Söz konusu yönetmelikte “Güvenlik Soruşturması” ve “Arşiv Araştırması” ayrı ayrı tanımlanmıştır.

Güvenlik Soruşturması;

Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının.

Kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının olup olmadığının.

Hakkında herhangi bir tahdit sınırlama olup olmadığının.

Yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının.

Ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin olup olmadığının.

Mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesi olarak tanımlanmıştır.

Arşiv Araştırması;

Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının.

Kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiğinin tespiti.

Adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanmasıdır.

KİMLERE GÜVENLİK SORUŞTURMASI ve ARŞİV ARAŞTIRMASI YAPILACAK?

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesine güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması şartının eklenmesi ile istisna gözetmeksizin kamuya yapılacak tüm atamalardan önce atamaya hak kazanan kişiler hakkında bu işlem yapılacaktır.

Artık güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmaya yetkili makamlar tarafından kanun hükmünde getirilen yasal düzenlemeden sonra atanmaya hak kazanan memurlar hakkında yukarıda belirtilen kriterler doğrultusunda inceleme yapılacaktır.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI ve ARŞİV ARAŞTIRMASINI HANGİ KURUMLAR YAPIYOR?

Emniyet Genel Müdürlüğü

Mahalli Mülki idare Amirlikleri

Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı

GÜVENLİK SORUŞTURMASI ve ARŞİV ARAŞTIRMASININ SONUÇLANMA SÜRESİ?

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması isteminin yetkili kuruma ulaşmasından itibaren arşiv araştırması sonuçları en geç 30 gün, güvenlik soruşturması sonuçları en geç 60 gün içinde sonuçlanmaktadır.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI ve ARŞİV ARAŞTIRMASI OLUMSUZ GELEN MEMUR ADAYLARININ YAPMASI GEREKENLER?

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz gelen adaylar güvenlik soruşturmalarının neden olumsuz geldiğini İdare Mahkemesi‘ne İptal Davası açmadan öğrenemezler.

Memurların, Öğrencilerin veya Aday Memurun Bilgi Edinme Kanunu kapsamında idareye başvuruda bulunup bir cevap alması olanaksızdır çünkü güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bilgilerinin verilmesi yasaktır.

Kamu Personeli atamaları öncesi, İş Hukukuna tabi çalışan sözleşmeli işçilerin kadroya geçirilmesinde tabi olduğu güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının soyut anlatımlarla, somut olmayan delillerle, haklarında idari bir soruşturma, adli bir soruşturma veya kovuşturma olmadan olumsuz gelenler için İdare Mahkemelerinde alınan yürütmenin Durdurulması akabinde atanmalarının sağlanması, işe kabullerinin yapılması, asker ve polis öğrencilerinin okula kabulü sağlanabilmektedir.

Asker, Polis, Öğretmen, Öğrenci, Memur vb. gibi kişilerin hak mahrumiyeti yaşamaması için, telafi güç olumsuzluklara mahal vermemek için alınan yürütmenin durdurulması kararından sonra açılan iptal davalarıyla mağduriyetler önlenmeye çalışılmaktadır.

GENEL OLARAK GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASININ OLUMSUZ ÇIKMA SEBEPLERİ?

İşlemiş olduğu fiilin gizlilik dereceli birimlerde çalıştırılmasına engel olacak nitelikte olması durumunda Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması. ( HAGB Kararı )

Kendisinin veya Aile Bireylerinden birinin Fetö/Pdy Okullarına, Dershanelerine gitmesi veya yurtlarında Fetö/Pdy evlerinde kalmış olması.

Kendisinin veya Aile Bireylerinin Fetö/Pdy işyerlerinden birinde çalışmış olması.

Fetö/Pyd örgütüyle irtibatı veya iktisabının olduğunun tespiti.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının Olumsuz Gelmesi Durumunda Yapılacak İşlemlere Yönelik Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Paylaşmak Güzeldir.


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

    whatsapp
    ara