Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Şanlıurfa Avukat | AGÂH Hukuk | Avukatlık Hizmetlerimiz

Şanlıurfa Avukat | AGÂH Hukuk | Avukatlık Hizmetlerimiz 08.02.21

Günümüzdeki toplumsal yaşamda arta gelen hukuki ilişkiler, beraberinde hukuki uyuşmazlıkları da getirmektedir. Bu uyuşmazlıkların çözümlenmesi için mahkemelerde davacı ve davalı vekilliği veya şüpheli ve sanık için müdafilik görevini yapan avukattır. Sizler için kaleme aldığımız bu makalede Şanlıurfa Avukat konu başlığını inceleyeceğiz. Çünkü Şanlıurfa mahkemelerindeki herhangi bir davada taraf olanların ulaşabileceği ve iletişim kurabileceği Şanlıurfa avukat ofisinin belirlenmesi gerekir.

Avukat, Avukatlık Mahiyeti ve Avukatlığın Amacı

1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre avukatlık, kamu hizmeti sunan serbest bir meslektir. Bu konuda mesleğe ilişkin tüm düzenlemeler 1136 sayılı kanunda düzenlenmiştir. Aynı yasal düzenlemeler içinde avukatın mesleğini icra ederken ki sorumluluğu ve akabindeki işleyiş de düzenleme altına alınmıştır. Bu kanun kapsamında hizmet veren Şanlıurfa avukat, yükümlülüklerine ve sorumluluklarına ilişkin çerçeveyi buna göre belirler.

 • Avukatlık Mahiyeti

Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder. Yargılamanın üç saç ayağından biri savunmadır. Ve bilinmelidir ki mahkemelerdeki savunmanın tek temsilcisi ise avukatlardır.

 • Avukatlığın Amacı

Hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır. Çünkü avukat, müdahil olduğu davanın en hızlı ve en iyi bir şekilde neticelenmesini amaç edinir. Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder. Bu kapsamda, hangi kurumların avukatlara yardımcı olmak zorunda olduğu ilgili kanunda düzenlenmiştir. Buna göre;

 • Yargı Organları
 • Emniyet Makamları
 • Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri
 • Özel ve Kamuya ait Bankalar
 • Noterler
 • Sigorta Şirketleri
 • Vakıflar

Avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Çünkü, avukat talep ettiği bu belge ve delilleri mahkemede iddia ve yargılama makamına sunacaktır. Bu belgelerden örnek alınması vekaletname ibrazına bağlıdır. Derdest olarak görülen davalarda müzekkereler duruşma günü beklenmeksizin mahkemelerden talep edilebilir.

Şanlıurfa Avukat Nedir?

Yukarıda da belirtildiği üzere avukatlık mesleği bir kamu hizmetidir. Kamu hizmetinin yanı sıra serbest bir meslektir. Şanlıurfa avukat, avukatlık mesleğinin Şanlıurfa da icra edilmesidir. 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun ikinci kısmında avukatlığa kabul şartları tek tek sayılmıştır. Avukatlığa kabul şartlarından olan avukatlık kanununun 3. maddesinin e fıkrasında belirtildiği üzere, levhasına yazılmak istenen baro bölgesinde ikametgahınızın bulunması gerekir. Dolayısıyla Şanlıurfa avukat da baro bölgesinde ikamet etmektedir. Şanlıurfa avukat, Şanlıurfa adliyelerinde derdest bulunan dava dosyalarının takibini yapar. Şanlıurfa avukat terimi, genel itibariyle Şanlıurfa Barosuna kayıtlı avukatları tanımlar. Bu sebeple Şanlıurfa avukat, bölgesel bir tanımlamadır. Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Şanlıurfa avukat da kamu hizmetini serbest bir meslek olarak yapmaktadır.

Şanlıurfa Avukatlık Mesleğine Kabul Şartları

Şanlıurfa Avukatlık mesleğine kabul edilebilmek için;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalısınız.
 • Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak veya yabancı memleket hukuk fakültesinden mezun olup da Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav vermelisiniz.
 • Avukatlık stajını tamamlayarak staj bitim belgesi almış olmak gerekir.
 • Levhasına yazılmak istenen baro bölgesinde ikametgahınızın bulunması gerekir.
 • Bu Kanuna göre avukatlığa engel bir hali olmamak gerekir.

Şanlıurfa Avukat ve Şanlıurfa’da Avukatlık Mesleği Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Avukatlık

Şanlıurfa Avukat ve Hukuk Bürosu Hakkında

Paylaşmak Güzeldir.


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

  whatsapp
  ara