Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Şanlıurfa Avukat | AGÂH Hukuk | Avukatlık Hizmetlerimiz

Şanlıurfa Avukat | AGÂH Hukuk | Avukatlık Hizmetlerimiz 14.10.19

Avukat

1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre avukatlık, kamu hizmeti sunan serbest bir meslektir. Avukatlık mesleğine ilişkin tüm düzenlemeler Avukatlık Kanunununda düzenlenmiştir.

Avukatlık Mahiyeti

Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder.

Avukatlığın Amacı

Hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.

Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder.

Yargı Organları

Emniyet Makamları

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri

Özel ve Kamuya ait Bankalar

Noterler

Sigorta Şirketleri

Vakıflar, avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır.

Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür.

Bu belgelerden örnek alınması vekaletname ibrazına bağlıdır. Derdest davalarda müzekkereler duruşma günü beklenmeksizin mahkemeden alınabilir.

Şanlıurfa Avukat

Yukarıda da belirtildiği üzere avukatlık mesleği bir kamu hizmetidir. Kamu hizmetinin yanı sıra serbest bir meslektir. Şanlıurfa avukat, avukatlık mesleğinin Şanlıurfa da icra edilmesidir. 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun ikinci kısmında avukatlığa kabul şartları tek tek sayılmıştır. Avukatlığa kabul şartlarından olan avukatlık kanununun 3. maddesinin e fıkrasında belirtildiği üzere, levhasına yazılmak istenen baro bölgesinde ikametgahınızın bulunması gerekir. Dolayısıyla Şanlıurfa avukat da baro bölgesinde ikamet etmektedir. Şanlıurfa avukat, Şanlıurfa adliyelerinde derdest bulunan dava dosyalarının takibini yapar. Şanlıurfa avukat terimi, genel itibariyle Şanlıurfa Barosuna kayıtlı avukatları tanımlar. Bu sebeple Şanlıurfa avukat, bölgesel bir tanımlamadır. Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Şanlıurfa avukat da kamu hizmetini serbest bir meslek olarak yapmaktadır.

Avukatlık Mesleğine Kabul Şartları

Avukatlık mesleğine kabul edilebilmek için,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak veya yabancı memleket hukuk fakültesinden mezun olup da Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav vermiş bulunmak,

Avukatlık stajını tamamlayarak staj bitim belgesi almış bulunmak,

Levhasına yazılmak istenen baro bölgesinde ikametgahı bulunmak,

Bu Kanuna göre avukatlığa engel bir hali olmamak gerekir.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Paylaşmak Güzeldir.


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

whatsapp
ara