Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Şanlıurfa Boşanma Avukatı | AİLE – VELAYET – BOŞANMA HUKUKU

Şanlıurfa Boşanma Avukatı | AİLE – VELAYET – BOŞANMA HUKUKU 25.02.19

Aile toplumun en küçük temel yapı taşıdır. Toplum bireyler tarafından oluşturulan aile kurumu ile oluşur. Bir ülkede toplumun geleceği aile yapısına bağlıdır. Toplumu şekillendirecek olan, topluma yön verecek olan aile yapısıdır. Aile yapısının toplumda bu denli önemli olmasından kaynaklı olarak, geçmişten günümüze aile yapısını ilgilendiren hukuki düzenlemelere, aile hukukuna hep önem verilmiştir. Aile hukuku içeriğinde, aile yapısının kurulması, aile yapısının devamı ve aile yapısının son bulması, ülke kanunlarında detaylı olarak düzenlenmiştir. Ülkemizde de aile yapısına ilişkin düzenlemeler Türk Medeni Kanununda düzenlenen aile hukuku bölümünde yer alır. Aile hukukunun içeriğinde nişanlanma, evlenme, boşanma ve velayet konularını vardır. Aile hukukunda, aile yapısının kurulmaya başlanması, aile yapısının kurulması ve devamı ile aile yapısının son bulmasına ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Şanlıurfa boşanma avukatı olarak kaleme aldığımız bu makalemizde, tüm bu konuları özetleyerek sizlere sunacağız.

Aile Hukuku Avukatı

Makalemizin başında aile hukukuna ilişkin yapısal düzenlemelere değindik. Bu başlık altında ise aile hukuku avukatı konusunu ele alacağız. Aile hukuku avukatı, aile hukukundaki düzenlemelere hakim, özel branşı aile hukukundan kaynaklanan davalar olan avukattır.

Daha önce makale sayfamızda yayınlanan ” Savunma Hakkının Temsilcileri Avukatlar ” adlı makalemizde avukatlar arasında aile hukuku avukatı, boşanma avukatı diye bir ayrım olmadığını dile getirmiştik.

Aile hukuku avukatı, her ne kadar nitelik ve branş ayrımı olmasa da, aslında avukatlık mesleğinde özellik arz eden bir alandır. Aile hukuku avukatı, toplumu çok iyi tanımalıdır. Aile hukuku avukatı, toplumla iç içe yaşamalıdır. Çünkü, toplumu oluşturan en kutsal birim ailedir.

Şanlıurfa Aile Hukuku Avukatı

Şanlıurfa aile hukuku avukatı, kendi içinde hem nitelik ve branşı hem de bölgesel ayrımı kapsar. Şanlıurfa aile hukuku avukatı, Şanlıurfa aile mahkemelerinde görülmekte olan aile hukukundan kaynaklanan davalara bakmaktadır.

Şanlıurfa, toplumsal yapısından olsa gerek, halen örf ve adetlerine sıkı sıkaya bağlı yaşamaktadır. Hal böyleyken, Şanlıurfa aile hukuku avukatı da Şanlıurfa toplumunu çok yakından tanımalıdır. Şanlıurfa aile hukuku avukatı, Şanlıurfa’da aile hukukundan doğan boşanma davalarında, nafaka davalarında, tazminat davalarında, velayet davalarında toplumun yapısını göz önünde bulundurmalıdır.

Türk Medeni Kanununa göre hakim, olaya uygulayacak bir yazılı kanun maddesi yok ise örf ve adetten yararlanır. Şanlıurfa’da da toplum örf ve adet kurallarına çok sıkı bağlıdır. Haliyle Şanlıurfa aile hukuku avukatının da toplumda geçmişten günümüze miras kalan bu örf ve adetleri çok iyi bilmesi gerekiyor. Çünkü, Şanlıurfa aile hukuku avukatı adeta toplumla kanunlar arasında köprü vazifesi görmektedir.. Kanunların toplumda karşılık bulmadığı durumlarda, Şanlıurfa aile hukuku avukatı devreye girerek örf adet ve gelenek görenekleri harekete geçirmelidir.

Boşanma Avukatı

Aile hukuku avukatı konu başlığını incelerken, nitelik ve branş alanında bir ayrım olmasa da özellik arz eden alanların olduğunu söyledik. İşte, boşanma avukatı da aile hukuku alanında kendine özgü bir alana sahiptir. Boşanma avukatı, aile hukukunda düzenlenen evlilik birliğinin sona ermesinden kaynaklanan davalarla ilgilenir.

Türk Medeni Kanununun 161. Maddeleri ile 184. Maddeleri arası boşanmaya ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Boşanma avukatı, bu bahsettiğimiz kanun maddelerine ve devamında aile hukukunun diğer kanun maddelerine hakim olmalıdır. Çünkü, boşanma avukatının icra ettiği alan, kişilerin özel hayatını ilgilendiren ve gelecekteki hayatına yön veren bir alandır. Bu sebeple boşanma avukatının sorumluluğu da çok fazladır.

Boşanma avukatı, kurmuş olduğu evlilik birliğinde huzuru ve saadeti bulamayan müvekkillerinin en büyük destekçisidir. Onların haklarını savunmak, gelecekte kuracakları hayatında mağdur olmalarının önlemek boşanma avukatının en öncelikli görevidir.

Şanlıurfa Boşanma Avukatı

Boşanma avukatının kendine özgü alanından bahsettik. Şanlıurfa boşanma avukatı da bu alan içerisinde bölgesel ayrıma tabi konu başlığını içermektedir. TMK. daki aile hukukuna ilişkin düzenlemelerden, evlilik birliğinin sonlandırılmasını düzenleyen içerikler, Şanlıurfa boşanma avukatının ihtisas alanına dahildir.

Şanlıurfa boşanma avukatı, Şanlıurfa aile mahkemelerinde görülmekte olan boşanma davalarında taraf vekilliği yapmaktadır. Bu boşanma davları neticesinde toplumun temel yapı taşını oluşturan aile birliği sona ermektedir. Şanlıurfa boşanma avukatı da sona eren bu evlilik birliğinde tarafların hukuk mücadelesine destek olmaktadır.

Türk Medeni Kanununda boşanmaya ilişkin düzenlemeler detaylı bir şekilde yer almaktadır. Şanlıurfa boşanma avukatı, önüne gelen somut olayda hangi kanun maddelerine işlerlik kazandıracağını bilmelidir. Şanlıurfa’nın sosyo-kültürel yapısını göz önünde bulundurması gereken Şanlıurfa boşanma avukatı, bilgi birikimini de bu sosyo kültürel yapıyla sentezleyerek kullanmalıdır.

Şanlıurfa da En İyi Boşanma Avukatı

Geçmişten günümüze herkes başına gelen bir olayın çözümlenmesinde yada bir şeye ihtiyaç duyduğunda herşeyin en iyisini arar. En iyisi demek, bir işin ehli demektir. Şanlıurfa da en iyi boşanma avukatıyla da boşanma davalarında işin ehli en iyisi kastedilmektedir.

Böyle bir durumda Şanlıurfa da en iyi boşanma avukatının sorumlulukları da artmaktadır. Çünkü boşanma davlarında hukuki sürecin takibi için en iyisi aranmaktaysa, Şanlıurfa da en iyi boşanma avukatı da bu arayışa cevap vermelidir.

Şanlıurfa da en iyi boşanma avukatı, Türk Medeni Kanununda düzenlenen boşanmaya ilişkin hükümlere hakim olmalı, boşanma davasının başlangıcından sonuna dek süreci en iyi şekilde takip etmelidir. Tüm bunların yanında Şanlıurfa da en iyi boşanma avukatı, üçüncü kişiler tarafından özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesinin de önüne geçmelidir. Yapılan tüm işlemler ve yürütülen boşanma davası süreci müvekkil ve vekil ikilisi arasında meslek etik kuralları çerçevesinde olmalıdır.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Avukatlık

Boşanma Davası Avukatı Şanlıurfa

Paylaşmak Güzeldir.
  • 6
    Shares


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

    whatsapp
    ara