Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Şanlıurfa Ceza Avukatı | AGÂH Hukuk

Şanlıurfa Ceza Avukatı | AGÂH Hukuk 31.07.20

Toplum içinde yaşayan insanların arasında, çeşitli anlaşmazlıkların, uyuşmazlıkların çıkması normaldir. Toplum içinde çıkan bu anlaşmazlık ya da uyuşmazlıkların karşısında ceza yaptırımının uygulanması gerekir.  Ceza hukuku kapsamında Şanlıurfa ceza avukatı arayışlarınızda, Agâh Avukatlık, Hukuk Danışmanlık ve Arabuluculuk ofisimizi arayarak, en iyi ceza avukatı ile, ceza davalarınızı yürütebilirsiniz.

Ceza hukuku; hukuk devleti ilkesi, kusur ilkesi ve insan onuruna saygı temel ilkelerinden oluşmaktadır. Kusur ilkesinde, cezanın failin eylemi gerçekleştirmesi ilkesi ön plandadır. Hukuk devleti ilkesinde, Cumhuriyetin temel ilkeleri ön plana çıkar. İnsan onuruna saygı ilkesinde ise, suç işlenmiş olsa da kişinin topluma yeniden kazandırılması gerektiği ilkesi yatmaktadır.

Neden Ceza Avukatı Tutmalıyım?

Toplum içinde konulan kuralların bir temeli vardır. Bu temele uymayan kişiler cezalandırılarak, bu kurallara uyması sağlanır. Ceza davalarının çok ince bir işleyişi vardır ve herkesin her ne olursa olsun savunulmaya ihtiyacı vardır.

Ceza davalarında; iddia makamı, savunma makamı ve karar makamı olmak üzere üç ana kısım vardır. Ceza avukatının görevi, savunmadır. Bunun yanında ceza davalarında;

  • Savunma vekaletinin noterden onaylatılması
  • Delillerin toplanması
  • Tanıkların tespit edilmesi gerekir.

Bazı durumlarda özellikle hiçbir suçu yokken, çeşitli nedenlerle ceza çeken kişiler bulunur. Ceza avukatları, bu tür insanların da ceza almadan ya da en az zararla bu cezadan kurtulmaları için hizmet verir. Şanlıurfa ceza avukatı arayışlarınızda Agâh Avukatlık, Hukuk Danışmanlık ve Arabuluculuk ofisimizle iletişime geçerek, davanızın en doğru ve adil şekilde yürütülmesini sağlayabilirsiniz.

Ceza Hukukunda Hangi Davalar Görülür?

Ülkemizde ceza mahkemeleri ağır ceza mahkemeleri ve asliye ceza mahkemeleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Ağır ceza mahkemesi kararları, bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay’da görülürken, asliye ceza mahkemeleri, ilk derece yargı mercidir.

  • Suç duyurusu dilekçelerinin hazırlanması, başvurularının yapılması
  • Soruşturma aşaması, tutukluluk süresi boyunca, Sulh Ceza Hâkimliğine yapılan taleplerin takip edilmesi
  • Kovuşturma bölümünde; Sulh mahkemeleri, Asliye Mahkemeleri ve Ceza Mahkemelerinde sanık müdafaası ve müşteki vekilliği yapma
  • Sabıka kayıt ve sicillerinin zaman aşımından ya da hukuki nedenlerle sabıka kaydı silinmesi taleplerinin yapılması gibi hizmetler sunulmaktadır.

Şanlıurfa ceza avukatı arayışında bulunanlar Agâh Avukatlık, Hukuk Danışmanlık ve Arabuluculuk ofisimizde farklı süreçlerin takip edildiği davaları görebilirler.

Paylaşmak Güzeldir.


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

whatsapp
ara