Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Şanlıurfa İdari Yargı Avukatı | AGÂH Hukuk

Şanlıurfa İdari Yargı Avukatı | AGÂH Hukuk 09.08.20

Devlet, belediye, köy gibi işlem ve eylemlerde genellikle kamu hukukuna aykırı şekilde gerçekleşen faaliyetlere karşı Şanlıurfa İdari yargı avukatı arayışınız için, Agâh Avukatlık, Hukuk Danışmanlık ve Arabuluculuk hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

Ancak dikkatten kaçırılmaması gereken bir nokta vardır ki bazı uyuşmazlıklarda idari yargı organı işlerken, bazı durumlarda ise adli yargı organının verdiği kararlar, göz önüne alınmaktadır. Bu yargı kolunun bir üst makamı ise Danıştay olmaktadır.

İdari Yargı Mahkemeleri Nasıl Oluşur?

İdari yargı mahkemeleri iki kısma ayrılmaktadır;

  • İlk derece mahkemeleri; idari mahkemeleri ve vergi mahkemeleri
  • İkinci derece mahkemeleri; bölge idare mahkemeleri ve yüksek mahkeme Danıştay olarak ayrılır.

Danıştay; idari yargının en üst makamıdır. Danıştay hakkında Anayasamızın 155.maddesi geçerlidir. Danıştay; idari mahkemelerce verilen ve kanunda başka bir yargı merciinin kararlarına bırakılmadan hükümlerin incelendiği son yerdir.

İdariYargı Mahkemelerinde Hangi Davalar Görülür?

İdare mahkemeleri; vergi idaresi dışında gerçekleşen idarelerin işlem ve faaliyetlerinin, hukuka uygunluğunu denetler. Vergi mahkemeleri ise, vergi idaresi dışında kalan idarelerin işlem ve faaliyetlerinin hukuka uygunluğunu denetlemektedir. Vergi mahkemeleri, vergi idaresinin yaptığı vergilendirme işlemlerinin hukuksal yönünü denetlemektedir.

Bölge idare mahkemeleri; idari yargıda idare ve vergi mahkemelerince alınan kararlara karşı, istinaf kanun yolu başvurularını karara bağlayan yüksek mahkemelerden biridir.

İdari davalarınız için Şanlıurfa İdari yargı avukatı arayışınız için Agâh Avukatlık, Hukuk Danışmanlık ve Arabuluculuk ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

İdari Dava Açma Süresi Ne Kadardır?

İdari davalar; genel olarak üç kısma ayrılmaktadır. Buna göre;

  • İptal davası: Kamu idaresinin imar uygulamaları, kentsel dönüşüm, kamulaştırma kararları, Belediye Kanuna göre, belediye encümenin verdiği cezalardan oluşan en temel davadır.
  • Tam yargı davası: İdarenin işlem ve eylemlerine karşılık, kişisel haklarının zarara uğramasına karşılık, idareye karşı açılan, maddi ve manevi tazminat davalarıdır.
  • İdari sözleşmelerden oluşan idari davalar: Toplumun ihtiyaçlarına karşılık oluşturulan kamu hizmetinin yürütülürken, idari sözleşmelerden oluşan uyuşmazlıklara karşı açılan davalardır.

İdari davalar İdare mahkemesi ya da Danıştay tarafından gerçekleştirilir. İdari dava açma süresi, idari işlemin tebliğ edilmesinin ardından 60 günle sınırlıdır. İdari mahkeme ya da Danıştay’da açılan idari davalarda; idari işlemin ya da faaliyetlerin, dava sonuçlanmasına kadar, uygulamayı engellemek amaçlı, yürütmenin durdurulması kararı talep edilir. Şanlıurfa İdari yargı avukatı arayışlarınızda, Agâh Avukatlık, Hukuk Danışmanlık ve Arabuluculuk ofisi, tüm idari davalarınızda profesyonel destek sunmaktadır.

 

Paylaşmak Güzeldir.


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

    whatsapp
    ara