Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Şanlıurfa İş Hukuku Avukatı

Şanlıurfa İş Hukuku Avukatı 01.03.19

İş Hukuku

İşçi ve işveren arasındaki tüm ilişkiler 4857 sayılı İş Kanununda düzenlenmiştir. İş hukukuna ilişkin düzenlemelerde iş kanunun yetersiz kaldığı alanlarda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununu devreye girmektedir.

İş Hukuku kendi içinde işçi, işveren, işyeri gibi genel tanımları, işçi ve işveren arasında imzalanan sözleşme türlerini, işçi ve işveren arasındaki sözleşmelerin başlangıcı ve son bulmasına ilişkin içerikleri kapsar. Sendikalaşma ve sendikal ilişkilerde iş hukuku kapsamındadır.

İş Hukuku işçi ve işveren arasındaki tüm uyuşmazlıklara çözüm bulan hukuk kurallarını bir sistem dahilinde toplu olarak ele alır. Bu sebeple iş hukuku spesifik açıdan kendi içinde bireysel ilişkileri ve kurumsal ilişkileri birlikte barındırır. Toplumdaki bu bireysel ve kurumsal ilişkiler haliyle iş hukukunun da önemini arttırmaktadır.

İş Hukuku Avukatı

İş hukukundan kaynaklanan davalarda iş hukuku avukatı, davacı veya davalı taraf vekili olarak devreye girmektedir. Her ne kadar teoride iş hukuku avukatı, boşanma avukatı, ceza avukatı gibi bir ayrım bulunmasa da pratikte ve uygulamada böyle bir ayrım göze çarpmaktadır.

İş hukukunda kaynaklanan iş davalarını özel bir ihtisas alanı olarak benimseyen iş hukuku avukatı, kendini bu alandan geliştirmiş ve iş davaları konusunda kendini kanıtlamıştır. Çünkü, iş hukuku avukatı çok geniş bir yelpazede içeriğe sahip olan iş hukuku kanunlarını somut olaya en iyi bir şekilde uygulamalıdır.

İş hukuku avukatı, özellikle işçi müvekkillerine karşı sorumluluklarını çok iyi bilmelidir. Çünkü işverene karşı zayıf konumda bulunan işçiyi, işverenine karşı adalet terazisinde dengeleyecek olan yine iş hukuku avukatıdır.

Şanlıurfa İş Hukuku Avukatı

İş hukukundaki düzenlemelere bölgesel nitelikte işlerlik kazandıran Şanlıurfa iş hukuku avukatıdır. Şanlıurfa’da ki iş mahkemelerinde görülmekte olan iş davalarında işçi vekilliği veya işveren vekilliği yapan Şanlıurfa iş hukuku avukatı, iş hukuku alanında ihtisas yapmış ve bu alanı branş edinmiş avukatlardır.

Şanlıurfa’nın sosyal yaşantısı ve sosyo ekonomik durumu göz önüne alındığında Şanlıurfa iş hukuku avukatının iş davalarındaki önemi artmaktadır. Çünkü, Şanlıurfa’da ki işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlık sonrası yaşanacak süreçte bilgi ve tecrübe eksikliğini hukuk kuralları çerçevesinde Şanlıurfa iş hukuku avukatı giderecektir.

Kendi bilgi birikimini ve hukuki tecrübesini Şanlıurfa’daki işçi veya işveren lehine konuşturacak olan Şanlıurfa İş hukuku avukatıdır. Bu sebeple işçi veya işveren lehine olan tüm delil ve emareleri gözden geçirip ona göre bir yol haritası çizmesi gereken Şanlıurfa iş hukuku avukatıdır.

Şanlıurfa İşçi Avukatı

Şanlıurfa işçi avukatı konu başlığını irdelemeden önce işçiyi tanımlamak gerekir. İşçinin tanımı 4857 sayılı İş Kanununda düzenlenmiştir. Buna göre; bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denmektedir. Şanlıurfa işçi avukatı da Şanlıurfa da bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan kişilerin hukuki destekçisidir.

İşçi ve işveren arasındaki ilişkide en zayıf taraf ne yazık ki konumu gereği işçidir. İşte Şanlıurfa işçi avukatı zayıf konumda bulunan işçinin gerek işveren karşısında gerek sendikalar karşısında gerekse diğer iş arkadaşları karşısında güçlü konuma gelmesini sağlamalıdır. Bunun için öncelikle Şanlıurfa işçi avukatı, iş kanuna ve yargıtay uygulamalarına hakim olmalıdır.

Şanlıurfa işçi avukatı, işçilerin hak kayıplarını önlemek adına güncel düzenlemeleri sürekli takip etmelidir. Bu güncel düzenlemelerden biriside Arabuluculuk Kurumu dur. Şanlıurfa işçi avukatı, arabuluculuk görüşmelerinde taraf vekili olarak gerekli tüm işlemlere vukuf olmalıdır. İşçinin hukuki olarak hakkına kavuşa bilmesi için arabuluculuk kurumuna işlerlik kazandırmalıdır.

Şanlıurfa İşveren Avukatı

4857 sayılı İş Kanununa göre; İşçi çalıştıran gerçek kişi veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar işveren sayılır. Bu durumda Şanlıurfa işveren avukatı, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişi vekilliği yapar. Şanlıurfa da bir iş sözleşmesiyle işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler hukuk danışmanlığı anlamında Şanlıurfa işveren avukatından destek alır.

Ülkemizde iş kanununa ilişkin düzenlemelerde işçi lehine çok sayıda kanun maddesi bulunmaktadır. Bu da kimi zaman işveren aleyhine büyük sonuçlar doğurmaktadır. Şanlıurfa işveren avukatı, hukuki prosedür çerçevesinde işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar sonrası aleyhe sonuçların lehe çevrilmesine yardımcı olur. Bunun için Şanlıurfa işveren avukatı, işverenleri işçi ile imzalanan sözleşme öncesi ve sonrası onları bilgilendirir.

Şanlıurfa işveren avukatı, arabuluculuk görüşmelerinde de işveren vekilliği yaparak işçi ile var olan uyuşmazlığın en kısa sürede çözümlenmesine yardımcı olmalıdır. Bu sebeple Şanlıurfa işveren avukatı, arabuluculuk kurumuna intikal etmiş davalarda, arabuluculuk görüşmelerinin en verimli bir şekilde sonuçlanması için taraflarla sürekli diyalogda olmalıdır.

Şanlıurfa da En İyi İş Hukuku Avukatı

Daha önce ele aldığımız makalelerde belirtiğimiz üzere, ülkemizde avukatlık mesleği kendi içinde herhangi bir ayrıma tabi değildir. Şanlıurfa da en iyi iş hukuku avukatı, iş hukuku alanından bir ayrımı ve branşı tanımlamaktadır. Aynı zamanda Şanlıurfa da en iyi iş hukuku avukatı, bir branş ayrımını tanımladığı gibi bölgesel bir ayrımı da tanımlamaktadır.

En iyisini arama gayesi geçmişten günümüze dek devam etmektedir. Şanlıurfa da en iyi iş hukuku avukatı da bu arayışının bir sonucudur. En iyisini aramak aslında en bilgilisini ve en tecrübelisini aramaktadır. Şanlıurfa da en iyi iş hukuku avukatı da işçi ve işveren arasındaki davalarda da bu arayışa cevap vermelidir.

Şanlıurfa da en iyi iş hukuku avukatı her ne kadar subjektif bir yaklaşım olsa da, bu gün ülkemizdeki tüm arama motorlarında en üst seviyede bu tanımlama bulunmaktadır. Bu da demektir ki herkesin en iyisini arama gibi bir alışkanlığı bulunmaktadır. Bunun için, Şanlıurfa da en iyi iş hukuku avukatı, hukuki danışmanlık hizmeti verirken bilgisini ve tecrübesini en iyi bir şekilde kullanmalıdır.

Şanlıurfa da Arabulucu Avukat

Arabulucu, yetkinlik, bağımsızlık, tarafsızlık, adil süreç ve gizlilik gibi etik kurallar çerçevesinde hareket etmelidir. Bu belirtilen etik kuralları Şanlıurfa da arabulucu avukat önüne gelen tüm uyuşmazlıklarda kullanmalıdır. Şanlıurfa da arabulucu avukat, bu belirlenen kurallar çerçevesinde hareket etmelidir.

Şanlıurfa da arabulucu avukat, arabuluculuk görüşmelerinde taraf vekili olarak bulunur. Bu taraf vekilli işçi veya işveren vekilliği olabilir. Bu taraf vekilliği dolayısiyle Şanlıurfa da arabulucu avukat, arabuluculuk görüşmelerinin en aktif sujesidir.

Arabuluculuk kurumu ülkemizde yeni yeni işlerlik kazanan, işçi ve işveren arasındaki davalarda, dava şartı olarak öncelikle başvurulması gereken bir çözüm yöntemidir. Şanlıurfa da arabulucu avukat, işçi veya işveren vekili olarak arabuluculuk kurumuna işlerlik kazandırarak, hedeflenen sonuca en kısa sürede ulaşılmasını sağlar. İşçi veya işveren taraf vekili olarak, Şanlıurfa da arabulucu avukat, bilgi birikimini ve tecrübesini arabuluculuk konusunda, arabuluculuk görüşmeleriyle icra eder.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk
Avukat Nida KUTTAŞ – Avukat Ahmet YILDIZ

[kkstarratings]

Paylaşmak Güzeldir.
  • 4
    Shares


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

    whatsapp
    ara