Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Şanlıurfa İşçi - İşveren Davaları - Şanlıurfa İş Hukuku Avukatı

Şanlıurfa İşçi - İşveren Davaları - Şanlıurfa İş Hukuku Avukatı 05.02.19

İş Hukuku ve İşçi – İşveren Davaları

İçerik Tablosu

Şanlıurfa da hizmet vermekte olan Avukat Nida KUTTAŞ ve Avukat Ahmet YILDIZ ‘ın kurucu ortaklığını yaptığı Ağah Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk, Şanlıurfa da iş hukuku avukatı olarak iş hukuku ve iş davaları ile ilgili;

İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, işçilik alacakları, ücret alacağı, fazla mesai alacağı, kıdem ve ihbar tazminatı alacakları, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, işe alma ve işten çıkarmaya ilişkin usullerin oluşturulması, performans değerlendirme ve insan kaynakları yönetimi konusunda hukuki destek sağlanması, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi konularında hukuki danışmanlık, avukatlık, taraf vekilliği ve isteğe bağlı arabuluculuk hizmeti vermektedir.

Şanlıurfa da iş hukuku ve Şanlıurfa da işçi-işveren davaları konusunda hizmet veren ve Şanlıurfa’daki işçi davaları alanında en iyi iş hukuku avukatı ekibimiz iş hukuku ve işçi – işveren davaları konusunda edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde yoğun bir şekilde çalışmaktadır.

Şanlıurfa da İş Hukuku Davalarında İşçi Avukatlığı

işçi müvekkillerimiz adına ihbar tazminatı davası, kıdem tazminatı davası ve işe iade davalarının açılması ve takibi, mobbing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi, fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlerin kullandırılması, hesaplanması ve tahsili davaları açmakta ve takip etmektedirler.

Şanlıurfa daki İş Hukuku Davalarında İşveren Avukatlığı

İş hukuku avukatlarımız işveren müvekkillerimize işçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda danışmanlık yapılması, işveren ve çalışanların haklarının korunması, işçiler tarafından açılacak davalarda haklarının korunması, güncel mevzuat ile uyumlu iş sözleşmesi hazırlanması ve iş sözleşmesinin feshi süreçlerinin yönetilmesi konularında danışmanlık yapmakta, dava ve dava dışı işlemlerde hukuki destek vermektedirler.

İş hukuku Davalarında ve İşçi – İşveren Davalarında Avukat Tutmak Zorunlu mudur?

Ülkemizdeki tüm yasal düzenlemeler de olduğu gibi iş hukukunda da işçi – işveren davalarında da davacının avukat ile temsil edilmesi yani taraf vekilliği şartı gibi bir zorunluluk yoktur.

Ancak sürekli güncelenen kanunlarımız, bir biri ile örtüşmeyen mahkeme kararları, üst yargının denetimi ile baştan gözden geçirilen ilk derece mahkeme kararlarının yoğunluğu, şanlıurfa daki iş davalarında ve işçi – işveren davalarında savunmanın temsilcileri avukatların önemini artırmaktadır.

Avukat yılların vermiş olduğu mesleki birikimi ve eğitimini en verimli bir şekilde kullanmaktadır. Zaten sizler içinde bu tür davaların titizlikle, alanında uzman en iyi avukatlarla takip edilmesi önem arz eder.

Şanlıurfa da İş hukuku ve İşçi – işveren Davalarında Arabuluculuk

Son düzenlemelerle işçi ve işveren alacakları, işe iade talepleri de dahil olmak üzere iş hayatındaki tüm anlaşmazlıklarda dava şartı, arabuluculuk kapsamına alındı. Yani taraflar mahkemeye değil de önce arabulucuya başvurmak zorunda. Anlaşmazlık arabuluculukta çözülemezse taraflar mahkemeye gidebilir.

Yine aynı şekilde kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai, hafta tatili, yıllık izin, bayram tatili ücreti, mobing, kötü niyet tazminatı, sendikal tazminat, işe iade davaları gibi tüm anlaşmazlıklarda artık arabuluculuğa başvurulmadan dava yoluna gidilemeyecek.

Dolayısyla arabuluculuk sürecinin Agâh Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk olarak özellikle işçi müvekkillerimiz adına en verimli bir şekilde işletilmesi önem arz etmektedir. Arabuluculuk süreci müvekkil adına en hızlı bir şekilde takip edilirken, akabinde dava sürecine de en hızlı bir şekilde geçilmektedir.

Agâh Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk Olarak;

Şanlıurfa da İş Hukuku ve İşçi – İşveren Davaları Alanındaki Diğer Dava Konuları

İşçi ve İşveren Arasında Hizmet Sözleşmelerinin Güncel Mevzuata Uyumlu Olarak Hazırlanması

İş Akdinin Sona Ermesiyle Fesih Bildiriminin Mevzuata Uygun Yapılması

İşçilik Alacakları; Maaş, Kıdem ve İhbar Tazminatı, Hafta Tatili, Yıllık İzin, Fazla Mesai Talepleri

Performans Düşüklüğü, Ekonomik Nedenler ve Benzer Haklı Sebeplerle İş Sözleşmelerinin Feshi

İşe İade Davalarının Açılması ve Takibi

Mobing ve Kötü Niyet Tazminatına ilişkin Gerekli Davaların Açılması

Çalışanların Sigortalı Gösterilmediği Durumlarda Hizmet Tespitinin Yaptırılması

Emeklilik Sürecine İlişkin Hizmet Tespitinin Sağlanması

Yurtdışı Borçlanmalar ve Yurtdışı Çalışmaların Tespiti

Yurtdışı İşe Giriş Tarihinin Türkiye’de Geçerli Sayılması Talepleri

İşçi ve İşyeri Güvenliği Konusunda Dikkate Alınması Gereken Hususlarda Danışmanlık

İş Kazalarında Yaralanma, Ölüm ve İş Görmezlik Durumlarının Tespitine İlişkin Davalar

İş Kazaları Sonrası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebi

Şirket İç Yönetmelikler ile Disiplin Yönetmeliklerinin Hazırlanması

Çalışan ve Üçüncü Kişiler Yönünden İşverenin Kusursuz Sorumlulukları

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk olarak, Şanlıurfa da iş hukuku ve işçi – işveren davaları alanında uzman ekibimizle iletişime geçerek, Şanlıurfa da iş hukuku alanındaki tüm soru ve sorunlarınızı en iyi iş hukuku avukatlarımızla çözüme kavuşturabilirsiniz.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk
Avukat Nida KUTTAŞ – Avukat Ahmet YILDIZ

[kkstarratings]

Paylaşmak Güzeldir.
  • 2
    Shares


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

    whatsapp
    ara