Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Şanlıurfa Miras Hukuku Avukatı | MAL PAYLAŞIMI MİRAS HUKUKU

Şanlıurfa Miras Hukuku Avukatı | MAL PAYLAŞIMI MİRAS HUKUKU 18.11.19

Bu makalemizde miras hukuku kapsamında; Miras, Miras Avukatı, Şanlıurfa Miras Avukatı, Miras Hukuku, Miras Hukuku Avukatı ve Şanlıurfa Miras Hukuku Avukatı Konularını Ele Alacağız.

Miras

Anayasamızın 35. maddesi ” Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz. ” diyerek miras hakkını herkese tanımıştır. Anayasa tarafından güvence altına alınan miras hakkı Türk Medeni Kanununda detaylıca düzenlemiştir. Miras düzenlemeleri Türk Medeni Kanununun 495 – 682 Maddeleri arasında düzenlenmiştir. Aynı zamanda mirasa ilişkin Türk Borçlar Kanununun genel hükümleri de geçerlidir.

Miras Avukatı

Anayasal bir hak olan mirasa ilişkin doğacak ihtilaflarda yasal veya atanmış mirasçıların hukuki destekçisi miras avukatıdır. Özel hukuk alanına dahil olan miras hukukundaki branşlaşma miras avukatı olarak nitelendirilir. Aslında avukatlık mesleğinde teoride böyle bir branş söz konusu olmasa da pratikte ve uygulamada miras avukatı diye bir özerk alan söz konusudur.

Miras konusu malvarlığına ilişkin uyuşmazlıkları kapsadığından miras avukatı kendini bireysel olarak geliştirmelidir. Aynı zamanda miras avukatı miras hukuku konusunda uzmanlaşmalı karşısına çıkacak sorunları geniş bir perspektifte çözüme kavuşturmalıdır. Bu sebeple miras avukatının özel hukuk alanında miras hukuku konusunda ileri seviye eğitim almış olması gereklidir.

Şanlıurfa Miras Avukatı

Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız gibi pratikteki miras avukatı teriminin bölgesel tabiri Şanlıurfa miras avukatıdır. Sosyo-Ekonomik olarak gelişmiş bir şehir olan Şanlıurfa’da mirasa ilişkin uyuşmazlıklarla çok fazla karşılaşılmaktadır. Bu sebeple Şanlıurfa daki miras davalarında başvurulacak avukat Şanlıurfa miras avukatıdır. Çünkü bölgesel ve yerel nitelikteki miras davalarına çözüm odaklı yaklaşacak olan Şanlıurfa miras avukatı olayı geniş çerçevede değerlendirecektir.

Şanlıurfa miras avukatı bölgede yaşayan insanlarla iç içe ve yerel örf ve adetlerlede ilgili olmalıdır. Çünkü mirasa ilişkin uyuşmazlıklar aynı aileden ve aynı aile bireyleri arasında yaşanmaktadır. Dolayısıyla Şanlıurfa miras avukatının yerel örf ve adetler çerçevesinde sunacağı çözümler taraflarca karşılık bulmalıdır. Şanlıurfa miras avukatının uyuşmazlığın taraflarına getireceği çözümler miras davası sürecini de kısaltacak ve miras davası da en kısa zamanda sonuçlanmış olacaktır.

Miras Hukuku

Miras hukuku, anayasada güvence altına alınan miras hakkını hukuki temelleriyle inceleyen hukuk dalıdır. Türk medeni kanunundaki miras hukukuna ilişkin düzenlemelerde de miras hakkı anayasaya paralel olarak herkese tanınmıştır.

Miras hukuku, kimlerin miras bırakan olduğunu, kimlerin mirasçı olduğu, bu mirasçıların pay oranlarına detaylı bir şekilde açıklık getirmektedir. Miras hukuku mirasbırakan ve mirasçılar yanında bunlar arasındaki hukuki ilişkiyi de irdelemektedir.

Miras hukuku aynı zamanda sağlar arası işlemler ile ölüme bağlı tasarrufların da neler olduğunu nasıl yapıldığını inceler. Miras hukuku bir yönüyle yaşamı son bulan kişilerin son arzularını hukuki temellere dayandırarak yerine getirilmesini sağlar.

Miras Hukuku Avukatı

Daha önce ele aldığımız makalelerimiz de miras hukuku avukatı, icra hukuku avukatı, ceza hukuku avukatı, boşanma hukuku avukatı, idare hukuku avukatı gibi branş ayrımının teoride bulunmadığını dile getirdik. Miras hukukuna bağlı olarak miras hukuku avukatı diye bir ayrımda açıkcası söz konusu değildir.

Ancak her ne kadar teoride böyle bir ayrım yoksa da pratikte miras hukuku avukatı olarak bir ayrım söz konusudur. Çünkü miras hukuku kendine özgü ve özel hukuk içerisinde geniş bir yer tutan düzenlemelere sahiptir. Miras hukuku avukatı da miras hukuka ait kanuni düzenlemeleri çok iyi bilmeli güncel içtihatları takip etmelidir.

Miras hukuku avukatı kişilerin malvarlığına ilişkin uyuşmazlıklarının çözüme kavuşturulmasını sağlar. Mirasın paylaştırılması, miras ortaklığının giderilmesi ve mirasın taksimi miras hukuku avukatı eşliğinde daha çabuk çözüme kavuşturulabilir.

Şanlıurfa Miras Hukuku Avukatı

Özel hukuka dahil olan miras hukuku ölenin son arzularının yerine getirilmesi, mirasbırakanın mal varlığının, ölümü sonrası akıbetini düzenler. Mirasbırakan yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılara mal varlığını taksimini, sağlararası işlemler veya ölüme bağlı tasarruflar şeklinde yapar.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yaşayan vatandaşların Şanlıurfa’daki miras davalarının takibini Şanlıurfa miras hukuku avukatı yapar. Miras davalarındaki uyuşmazlıkda mirasbırakanın veya mirasçıların taleplerini adli mercilerde Şanlıurfa miras hukuku avukatı dile getirir. Şanlıurfa miras hukuku avukatlığı, miras hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlarca icra edilir.

Şanlıurfa’nın sosyo-kültürel ve ekonomik yapısı miras davalarında ön plana çıkar. Bu sebeple Şanlıurfa miras hukuku avukatı ekonomik ve kültürel yapıyla iç içe olduğu gibi bu yapıyıda benimsemiş olmalıdır. Çünkü çözüme giden en hızlı yol tarafların uzlaşı çerçevesinde anlaşmalarıdır. Şanlıurfa miras hukuku avukatı da miras davalarında tarafların uzlaşı çerçevesinde anlaşmalarını sağlayacak faaliyetleri en etkili bir şekilde harekete geçirmelidir. Aynı zamanda Şanlıurfa miras hukuku avukatı tarafların çözüm odaklı sonuca ulaşmaları için alternatif yöntemleri de işletmelidir.

Miras Hukuku Kapsamında Miras Davaları İle İlgili Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Paylaşmak Güzeldir.


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

    whatsapp
    ara