Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Şanlıurfa Tazminat Avukatı

Şanlıurfa Tazminat Avukatı 05.03.19

Tazminat

Literatürde tazminat, hukuka aykırı bir eylem sonucunda meydana gelen maddi veya manevi zarara karşılık olarak ödenen bedel anlamına gelir. Yani tazminat zararların giderilmesini amacıyla sorumlu veya sorumlular tarafından zarar görene ödenen veya mahkeme tarafından ödenmesine karar verilen parasal bir edimdir.

Tazminat Avukatı

Zarar görenlerin, zararının sorumlular tarafından karşılanmasında tazminat avukatı hukuki danışmanlık verir. Tazminat davalarında, tazminat avukatı, davalı veya davacı taraf sujesidir. Tazminat davalarında taraflar, taraf vekili olarak, tazminat avukatı tarafından temsil edilir.

Avukatlık mesleğinde hukuk dalı olarak ayrım yoktur. Ancak her ne kadar bir ayrım olmasa da, tazminat avukatlığı özel bir ilgi alanı isteyen, detaylı bir bilgi birikimi gerektiren bir branştır. Tazminat avukatı, gerek tazminat hukukuna ilişkin düzenlemeleri gerekse yargıtay uygulamalarını yakından takip etmelidir. Zarar görenlerin, zararının en iyi bir şekilde ve adil olarak karşılanmasına tazminat avukatı yardımcı olur.

Şanlıurfa Tazminat Avukatı

Bu başlık avukatlık mesleğine ilişkin hem bir branş alanını hemde bir bölgesel alanı tanımlar. Şanlıurfa daki tazminat davalarında taraf vekilliğini Şanlıurfa tazminat avukatı yapar. Spesifik tazminat davalarında, Şanlıurfa tazminat avukatı, Şanlıurfa’nın sosyo kültürel yapısını göz önünde bulundurmalıdır. Çünkü toplumun ekonomik yaşantısını iyi bilen Şanlıurfa tazminat avukatı, başarı odaklı sonuca en hızlı bir şekilde ulaşır.

Şanlıurfa tazminat avukatı, aile hukukundan kaynaklı maddi ve manevi tazminatlarda, iş hukukundan kaynaklanan maddi ve manevi tazminatlarda, sigorta hukukundan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarından davalı veya davacı tarafı temsil eder. Şanlıurfa tazminat avukatı aynı zamanda ceza hukukunun konusu içindeki haksız fiilden kaynaklı tazminat davalarında da tarafları temsil eder. Bu sebeple Şanlıurfa tazminat avukatının bilgi birikimi ve tecrübesi tüm bu hukuk dallarıyla ilgili olmalıdır.

Şanlıurfa da En İyi Tazminat Avukatı

Zarar gören kişilerin, zararlarının maddi ve manevi olarak giderilmesinde hak kayıplarının yaşanmaması gerekir. Şanlıurfa da en iyi tazminat avukatı, bu hak kayıplarını önleyebilecek kapasitede olmalıdır. Geçmişten günümüze gerek avukatlık hizmetiyle ilgili gerekse diğer alanlara entegre olan kişiler en iyisini, işin ehlini aramaktadır. İşte Şanlıurfa da en iyi tazminat avukatı bu arayışın bir sonucudur.

Aile hukukuna veya iş hukukuna veya trafik kazasına ilişkin bir tazminat davasına Şanlıurfa da en iyi tazminat avukatı büyük bir özveri çerçevesinde cevap vermelidir. bu çerçevede Şanlıurfa da en iyi tazminat avukatının sorumluluğu çok fazladır.

Şanlıurfa da tazminat avukatı, avukatlık mesleğinde hem bölgesel bir ayrımı tanımlarken hemde tazminat hukuku bilim dalı üzerine özel bir ilgiyle branşlaşmayı betimler. Bu sebeple, Şanlıurfa da en iyi tazminat avukatı, genel itibariyle diğer tüm hukuk dallarına hakim olup, bölgesel olarak hizmet vermektedir.

Tazminat Hukuku

Tazminat hukuku ise sorumlular tarafından giderilmesi gereken zararın miktarını, sınırını, cinsini, ödenme şeklini inceleyen hukuk bilim dalıdır. Günümüzde tazminat hukukuna ihtiyaç çok fazladır. Çünkü bireyler arasındaki ilişki yoğunlaşmıştır. Bu yoğunluk zarar gören ile zarar veren arasındaki ilişkinin tazminat hukuku çerçevesinde incelenmesini zorunlu kılmıştır.

Tazminat hukuku kendi içinde diğer hukuk dallarıyla ilişkilidir. Çünkü tazminat hukuku, aile hukukundan, iş hukukundan ve haksız fiilden doğan tazminatlarla yakından ilgilidir. Aynı zamanda tazminat hukuku, sözleşmeden doğan zararların tespitiyle de iç içedir.

Tazminat Hukuku Avukatı

Daha önce kaleme aldığımız ” Savunma Hakkının Temsilcileri Avukatlar ” konu başlıklı makalemizde, ülkemizde avukatlık mesleğini icra edenler açısından herhangi bir ayrımın bulunmadığını belirttik. Yanı günümüzde pratikte, ceza hukuku avukatı, boşanma hukuku avukatı, iş hukuku avukatı, icra hukuku avukatı, tazminat hukuku avukatı gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak tazminat hukukunun kendine özgü sui generis alanı, tazminat hukuku avukatının da sınırlarını genişletmiştir.

Tazminat hukukunun bu geniş alanı, tazminat hukuku avukatının sorumluluklarını arttırmıştır. Çünkü tazminat hukuku avukatı aynı zamanda diğer hukuk dallarına da hakim olmalıdır. Tazminat hukuku avukatı, aile hukukunu, iş hukukunu, sözleşmeler hukukunu, ceza hukukunu kendi bilgi birikimiyle sentezlemelidir. Önüne gelen bir tazminat davasında tazminat hukuku avukatı diğer tüm hukuk dallarından yararlanmalıdır.

Şanlıurfa Tazminat Hukuku Avukatı

Tazminat davaları bilgi birikimi ve tecrübenin en çok arandığı uyuşmazlıklardır. Şanlıurfa tazminat hukuku avukatı, davalı veya davacı taraf vekili olarak müvekkillerine, tazminat hukukuna ilişkin tüm yasal düzenlemeler ve yargıtay içtihatları çerçevesinde cevap verir. Bu yönüyle Şanlıurfa tazminat hukuku avukatının sorumluluğu çok fazladır.

Tazminat hukuku alanında, Şanlıurfa tazminat hukuku avukatı, tazminatın kaynaklandığı hukuk dalına da hakim olmalıdır. çünkü tazminat hukuku, diğer hukuk dallarıyla bağlantılıdır. Şanlıurfa tazminat hukuku avukatı da bu bağı bir birine bağlayan köprü vazifesi görmektedir.

Şanlıurfa tazminat hukuku avukatı, önüne gelen tazminat davalarında, gerek aile hukuku gerek iş hukuku gerekse sigorta hukukuna ilişkin yasal düzenlemeleri de göz önüne almalıdır. Bu sebeple Şanlıurfa tazminat hukuku avukatı, öncelikle dava sürecini sonrasında ise davanın devamını diğer tüm hukuk dallarından ve uygulamalardan yaralanarak icra etmelidir.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk
Avukat Nida KUTTAŞ – Avukat Ahmet YILDIZ

[kkstarratings]

Paylaşmak Güzeldir.
  • 6
    Shares


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

    whatsapp
    ara