Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

SGK İşten Çıkış Koduna Göre Kazanılan Haklar Tablosu | AGÂH Hukuk

SGK İşten Çıkış Koduna Göre Kazanılan Haklar Tablosu | AGÂH Hukuk 15.05.20

Sizler İçin Kaleme Aldığımız Bu Makalemizde İş Sözleşmesinin İşveren tarafından, işçi tarafından veya başka bir nedenle sonlandırılması halinde SGK İşten Çıkış Koduna Göre Kazanılan Haklar Tablosu ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.

İşten Çıkış Koduna Göre Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı ve İşsizlik Ödeneği

İçerik Tablosu

İş Hukukundan doğan ve İşçi ile işveren arasında bulunan iş sözleşmesinin aşağıda belirtilen herhangi bir sebeple sonlandırılması halinde işçinin hangi durumlarda kıdem tazminatına, ihbar tazminatına ve işsizlik ödeneğine hak kazanacağına ilişkin tablo aşağıda verilmiştir. Her hangi bir hak kaybına maruz kalmamak için tüm hak ve alacaklarınız ile SGK işten çıkış kodunuzun takibi için Şanlıurfa İş Hukuku Avukatı ile iletişime geçebilirsiniz. İş hukuku alanında uzman avukat ekibimiz arabuluculuk sürecinden mahkeme sürecine kadar tüm durumu takip etmektedir.

Çıkış Kodlarına Göre Tazminat ve İşsizlik Ödemeleri

Her hangi bir sebeple işten ayrılmanız veya işinize son verilmesi halinde SGK İşten Çıkış Koduna Göre Kazanılan Haklar Tablosu aşağıda detaylı bir şekilde düzenlenmiştir.

KOD ÇIKIŞ KODU İÇERİK AÇIKLAMASI KIDEM
TAZMİNATI
İHBAR
TAZMİNATI
İŞSİZLİK
ÖDENEĞİ
01  

Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi

YOK YOK YOK
02  

Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi

YOK YOK YOK
03  

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)

YOK VAR YOK
04

 

 

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı
sebep bildirilmeden feshi

VAR VAR VAR
 

05

 

 

Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi

VAR YOK VAR
 

08

 

 

Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle

VAR YOK YOK
 

09

 

Malulen emeklilik nedeniyle

VAR YOK YOK
 

10

 

Ölüm Halinde

VAR YOK YOK
 

11

 

İş kazası sonucu ölüm Halinde

VAR YOK YOK
 

12

 

Askerlik Durumunda

VAR YOK VAR
 

13

 

Kadın İşçinin Evlenmesi Halinde

VAR YOK YOK
 

14

 

Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması

VAR YOK YOK
 

15

 

TOPLU işten çıkarma

VAR VAR VAR
 

16

 

Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer
işyerine nakli

YOK YOK YOK
 

17

 

İş Yerinin Kapanması Halinde

VAR VAR VAR
 

18

 

İşin Sona Ermesi Durumunda

VAR VAR VAR
19  

Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde
kullanılır.Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

YOK YOK YOK
20  

Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde
kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod
kullanılır)

YOK YOK YOK
21  

STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ

YOK YOK YOK
22  

DİĞER NEDENLER

YOK YOK YOK
23  

İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih

VAR YOK VAR
24  

İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih

VAR YOK VAR

 

25

İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı
davranışı nedeni ile fesih

VAR YOK VAR
26  

Disiplin kurulu kararı ile fesih

YOK YOK YOK
27  

İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk
nedeniyle fesih

VAR YOK VAR
28  

İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih

VAR YOK VAR
29  

İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına
aykırı davranışı nedeni ile fesih

YOK YOK YOK
30  

Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması
halinde kullanılır.
Tekrar başlatılmayacaksa “4”
nolu
kod kullanılır)

YOK YOK YOK
31  

Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt
Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih

VAR VAR VAR
32  

4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme
nedeni ile fesih

VAR VAR VAR
33  

Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi

VAR YOK VAR
34  

İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin
değişmesi nedeniyle fesih

VAR VAR VAR
35  

6495 SK Nedeniyle Devlet Memurluğuna Geçiş

VAR YOK YOK
36  

KHK İle İşyerinin Kapatılması

YOK YOK YOK
37  

KHK İle Kamu Görevinden Çıkarma

YOK YOK YOK
39  

696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş

YOK YOK YOK

 

SGK İşten Çıkış Kodu ve Şanlıurfa İş Hukuku Avukatı Hakkında

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Avukatlık Olarak İş Hukukundan Doğan İş ve İşçi Davaları İle İlgili Avukatlık ve Hukuk Danışmanlık Hizmeti Vermektedir. İşçi ve İşveren Davalarında Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, İşçilik Alacağı, Yıllık İzin Ücreti Alacağı, Fazla Mesai Alacağı Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

AGAH Hukuk Danışmanlık & Avukatlık

Paylaşmak Güzeldir.


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

    whatsapp
    ara