Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Tahliye Taahhüdü Nedeniyle Tahliye Davası | AGÂH Hukuk

Tahliye Taahhüdü Nedeniyle Tahliye Davası | AGÂH Hukuk 11.02.19

Tahliye Taahhüdü Nedeniyle Tahliye Davası

TMK 352/1.maddesine göre kiralananın tesliminden sonra kiracı taşınmazı belirli bir tarihte tahliye etmeyi yazılı olarak kabul etmesi halinde, bu süre dolduğu halde kiralananı boşaltmamış ise, kiraya veren taahhüt edilen tarihten itibaren bir ay içinde icraya başvurarak veya dava açarak kiralananın tahliyesini isteyebilir.

Yeni Malikin Tahliye Davası Açma Hakkı

Tahliye taahhüdüne dayalı tahliye davalarında diğer tahliye sebeplerinden farklı olarak sözleşmenin tarafı olmayan malikin dava açma hakkı bulunmamaktadır. Ancak kiralananı iktisap eden yeni malik, TMK’nın 310.maddesi uyarınca kiraya verenin kanuni halefi sayıldığından, önceden verilmiş taahhütnameye dayalı olarak dava açabilir.

Kiraya Verenin Açacağı Tahliye Davası

Kiralayan isterse icra dairesine başvurarak İİK’nın 272.maddesi uyarınca tahliye istemli takip yapabileceği gibi, doğrudan sulh hukuk mahkemesinde de tahliye davası açabilir.

Kiraya Verilen Taşınmazın Tahliyesi İçin Avukat Tutmak Zorunlu mu ?

Ülkemizdeki tüm yasal düzenlemeler de olduğu gibi kiralanan taşınmazın tahliyesine ilişkin davalar da davacının avukat ile temsil edilmesi yani taraf vekilliği şartı gibi bir zorunluluk yoktur.

Ancak sürekli güncelenen kanunlarımız, bir biri ile örtüşmeyen mahkeme kararları, üst yargının denetimi ile baştan gözden geçirilen ilk derece mahkeme kararlarının yoğunluğu, Şanlıurfa daki kiraya verilen taşınmazların tahliyesi için açılacak olan tahliye davalarında savunmanın temsilcileri avukatların önemini artırmaktadır.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk olarak, icra hukuku alanında uzman, kiralanan taşınmazların tahliyesinde Şanlıurfa icra dairelerinde tahliye istemli takiplerde ve sulh hukuk da tahliye davaları alanında sizler için hizmet veren en iyi avukat ekibimiz, Şanlıurfa da kiraya verilen taşınmazın tahliyesini en hızlı ve güvenilir bir şekilde çözüme kavuşturmaktadır.

Tahliye Davasında Süre

Dava veya icra takibinin taahhüt edilen tahliye tarihinden itibaren bir ay içinde yapılması gerekir.

Örneğin kiralananın 01.02.2019 tarihinde tahliye edileceği taahhüt edilmişse bu tarih gelmeden 31.01.2019 tarihinde dava açılması veya tahliye istemli takip yapılması mümkün değildir. Çünkü dava hakkı ancak taahhüt edilen tarih itibariyle doğacaktır.

Bir aylık dava açma süresinin önceden ihbar gönderilmek, dava açılmak veya takip yapılmak suretiyle korunması mümkün değildir. Kira sözleşmesinin tarafı olmayan kişinin, örneğin kefilin verdiği tahliye taahhüdü geçerli değildir. Ancak kiracı adına sözleşmeyi yapan kişinin, kiracı adına verdiği tahliye taahhüdünü geçerli kabul etmek gerekir. Çünkü sözleşmeyi kiracı adına yapmaya yetkili kişinin bu yetkisinin o sözleşme ile ilgili tahliye taahhüdünü de kapsadığının kabulü gerekir.

Tahliye Taahhüdünün Mirasçılara Etkisi

Kiracı olarak bulunduğu sırada muris tarafından verilen tahliye taahhüdü mirasçılarını da bağlayacağından, söz konusu taahhüde dayalı olarak dava açılabilir. Bu durumda davanın tüm mirasçılara karşı birlikte açılması gerekir.

Tahliye Taahhüdünün Geçerliliği

Tahliye taahhüdünün geçerli kabul edilebilmesi için ilk kira sözleşmesinden sonraki bir tarihte taahhüdün verilmiş olması gerekir. İlk kira sözleşmesi ile birlikte verilen taahhütnameler kiracının serbest iradesini yansıtmadığı düşünüldüğünden uygulamada geçerli kabul edilmemektedir.

Taahhütnamenin içeriğinden, taahhüdün kira sözleşmesinin yapıldığı tarihten, yani kiralayana taşındıktan sonra verildiği anlaşılıyorsa bu durumda taahhütnamede tanzim tarihinin olmamasının bir önemi yoktur. Taahhüdün geçerli olduğunun kabulü gerekir.

Tahliye Taahhüdünün Tarih Atılmadan Boş Kağıt Olarak İmzalanması

Taahhüdün boş kağıdın imzalanması suretiyle verildiği veya tanzim tarihinin sonradan atıldığına ilişkin iddiaların HMK’nın 200. maddesi uyarınca tanık ve sair delille ispatı mümkün değildir. Bu tür iddiaların yazılı delille kanıtlanması gerekir.

Kiralananın Şartlı Tahliyesine İlişkin Taahhütname

TBK’nın 170.maddesi uyarınca şartlı tahliye taahhütnameleri düzenlenebilir. Bu durumda taahhüt, söz konusu şartın gerçekleşmesi ile güncellik kazanacaktır. Burada önemli olan husus öngörülen şartın objektif olarak gerçekleşebilir bir şart olması gerekir. Taahhüdün bağlı olduğu şartın belirsiz ve gayri muayyen olduğu durumlarda taahhüdün geçerliliğinden söz edilemez.

Şanlıurfa da Tahliye Davasında Avukat

Şanlıurfa da hizmet vermekte olan Avukat Nida KUTTAŞ ve Avukat Ahmet YILDIZ ‘ın kurucu ortaklığını yaptığı Ağah Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk, Şanlıurfa da kiralanan taşınmazların tahliye taahhüdüne dayalı tahliyelerine ilişkin takip edilecek davalarda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk olarak, icra hukuku alanında uzman, kiralanan taşınmazların tahliyesinde Şanlıurfa icra dairelerinde tahliye istemli takiplerde ve sulh hukuk da tahliye davaları alanında tüm soru ve sorunlarınız için en iyi avukat ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk
Avukat Nida KUTTAŞ – Avukat Ahmet YILDIZ

[kkstarratings]

Paylaşmak Güzeldir.
  • 3
    Shares


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

    whatsapp
    ara