Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davaları

Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davaları 19.02.19

GAYRİMENKUL HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARI

TAPU TAHSİS BELGESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARI

Bu davada görevli mahkeme asliye hukuk mahkemeleridir.

Yetkili mahkeme ise gayrimenkulün aynının bulunduğu yer mahkemesidir.

Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davaları Araştırılması Gereken Hususlar ve Deliller

Söz konusu davada;
Tapu kaydı,
Tapu tahsis belgesi,
Belediye meclisi kararı,
ödeme belgeleri,
Keşif, Başlıca delillerdir.

Tahsis belgeleri idari nitelikte belgeler olup, tahsisten kaynaklı tapu iptali ve tescil davalarında tahsis şartının oluşup oluşmadığının denetlenmesi önem arz eder.

Buna göre 2981 sayılı Yasanın 13.maddesinde belirtilen şartları yerine getirerek tahsis belgesi almış olan kişinin bu hakkını 3. bir kişiye devretmesi durumunda devredilen kişinin de belirtilen şartları taşıyıp taşımadığının araştırılması gerekir.

Önemli bir diğer husus da tahsis belgelerinde ödeme planı taksitler halinde düzenlendiğinde ödemelerin tamamlanıp
tamamlanmadığı tespit edilmeli ödeme tamamlanmamış ise davacıya bu bedeli depo ettirilmesi gerekir.

Şanlıurfa İmar İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku Avukatı

Agâh Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk olarak, gerek Türk vatandaşlarına gerekse yabancı bireysel ve kurumsal müvekkillerimize İmar İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku alanında, tapu kadastro müdürlükleri ve belediyeler nezdinde tapu ve imar durumu araştırmalarını yapmakta gayrimenkul ile ilgili detaylı raporlar hazırlamaktayız.

Müvekkillerimize gayrimenkul yatırımlarında, inşaat projelerinin yürütülmesinde, yüklenici, mimar ve proje yöneticileriyle sözleşmelerin yapılmasında, imar mevzuatı da dahil bu alandaki tüm konularda Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Ayrıca Müvekkillerimize ait Kentsel Dönüşüm Bölgelerinde kalan veya yenilenmesi gereken gayrimenkulleri için Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki kanunun uygulanmasından kaynaklanan hak kayıplarını önlemek, mevzuatın getirdiği avantajlardan yararlanma ve dezavantajlarından da korunmak için alanında uzman ekibimizle çözümler üretmekteyiz.

Agâh Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk Olarak İmar İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz;

Tapu İptal Davaları ve Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davaları

Gayrimenkule Tecavüzün Önlenmesi, Müdahalenin Men’i Davaları

Ecrimisil Davaları, 2/B Arazileri ve Hazine Arazilerine İlişkin Davalar

Kiralanan Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Doğrudan Alımı

Gayrimenkul Alım ve Satım Sözleşmeleri ileSatış Vaadi Sözleşmelerinin Düzenlenmesi

İnşaat Ruhsatının ve İskânının Alınmasına Yönelik Resmi Merciiler Nezdinde Başvuruların Yapılması

İpotek, Kat İrtifakı, Kat karşılığı İnşaat,  Bina ve Proje Yönetimi vb. Sözleşmelerin Hazırlanması

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin İşlemlerin Yapılması

Projelerin Çevre Mevzuatlarına Uygunluğunun Denetlenmesi

Kira Tespit Davası, Tahliye Davaları,Kira Sözleşmesine Aykırılıktan Kaynaklı Hapis Hakkı Davaları

Şanlıurfa Avukat

Şanlıurfa da hizmet vermekte olan Avukat Nida KUTTAŞ ve Avukat Ahmet YILDIZ ‘ın kurucu ortaklığını yaptığı Ağah Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk olarak, Şanlıurfa da imar inşaat ve gayrimenkul hukuku alanında uzman kadromuzla, imar inşaat ve gayrimenkul hukukuna ilişkin tapu tahsis belgesine dayalı tapu iptal ve tescil davalarınıza hızlı ve güvenilir bir çözüm bulmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk
Avukat Nida KUTTAŞ – Avukat Ahmet YILDIZ

[kkstarratings]

Paylaşmak Güzeldir.
  • 3
    Shares


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

    whatsapp
    ara