Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Avukatı | AGÂH Hukuk

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Avukatı | AGÂH Hukuk 16.02.21

Terk nedeniyle boşanma davası avukatı, ilgilendiği alan olarak hassas bir alandaki davalara bakmaktadır. Her ne kadar son dönemde boşanma alanında ve aile hukuku alanında çeşitli düzenlemeler yapılıyor olsa da dikkat ve özen isteyen dava çeşitlerinden birisidir. Toplumda kadını ve erkeğin boşanma davalarına baktığı bakış açısı farklıdır. Bu çerçeve de müvekkillerimizin sorunlarına ve isteklerini en iyi bir şekilde karşılayabilmek için, hukuki bilgilerimiz ve donanımlarımız ile destek vermekteyiz.

Terk Nedeniyle Boşanma TMK Düzenlemeleri

Türk Medeni Kanununun 164. maddesinde ilgili düzenlenmeler yapılmıştır. Boşanma nedenleri genel ve özel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Özel boşanma nedenlerinin arasında terk de yer almaktadır. Bu nedenle kanunumuzda ayrı bir başlıkta düzenlenen terk, boşanma davalarının açılma nedenlerinden birisidir .

Terk Nedeniyle Boşanma Hangi Şartlarda Gerçekleşir?

Bu dava için kanunumuz birtakım şartlar aramaktadır. İlgili şartlar gerçekleşmeden davası açılamaz. TMK madde 164 göre;

  • Eşlerden biri evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek için evi terk etmiş olmalı ya da
  • Haklı bir neden olmadan ortak konuta dönmemiş olmalıdır.
  • Terk etme en az 6 ay sürmüş ve bu durumun hala devam ediyor olmalıdır.
  • Hakim veya noter aracılığıyla eşe ihtar çekilmelidir.
  • İhtar sonuçsuz kalmış olmalıdır.

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Hazırlanmalıdır?

Dava Dilekçesi hazırlanırken kanunda belirtilen sürelere ve bir takım usul kurallarına dikkat etmek gerekir. İhtarda bulunulurken, terk eden eşe iki aylık bir süre verdiğini ve bu sürede dönmesini bildirmelidir. Dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında da ihtarda bulunmalıdır. Dava dilekçesinde diğer eşin evi terk ettiği tüm nedenleri ve sonuçlar yazılmalıdır.

Terk Nedeniyle Boşanmada Nafaka Talep Edilebilir mi?

Talep edilebilir. Terk sebebiyle açılan boşanma davalarında, diğer davalarda olduğu gibi nafaka talebinde bulunulabilir. Bununla ilgili kanunda herhangi bir ayrım yapılmamıştır.

Terk Nedeniyle Boşanma Davasında Tazminat Kim Öder?

Bu tür davalarda tazminatı haksız bir şekilde evi terk eden taraf öder. Haksız olarak ortak konuttan ayrılan eş, maddi ve manevi sonuçlar için tazminat öder.

Terk Nedeniyle Boşanmada Avukatlık Vekalet Ücreti

Açılan davayı davacı kazandığı taktirde kendisini bir avukat ile temsil ettirmişse,  mahkeme tarafından davalı aleyhine  avukatlık vekalet ücretine hükmedilmektedir. Davayı kaybeden taraf mahkeme tarafından hükmedilen avukatlık vekalet ücretini davayı kazanan tarafın avukatına ödemek zorundadır.

Terk Nedeniyle Şanlıurfa Boşanma Davaları

Günümüzdeki güncel verilere göre boşanma davalarındaki artış herkes tarafından bilinmektedir. Dava sayılarındaki çoğalma, boşanma nedenlerindeki sebepler, her geçtikçe değişmekte ve fazlalaşmaktadır. Bu artış ve değişim Şanlıurfa’daki terk nedeniyle boşanma davalarına da yansımaktadır. Bu konuda Urfa da hali hazırda yüzlerde derdest dosya bulunmaktadır.

Terk Nedeniyle Boşanma Avukatı Şanlıurfa

AGÂH Hukuk ve Danışmanlık olarak, Aile Hukuku alanında boşanma davalarına ilişkin Şanlıurfa merkezli olarak Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Bu sebeple Aile hukuku departmanından terk nedeniyle boşanma avukatı Şanlıurfa hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Terk Sebebiyle Boşanma Davalarında Yargıtay Kararları

T.C. Yargıtay İkinci Hukuk Dairesinin 2020/2125 Esas, 2020/3438 Sayılı, 29.06.2020 Tarihli Kararı;

Taraflar arasında daha önce görülen ve davacı-karşı davalı müteveffa erkeğin Türk Medeni Kanunu’nun 166/son maddesine dayalı olarak açmış olduğu eldeki boşanma davasına dayanak teşkil eden boşanma davası;

erkek tarafından açılan Türk Medeni Kanunu’nun 164. maddesinde düzenlenen terk hukuki nedenine dayalı boşanma davası olup, mahkemece yapılan yargılama sonucunda terk ihtarının usulüne uygun olmadığı gerekçesiyle erkeğin terke dayalı boşanma davasının reddine, karar verilmiş, hüküm temyiz incelemesinden geçerek kesinleşmiştir.

Davacı-karşı davalı müteveffa erkeğin dayanak boşanma dosyasında davalı-karşı davacı kadına gönderdiği eve dön ihtarı ile kadının ortak konuta dönmesini istediği anlaşılmaktadır.

Bu durum, eşin ihtar talep tarihinden önceki kusurlu davranışlarının affedilip. En azından hoşgörüyle karşılandığına ve yeniden birlikte yaşama isteğine ilişkin bir irade açıklaması niteliğindedir. Affedilen veya hoşgörüyle karşılanan olaylar ise boşanma sebebi olamaz. Davacı-karşı davalı müteveffa erkeğin, bu şekilde eşinin ihtardan önceki kusurlarını affettiği, ihtar tarihinden sonrası için de tarafların bir araya gelmedikleri gibi davalı-karşı davacı kadından kaynaklanan boşanmaya sebep olabilecek nitelikte yeni bir olayın varlığının da kanıtlanamadığı anlaşılmaktadır. Hal böyle iken sağ kalan eşin (davalı-karşı davacı kadının) boşanmaya sebebiyet verecek kusurunun bulunmadığının tespitine karar verilecek yerde yazılı şekilde karar verilmesi doğru bulunmamış ve bozmayı gerektirmiştir.

Şanlıurfa Boşanma Avukatı

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Avukatlık

Paylaşmak Güzeldir.


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

    whatsapp
    ara