Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Terör Örgütü Üyeliği FETÖ Soruşturmasında Kovuşturmaya Yer Olmadığı

Terör Örgütü Üyeliği FETÖ Soruşturmasında Kovuşturmaya Yer Olmadığı 14.06.21

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan Terör Örgütü Üyeliği FETÖ soruşturmasında kovuşturmaya yer olmadığı na dair almış olduğumuz takipsizlik kararında, soruşturma aşamasında savcılık makamlarının, kovuşturma aşamasında ise ağır ceza mahkemesi makamlarının FETÖ/PDY terör örgütüne üyelik, terör örgütüne yardım, terör örgütü ile irtibat, iltisak ve terör örgütü sempatizanlığına ilişkin belirlenen kriterler ve kıstaslar şöyledir;

FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyeliği Soruşturmasında Alınan Takipsizlik Kararı

T.C. ŞANLIURFA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2021/…… Soruşturma
Karar No             : 2021/………

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR

DAVACI : K.H.

ŞÜPHELI : S… B…….., H……. Oglu S…..’den olma, ../0./19.. dogumlu, M….. ili, T……. ilçesi, Ç…… köy/mahallesi, .. cilt, .. aile sıra no, .. sıra no’da nüfusa kayıtlı ŞANLIURFA ikamet eder.

MÜDAFİ : Av. Ahmet YILDIZ

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma

SUÇ TARIHI VE YERI : ../../20.. ŞANLIURFA/MERKEZ

FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNE İLİŞKİN ŞÜPHELİYE İSNAT EDİLEN SOMUT EYLEMLER İLE DELİLLER

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ../../20.. tarih ve 20../…….. sayılı dosyası kapsamında; yapılan operasyonlar neticesinde ele geçirilen dijital verilerin, inceleme ve anlamlandırma çalışmaları
sırasında Emniyet personellerine ait çok sayıda dokümanın tespitinin yapıldığı, bu veriler arasında Emniyet mensupları hakkında fişleme/kodlama bilgilerinin bulunduğu, örgüt ile iltisaklı olduğu
değerlendirilen kişilerin tespit edildiği ve bu şahıslardan birçoğunun KHK’lar kapsamında ihraç edildiği, ilgili materyalde örgüt ile iltisaklı olarak kodlanmış ve KHK ile ihraç edilmiş olan bir kısım personel ile ilgili henüz adli işlem tesis edilmediği anlaşılması üzerine yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı şüpheli S………. B……….. isimli sahsın da arasında bulunduğu kişilere ait listenin Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi üzerine soruşturma işlemlerine başlanılmış ise de;

Şüphelinin Örgütsel Eylemlerinin Tespitine Dair Yapılan Araştırma Neticesinde;

 • Fetö/pdy terör örgütüne ait okullarda çocuklarının okul kaydına rastlanmadığı,
 • Örgüt ile bağlantılı herhangi bir Dernek, Vakıf veya Sendikada üyelik kaydının bulunmadığı,
 • Örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen is yeri, kurum ya da kurulularda SGK kaydının olmadığı,
 • Bank Asya’da hesabının bulunmadığı,
 • Örgütün kriptolu haberleşme programı olan ByLock isimli programda kaydının olmadığı,
 • Örgütsel faaliyet kapsamında yurt dışı giriş-çıkış kaydının bulunduğuna ilişkin kesin bir tespitin yapılamadığı,
 • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ele geçirilen SD kartta yer alan Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin FETÖ/PDY üyeleri tarafından fişlendiği listede yapılan inceleme sonucu düzenlenen veri inceleme raporunda şüpheli hakkında; TÜM LISTE olarak belirtilen tabloda DERECE1 :DIL olarak nitelendirildiği, “DERECE1’in örgüt tarafından yapılan fişlemeye karşılık gelen harf kodları olduğu DIL’in ise “Emniyet içerisindeki FETÖ mensubu olmayan ancak FETÖ mensubu tarafından kazanılmaya çalışılan kişileri ifade ettiği”, DERECE2:0 olarak nitelendirildiği, ”DERECE2’nin ise ”Hakkında bilgi olmayan personeli ifade ettiği” GÜNCEL LISTE”de ise 2015 Mart Alan kodunun DIL, 2015 Mart Alan Dışı 0, Alan kodunun EA (fetö içerisinde olup örgüt benim örgütüm diyen ancak bazı zaafları olan (himmet verme- kampa kalma – her çağrıldığında gelme sigara – karsı cins- namaz) kişileri ifade ettigi) olduğu,
 • 05.04.2021 tarihli HTS Analiz Raporlarında; Şüphelinin kullandığı değerlendirilen GSM hatları ile FETÖ suçları kapsamında işlem gören ve GSM hattında bylock tespit edilen şahıslarla
  irtibatının olduğu,

Şüpheli S……….. B……….. İsimli Şahsın Alınan İfadesinde Özetle;

….. yılında M…. T…….. da doğdum. Ben İstanbul da polis okulunu kazandıktan sonra birkaç defa çarsı izninde bu yapıya ait evde kahvaltı yapmak amacı ile gitmiştim. Kahvaltı için eve gittiğimizde ortam kalabalıktı. Şuan kimlerin bulunduğunu hatırlamıyorum. Fetö’ye ait olduğunu sonradan öğrendiğim bu eve birkaç defa kahvaltı yapmak için gitmiştim. Kahvaltıdan sonra evden ayrılırdım.

Herhangi bir sohbete katılmadım. Bulundukları ortam hoşuma gitmediği için bir daha evlerine gitmedim. 2015 yılında Şanlıurfa’ya tayinim çıktıktan sonra Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde birlikte görev yaptığım ……. isimli arkadaşım benimle bir aksam buluşmak istedi. Kendisi ile buluştuğumuzda beni bir yere götüreceğini söyledi bende kabul ettim.

Kendisi ile şuan yerini hatırlamadığım bir eve gittik. Çay içip sohbet ettikten sonra evden ayrıldık. Bir kaç hafta sonra yine …….. ile ………. Kod isimli sahsın evine gittik. Dini konulardan konuştuk. Sonra ben evden ayrıldım. Beni birkaç kere ……… telefonla arayarak yine ………. Kod isimli sahsın evine davet etti. Ortam hoşuma gitmediği için kabul etmedim. Hakkımda yapılan fişlemeyi kabul
etmiyorum. Benim fetö ile herhangi bir bağlantım yoktur.” seklinde beyanda bulunduğu,

Tüm Dosya Birlikte Değerlendirildiğinde;

Şüphelinin Üzerine Atılı Terör Örgütü Üyeliği Suçunun Unsurlarının Oluşabilmesi İçin;

 • Kod adı almak,
 • Belirli periyotlarla örgüte düzenli mali yardımda bulunmak,
 • Askeri veya ideolojik eğitim almak,
 • Devlet kadrolarında sistemli bir şekilde örgütlenip legal hiyerarşi dışında bir takım faaliyetlere girişmek,
 • Mobil veri aracılığıyla iletişime imkan sağlayan kriptolu iletişim programları kullanmak, örgüt adına belli sorumlulukları üstlenip yerine getirmek, örgütün üst yöneticilerinden emir alıp alt kadrodakilere emir vermek, örgüte eleman kazandırmak gibi,
 • Süreklilik,  çeşitlilik ve yoğunluk arz eden fiiller arandığı,

Yukarıda belirtildiği üzere dosya kapsamında şüphelinin kamuoyunda bu yapılanmanın terör örgütü niteliğinin açık ve yaygın olarak kabul edilmesi sürecinden sonra anılan örgütle irtibatını devam ettirdiğine, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk oluşturacak şekilde faaliyetlerini yürüterek örgütün hiyerarşik yapısına organik bağla dahil olduğuna, dolayısıyla üzerine atılı suçları işlediğine dair kamu davası açmaya yeterli şüphe oluşturacak somut ve kesin herhangi bir delil bulunmadığı, şüpheli hakkında sonradan örgüt üyeliği hususunda yeni bir delil elde edilmesi durumunda dosyanın bir bütün olarak değerlendirilmesinden sonra kamu davası açılabileceği, tüm dosya kapsamından anlaşılmış olmakla;

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 172/1 maddesi gereğince yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı şüpheli hakkında üzerine atılı suçlamalardan delil yetersizliği nedeniyle kamu adına KOVUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA,

Kararın bir örneğinin ifadesi alınan şüpheliye TEBLIGINE,

Kararın bir örneğinin 5320 Sayılı Kanunun 16. Maddesi gereğince Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne GÖNDERILMESİNE,

CMK’nın 173. Maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde Şanlıurfa Sulh Ceza Hakimliğine itirazı kabil olmak üzere karar verildi. 01.06.2021

SAVCILIK AŞAMASINDAKİ SORUŞTURMALARDA FETÖ/PDY TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ SUÇLAMASI

Yukarıda detaylı incelemeye almış olduğumuz soruşturma dosyasına ilişkin alınan kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair ( KYOK ) takipsizlik kararında, şüphelilerin terör örgütü üyeliği kapsamında değerlendirilmeleri ve terör örgütünün yapısına organik bağlı bağlı olduklarını gösterir kriterlerin neler olduğu tek tek ve somut olarak belirlenmiştir. Aday memur, öğretmen, hemşire, devlet memuru, polis, jandarma, bekçi, kamu personeli vb. gibi durumlarda; savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın, savcılık aşamasında takipsizlik kararı ile neticelendirilmesi, memuriyet durumu ile ilgili idare tarafından başlatılacak idari soruşturmada olumlu etkiye sahiptir.

Ceza Hukuku Kapsamında Soruşturma ve Kovuşturma Aşamasındaki Davalar Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Avukatlık

Kamuda Öğretmen Olan Sanığın Fetö/Pdy Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan Beraat Kararı

Paylaşmak Güzeldir.


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

  whatsapp
  ara