Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Olarak Zorunlu Arabuluculuk

Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Olarak Zorunlu Arabuluculuk 15.01.19

Yeni düzenleme ile konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat taleplerine ilişkin ticari davalarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline getirilmiştir.

Ticari Davalardan Zorunlu Arabuluculuk Kapsamına Giren Davalar

Kanun kapsamına giren davalar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‘nun 4’üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat taleplerine ilişkin davalardır. Ayrıca ilgili kanun düzenlemesi ile bahsi geçen nitelikteki davalarda dava açılmadan önce alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden arabuluculuk yöntemine başvurmanın dava şartı olarak kabul edileceği hükme bağlanmıştır.

Bu şart, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay’da görülen davalar hakkında uygulanmayacaktır.

Ticari Davalarda Zorunlu Arabuluculuk Süreci Nasıl İşleyecek?

Yeni düzenlemeye göre zorunlu arabuluculuk süreci ticari davalarda en fazla 2 ayda sonuçlandırılacak.

Arabulucular, kendilerine iletilen başvuruları en fazla altı haftada sonuçlandıracak, bu süre zorunlu hallerde iki hafta daha uzatılabilecek.

Arabulucu ise, kural olarak ilgili komisyon başkanlıklarına bildirilen listeden arabuluculuk bürosu tarafından belirlenecektir. Ancak tarafların listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşmaları halinde bu arabulucu görevlendirilebilecektir.

Arabulucu, taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması, tarafların anlaşması veya anlaşamaması hallerinde arabuluculuk faaliyetini sona erdirecek ve son tutanağı düzenleyerek durumu arabuluculuk bürosuna bildirecek.

Görüşmeler sonrasında tarafların anlaşmaları halinde, uyuşmazlık dava açılmadan çözüme kavuşturulacak. Bu durumda arabuluculuk ücreti, taraflarca eşit şekilde karşılanacak.

Öte yandan arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması veya iki saatten az süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hallerinde, iki saatli ücret Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenecek.

Arabuluculuğun Dava Şartı Olarak Düzenlenmesi

Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması halinde, herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilecektir.

Daha önce işçi ve işveren uyuşmazlıkları bakımından dava şartı olarak uygulanan arabuluculuk müessesesi, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren alacak ve tazminata ilişkin ticari uyuşmazlıklar bakımında da zorunlu hale gelmiştir.

Arabuluculuk müessesine işlerlik kazandırmak, mahkemelerdeki aşırı iş yükü ve uzun yargılama sürelerini azaltmak adına dava şartı olarak gündeme gelen ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuğu, aynı zamanda ticari uyuşmazlıkların çözümü bakımından da alternatif bir çözüm yolu olarak değerlendirmek ve zorunlu arabuluculuk sürecini bu alanda hizmet veren, ticari uyuşmazlıklarda deneyimli ve alanında uzman arabulucu avukatlardan alınacak hukuki destek ile yürütmek yeni düzenleme ile büyük önem arz etmektedir.

Yargıda hedef süre açısından, mahkemelerin iş yükünün alması ve tarafların kendi aralarında anlaşarak, aralarında uyuşmazlıkları kısa sürede sonuçlandırmaları bakımından, Ticari davalarda alacak ve tazminata ilişkin uyuşmazlıklar artık zorunlu arabuluculuk sürecinden geçecektir.

Agâh Hukuk olarak Arabuluculuk ve Danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilmek için;
Ticari uyuşmazlık alanında uzman avukat ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Agâh Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk
Avukat Ahmet YILDIZ – Avukat Nida KUTTAŞ

 

Paylaşmak Güzeldir.
  • 5
    Shares


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

    whatsapp
    ara