Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Trafik Kazası Tazminatı

Trafik Kazası Tazminatı 16.04.19

TRAFİK KAZASI NEDİR

Trafik kazası, bir karayolu taşıtının diğer bir taşıta, yayaya, hayvana ya da herhangi bir nesneye çarpmasıdır. Trafik kazaları sonucu yaralanma, maddi zarar ve ölüm meydana gelebilir. Trafik kazalarının oluşmasında başta sürücü, araç ve yol olmak üzere pek çok etmen etkilidir

TÜRKİYE’ DE TRAFİK KAZASI

Trafik kazaları bir çeşit yaralanmalara bağlı ölüm nedeni olup, bu tarz ölümlerin önemli bir bölümünü meydana getirmektedir. Türkiye küresel trafik kazası ölümlerinin neredeyse yarısını oluşturan on ülke arasında yer almaktadır.

TRAFİK KAZASI TAZMİNATI DAVASI NEDİR

Trafik kazaları çoğu zaman organ ve uzuv yaralanmaları ya da kayıplarıyla sonuçlanabileceği gibi bazı durumlarda da ölümle neticelenebilir Trafik kazası geçirenin kendisi veya ölümü halinde mirasçıları, uğradıkları maddi ve manevi
zararları telafi edebilmek için Trafik Kazası Tazminat Davası açma hakkına sahiptir.

TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVASI NE KADAR SÜRER

Ülkemizde açılan davaların bitiş sürelerine göre bakacak olursak ; Trafik Kazası Tazminat Davaları süre olarak genellikle ülkemizde 1 ile 1.5 yıl arasında değişkenlik göstermektedir. Trafik Kazası Tazminat Davasında maddi zarar tazminatı mahkemeden istenebilmektedir. Maddi zarar tazminatı içerisine bedeni hasarları dahil edebilmekteyiz. Bedeni hasarlar yaralanma ve sakatlanma olarak değişebilmektedir. Maddi zarar tazminatı yanında bir de vefat durumunda tazminat istenebilmektedir.

TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVASINI KİMLER AÇABİLİR

Trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi zarar ortaya çıkabilmektedir. Trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi zarara uğrayan herkes dava açma hakkına sahiptir. Ölümlü trafik kazalarında vefat eden kişinin yakınlarının maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı vardır. Yine yaralanmalı trafik kazalarında yaralanan kişinin maddi ve manevi dava açma hakkı bulunmaktadır. Ağır bir yaralanma mevcutsa yakınlarının da manevi tazminat davası açma hakkı vardır.

TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVASINDA ZAMANAŞIMI

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun  109. Maddesinde; “Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zaman aşımına uğrar.

TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVASI AÇMADAN ÖNCE BAŞVURULMASI GEREKEN YER NERESİDİR

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun Madde 97. Maddesinde; “Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması halinde, zarar gören dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilir.” Denilmesi suretiyle zarar gören kişilerin sigorta
firmasına dava açmadan evvel başvuruda bulunması gerektiği açıkça belirtilmiştir.

TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME

Trafik Kazaları Tazminat Davaları adli yargıda görülmektedir. Adli mahkemeler bu konuda görevlendirilmiştir.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk
Avukat Nida KUTTAŞ – Avukat Ahmet YILDIZ

[kkstarratings]

Paylaşmak Güzeldir.


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

    whatsapp
    ara