Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Türk Ceza Kanununda Hakaret Suçu

Türk Ceza Kanununda Hakaret Suçu 17.04.19

HAKARET SUÇU NEDİR? HAKARET SUÇU NEREDE DÜZENLENMİŞTİR?

Hakaret suçu Türk Ceza Kanununda Şerefe Karşı Suçlar bölümünde 125. Madde de düzenlenmiştir. TCK Mad. 125 Hakaret suçunu şu şekilde tanımlamaktadır. “ Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. “

Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir. Hakaret suçunun mağduru muhatap alan sesli, yazılı, görüntülü şekilde işlenmesi halinde fail yukarıda bahsedilen şekilde üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

HAKARET SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ NELERDİR?

Hakaret suçu;

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı
bir yıldan az olamaz.

HAKARET SUÇUNUN ALENEN İŞLENEBİLİR Mİ?

Hakaret suçu alenen işlenebilmektedir. Ancak hakaret suçunun alenen işlenmesi halinde ceza oranı değişmektedir. Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

HAKARET SUÇUNDA MAĞDURUN BELİRLENMESİ

Hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa, hem mağdurun ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır.

HAKARET SUÇUNUN HAKSIZ FİİLE TEPKİ OLARAK İŞLENMESİ

Hakaret suçu haksız fiile tepki olarak da işlenebilmektedir. Bu husus TCK da düzenlenmiş olup ayrıca ceza oranının değişik olduğu hususu gözden kaçırılmamalıdır. Şöyle ki; Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

Ayrıca hakaret suçu kasten yaralamaya tepki olarak da işlenebilmektedir. Ancak dikkat edilmesi gereken bir durum vardır ki bu durumda kişiye ceza verilmemektedir.

HAKARET SUÇUNUN KARŞILIKLI İŞLENMESİ

Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi halinde, olayın mahiyetine göre, taraflardan her ikisi veya biri hakkında verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET – ÖLEN KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET OLABİLİR Mİ?

Kişinin hatırasına hakaret TCK madde 130 da düzenlenmiştir. Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az üç kişiyle beraber hakaret eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Kişinin hatırasına yapılan hakaret alenen yapılırsa ; bu Ceza, hakaretin alenen işlenmesi halinde, altıda biri oranında artırılır.

HAKARET SUÇUNDA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA

Hakaret suçunda soruşturma ve kovuşturma bazı hallerde şikayete bağlı değildir. Şikayete tabi olmayan bu hallerden bir tanesi de kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakarettir. Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hariç; hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikayetine bağlıdır.

Mağdur, şikayet etmeden önce ölürse, veya suç ölmüş olan kişinin hatırasına karşı işlenmiş ise; ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eş veya kardeşleri tarafından da şikayette bulunulabilir.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk
Avukat Nida KUTTAŞ – Avukat Ahmet YILDIZ

[kkstarratings]

Paylaşmak Güzeldir.


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

    whatsapp
    ara