Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçunun Cezası | AGÂH Hukuk

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçunun Cezası | AGÂH Hukuk 06.03.21

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 191. Maddesi, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, suçuna ilişkin düzenlemeyi içermektedir. Uyuşturucu madde kullanma suçunun suçunun cezası TCK 191 kapsamında belirlenmektedir. Sizler için incelemeye aldığımız bu makalede T.C. Yargıtay yirminci Ceza Dairesinin 2019/4982 Esas, 2020/181 Sayılı ve 08.01.2020 Tarihli Kararında, uyuşturucu madde kullandığını kolluk görevlilerine kendisi söyleyen hakkında kullanmak için uyuşturucu bulundurmak suçundan ceza verilmemesine ilişkin verilen kararı ve uyuşturucu kullanımına ilişkin kanuni düzenlemeyi inceleyeceğiz.

Uyuşturucu Kullanmanın Cezası Nedir?

Uyuşturucu kullanma suçunun cezası TCK madde 191’de şöyle belirlenmiştir; Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir.

Cumhuriyet savcısı, bu durumda şüpheliyi, erteleme süresi zarfında kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmadığı veya yasakları ihlal ettiği takdirde kendisi bakımından ortaya çıkabilecek sonuçlar konusunda uyarır.

Erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanır.

Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilen kişi, gerek görülmesi hâlinde denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulabilir.

Kişinin, erteleme süresi zarfında;

 • Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi,
 • Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması hâlinde, hakkında kamu davası açılır.

Erteleme Süresi İçinde İkinci Kez Kullanmak İçin Uyuşturucu Bulundurmak

Erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, ihlal nedeni sayılır ve ayrı bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmaz.

Bu konuda tekrar soruşturma başlatılmaz ve denetim süresince ikinci kez kullanmak için uyuşturucu yakalattığı için, şüpheli hakkında denetim süresini ihlali sebebiyle işlem başlatılır. özetle, 2 kez uyuşturucudan yakalanmak denetim ihlali sayılır ve şahıs cezalandırılır.

Şüpheli hakkında kamu davasının açılmasından sonra, uyuşturucu kullanma suçunun tekrar işlendiği iddiasıyla açılan soruşturmalarda kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilemez.

Uyuşturucu Kullanma Suçunu İşleyen Kişi Denetim Süresince Tekrar Uyuşturucu Kullanmaz İse

Şüpheli erteleme süresi zarfında kanunda belirtilen yükümlülüklere aykırı davranmadığı ve yasakları ihlal etmediği takdirde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Başsavcılık tarafından, uyuşturucu kullanma suçunu işleyen kişi denetim süresince tekrar uyuşturucu kullanmaz ise soruşturma aşamasında takipsizlik kararı verilir.

Uyuşturucu Kullanma Suçunun Cezasında Ağırlaştırma Sebepleri

Kullanmak için uyuşturucu bulunduran ve yakalatan kişi; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Uyuşturucu Kullanma Suçundan Verilen Cezanın İstinaf Edilmesi ve İstinaf Dilekçesi

Mahkeme tarafından verilen cezanın istinaf edilebilmesi için, kararın usulüne uygun bir şekilde tebliğ veya tefhim edilmesi gerekmektedir. Verilen kararın taraflara tebliğinden itibaren sanık 7 gün içerisinde ilgili bölge adliye mahkemesince kanun yoluna başvurabilir. Yapılacak başvuruya ilişkin istinaf dilekçesi, dava kapsamında tüm olay olgusunu, tüm delilleri ve tespit edilen hukuka aykırı durumları içermelidir. Bu sebeple mahkemece verilen ceza hükmünün bozulması ve şartlar uygunsa beraat hükmünün alına bilmesi için en iyi ceza avukatı ile iletişim kurmanız tavsiye edilir. Çünkü ceza hukuku alanında yürütülen faaliyetler kendi içinde bir çok ceza kanunu ve ceza maddelerini içermektedir.

Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçunda Yargıtay Kararı

TCK Madde 191. kapsamında olan kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçuna ilişkin Yargıtay’ın vermiş olduğu emsal nitelikteki karar aşağıda detaylı bir şekilde incelenmiştir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 191/2. maddesinde yer alan “Bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında…. Beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir.”, 191/3. maddesinde yer alan “Erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanır.” ve 191/4-a maddesinde yer alan “Kişinin, erteleme süresi zarfında;

 • a) Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi,
 • b) Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması,
 • c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, hâlinde, hakkında kamu davası açılır.”

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 223/1. maddesinde yer alan “Duruşmanın sona erdiği açıklandıktan sonra hüküm verilir.

 • Beraat,
 • Ceza verilmesine yer olmadığı,
 • Mahkûmiyet,
 • Güvenlik tedbirine hükmedilmesi,
 • Davanın reddi ve Düşmesi kararı, hükümdür.” biçimindeki düzenleme,

Aynı maddenin 8. fıkrasında yer alan “Türk Ceza Kanununda öngörülen düşme sebeplerinin varlığı ya da soruşturma veya kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hallerinde, davanın düşmesine karar verilir. Ancak, soruşturmanın veya kovuşturmanın yapılması şarta bağlı tutulmuş olup da şartın henüz gerçekleşmediği anlaşılırsa; gerçekleşmesini beklemek üzere, durma kararı verilir. Bu karara itiraz edilebilir.” biçimindeki düzenlemeler karşısında,

Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçundan Yapılan Soruşturma

Sanık hakkında “Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçundan yapılan soruşturma sonucunda, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “kamu davasının açılmasının ertelenmesine ve şüpheli hakkında bir yıl süre ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına” karar verilmiştir.

kararın kesinleşmesinden sonra infazı için Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne gönderildiği, sanığın denetim yükümlülüğüne uymadığından bahisle Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı’nca kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararının kaldırılarak, iddianame ile kamu davasının açmıştır.

Kolluk Görevlilerine Uyuşturucu Madde Kullandığının Söylenmesi

Oluş ve dosya kapsamına göre polisi arayarak, uyuşturucu kullandığını, pişman olduğunu, tedavi olmak istediğini söyleyen sanık hakkında soruşturma işlemlerini başlatılmıştır.

Hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan dolayı başlatılmış bir soruşturma olmadığı halde, kendiliğinden kolluk görevlilerine uyuşturucu madde kullandığını söylemesi sonucu hastaneye sevk edilerek yaptırılan tahlilde şahısta uyuşturucu maddenin tespit edilmiştir.

Uyuşturucu Kullanma Suçunda Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı

Olayda, görevlilerin bilgilerinin bulunmadığı aşamada kendi beyanları ile suçunu ortaya çıkardığından sanık hakkında TCK’nın 192/4. maddesi gereğince “ceza verilmesine yer olmadığına” karar verilmesi gerektiği gözetilmeden mahkûmiyetine karar verilmesi, kanuna aykırı, sanık müdafinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bozulmasına oybirliğiyle karar verildi.

Türk Ceza Kanunu TCK’da Düzenlenen Suçlar

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Avukatlık

Paylaşmak Güzeldir.


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

  whatsapp
  ara