Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Vergi Davası Avukatı Şanlıurfa | AGÂH Hukuk | VERGİ HUKUKU

Vergi Davası Avukatı Şanlıurfa | AGÂH Hukuk | VERGİ HUKUKU 15.02.20

Devlet tarafından verilen hizmetler karşılığı toplanan ücretin genel adı vergidir. Vergi, insanların toplu olarak birlikte yaşamaya başladıkları, bir devlet düzeni oluşturmaya başladıkları günden bugüne var olmuştur. Ülkemizde cumhuriyet öncesi dine dayalı bir vergi toplama usulü söz konusu idi. Müslüman tebaadan belirli bir oranda, gayrimüslim tebaadan farklı bir oran toplanmaktaydı. Cumhuriyetin kurulması ile laik bir vergi düzenine de geçilmiş oldu. Söz konusu bu vergi düzenini inceleyen hukuk dalına vergi hukuku denir. Bununla bağlantılı olarak bu makalemizde vergi hukuku kapsamında vergi davası avukatı Şanlıurfa konu başlığını inceleyeceğiz.

Vergi Hukuku Kapsamında Vergi Davası

Vergi hukukuna ilişkin düzenlemelere bakıldığında hem anayasal olarak hemde vergi kanunundaki düzenlemelere göre vergi, ödev ve yükümlülük olarak değerlendirilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 73. Maddesinde düzenlenen vergi ödevine göre, herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. Şeklinde düzenlenmiştir.

Hem ödev hemde yükümlülük olarak belirlenen vergi yükünün unsurlarından olan mükellefler ile vergi daireleri arasındaki ihtilaflar ve uyuşmazlıklar vergi davasını meydana getirir. Vergi davaları, kamu hukuku kapsamında idari yargılama usulüne tabi olarak vergi mahkemelerinde görülmektedir.

Vergi Dava Dilekçesi Örneği 2020

www.agahhukuk.com da bulunan örnek dilekçeler bölümünde vergi dava dilekçesi örneği 2020 ulaşabilirsiniz. Her somut olayda farklı bir yol izlenmesi ve farklı bir savunma stratejisinin belirlenmesi gerektiği göz önünde bulundurulduğunda, vergi davası dilekçesinin vergi hukuku alanında uzman vergi avukatı tarafından hazırlanması gerektiğine dikkat edilmelidir.

Vergi Cezası İhbarnamesine İtiraz Dilekçesi

Gerçek veya tüzel kişiliği sahip mükellefler, KDV, ÖTV ve vb. vergi zıyaı cezası ihbarnamelerine karşı itiraz dilekçesini vergi dairelerine sunarken somut olayı ve ceza konusu olayda bulunan hukuka aykırılıkları tam ve eksiksiz olarak tespit etmelidir. Çünkü, Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığına sunulacak olan itiraz dilekçesi tarafınıza uygulanan vergi cezasının akıbetini ve akabinde açılacak olan vergi davasının neticesini belirlemektedir.

Vergi Davalarında Avukatlık Vekalet Ücreti

Kamu hizmeti niteliğinde olan avukatlık mesleğinde, takip edilecek davalardan dolayı müvekkillerden talep edeceği ücret en asgari olarak Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenmiştir. Her yılın ilk ayında yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinden vergi davalarında avukatlık vekalet ücreti de ayrıca belirlenmiştir. TBB tarafından belirlenen bu ücret tarifesi asgaridir. Avukat belirlenen bu ücret tarifesi altında vekalet ücreti alamaz.

Vergi Davası Avukatları Şanlıurfa

Vergi hukuku alanında vergi davası avukatı Şanlıurfa olarak, gerçek veya tüzel kişiliğe sahip mükellefiyeti bulunan müvekkillere verilen avukatlık ve hukuk danışmanlık hizmetlerinden bir kısmı;

 1. Vergi Hukuku Kapsamında Müvekkillerin Talebi Doğrultusunda Yazılı Mütalaa Verilmesi
 2. Mükellef Müvekkil İle Vergi Daireleri Arasında Vergi Uzlaşmaları ve Arabulucuk Hizmeti
 3. Vergi Hukuku Kapsamında İptal ve Tam Yargı Davaları Açılması ve Takibi
 4. Vergi Cezalarından Kaçakçılık ve Sahte Fatura Düzenleme veya Kullanma Suçlarından Doğan Davalar
 5. Gelir Vergisi, KDV, ÖTV, Kurumlar Vergisi, MTV ve Diğer Tüm Vergi İhtilaflarının Çözümlenmesi
 6. Mükellefe Uygulanan Vergi Tarhına ve Vergi Cezasına Karşı İptal Davası Açılması ve Takibi
 7. Takdir Komisyonu Kararları ve Tadilat Komisyonu Kararlarına Karşı İtirazların Yapılması
 8. Vergi Hesap Hataları ve Vergilendirme Hatalarının Düzelttirilmesi İşlemleri
 9. Mükelleften Kesinti Yoluyla Vergi Alınmasına İtiraz
 10. Müvekkillere Vergi Sebebiyle Gönderilen İcra Ödeme Emirlerine İtirazı ve İptali
Şanlıurfa Vergi Mahkemesi - AGÂH Hukuk - Şanlıurfa Avukat

Şanlıurfa Vergi Mahkemesi

Şanlıurfa Vergi Mahkemesi

Yargı çevresi olarak Gaziantep Bölge İdare Mahkemesine bağlı olan Şanlıurfa Vergi Mahkemesi, Şanlıurfa’daki vergi uyuşmazlıklarını çözüme kavuşturmak için Şair Şevket Mahallesi Atatürk Bulvarı No:2 63100 adresinde hizmet vermektedir.

Şanlıurfa Vergi Davaları Avukatı

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Avukatlık Olarak Şanlıurfa Vergi Davaları Avukatı Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak ve Vergi Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlık ve İhtilaflara Çözüm Önerileri İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

AGÂH Hukuk Danışmanlık & Avukatlık

Paylaşmak Güzeldir.


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

  whatsapp
  ara