Avukatlık & Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Zina Aldatma Sebebiyle Boşanma Davası Avukatı | AGÂH Hukuk

Zina Aldatma Sebebiyle Boşanma Davası Avukatı | AGÂH Hukuk 12.02.20

Zina aldatma sebebiyle boşanma davası avukatı, boşanma davasının açılma nedenlerinden birisidir. Zina da terk gibi boşanma nedenlerinden özel nedenler grubuna girer. Özel sebeplere dayanılarak açılan boşanma davasından birisi de makalemizin konusunu oluşturan zinadır. Eşler evlilik birliği içerisinde, birbirlerine karşı olan sorumlulukları yerine getirilmediği taktirde birtakım sorunlar ortaya çıkmaktadır. Özellikle evlilik güven esasına dayanan bir kurumdur. Sadakat yükümlülüğünü diğer eşe karşı ihlal eden taraf bunun sonuçlarına katlanmakla yükümlüdür.

Zina Sebebiyle Boşanma TMK Düzenlemesi

Zina nedeniyle boşanma, da boşanma sebepleri ana başlığından sonra 161. madde de  düzenlenmiştir.  161. madde bizleri davanın açılma süresi hakkında da bilgilendirmektedir. ilgili maddenin birinci fıkrasında eşlerden birisi zina ederse, diğer eşin boşanma davası açma hakkından bahsedilmektedir. Diğer eş, zina eden eşi affederse dava hakkı düşmektedir. Bu nedenle affa ilişkin yazılı ya da sözlü beyanlar kayıt altına alındığında davanın kaybedilmesi olası olacaktır.

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Hangi Mahkemede Görülür?

Zina nedeniyle boşanma davası, diğer boşanma nedenlerine dayanılarak açılan boşanma davasında olduğu gibi Aile mahkemelerinde görülmektedir. Aile mahkemelerinin görev alanında boşanma davası vardır.

Zina Sebebiyle Boşanma Dilekçesi Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Zina sebebiyle boşanmada dilekçe hazırlanırken, dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Öncelikle kanun bu davayı açmak için hak düşürücü süreden bahsetmektedir. Türk Medeni Kanunun 161. maddesinin 3.fıkrasına göre; Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina
eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. denmektedir.  Boşanma dilekçesi hazırlanırken yapılan hatalardan birisi de karşı tarafa karşı hakaret boyutuna ulaşan söylemlerdir. Davayı açan karşı tarafın şeref ve haysiyetine dokunmadan, hakaret içerikli yazılardan kaçınarak dilekçe yazılmalıdır.

Zina Sebebiyle Boşanmada İspat Nasıl Yapılır?

Zina sebebiyle boşanmada ispat, hukuka uygun yollar ve araçlar ile yapılan ispat vasıtası ile olur. Zina ispat edilmeye çalışılırken, kişilik hakları ve özel hayatın gizliliği ihlal edilmemelidir.

Zina Aldatma Sebebiyle Boşanma Avukatı

Zina Aldatma Sebebiyle Boşanma Avukatı, hakkında  ve Aile Hukuku Kapsamında Boşanma Davaları Alanında Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Hizmeti Almak, Daha Detaylı Bilgiye ulaşmak  için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

AGÂH Hukuk ve Danışmanlık

Paylaşmak Güzeldir.


SORMAK İSTEDİĞİNİZ BİR ŞEY VAR MI?

    whatsapp
    ara