Arabuluculuk Hizmeti

Agâh Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk gerek müvekkillerimize ait taraf vekilliği gerekse ihtiyarı arabuluculukla kamu düzenini ilgilendirmeyen ve cebri icraya elverişli tüm konularda hizmet vermektedir.

Arabuluculuk hukuk sistemimiz içinde hızla yerini alırken, çıkan son yasa ile İş Hukukuna ilişkin İşçi – İşveren Uyuşmazlıklarında, İşçi Alacaklarında, İşe İade Davalarında, Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Fazla Mesai Alacağı, Hafta Tatili alacağı, Yıllık İzin Ücreti Alacağı konularında arabulucuya başvuru zorunlu hale gelmiştir.

Arabuluculuk süreci taraflar arasında mahkeme dışında yapılan bir görüşme, uzlaşma sürecidir.

Taraflar, Ticari, Tüketici, Sigorta, Tazminat, Kira, Aile, Fikri Sınai uyuşmazlıklara ilişkin pek çok hukuki meseleyi de arabuluculuk yöntemiyle çözebilirler.

Arabuluculuk süreci hakkında danışmanlık hizmeti alabileceğiniz gibi, arabuluculuk sürecini Agâh Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuğa vekâlet vermek suretiyle de takip edebilirsiniz. Arabulucu hakkını kullanmanız dava açma hakkını kaybettiğiniz anlamına gelmez.

 Agâh Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk Tarafından Yürütülen Arabuluculuk Hizmetleri;

İşçi – İşveren Uyuşmazlıklarında

İşçi Alacakları ve İşe İade Taleplerine İlişkin Arabuluculuk

Telif Haklarından Kaynaklanan Tazminat ve Alacaklara İlişkin

Kat Mülkiyetinden Kaynaklanan Apartman Yönetimine İlişkin Uyuşmazlıklarda

Tapuya ilişkin Taşınmaz ve Miras Taksimi