Uzlaştırma Hizmetleri

AVUKATLIK KANUNU 35/A UZLAŞTIRMA HİZMETİ

 

1136 sayılı Avukatlık Kanunu 35/A Maddesi, taraflar arasında ortaya çıkan uyuşmazlığı uzlaşma yöntemiyle kısa sürede ve en az masrafla çözmek için uygulanacak usul ve esasları belirlemek üzere düzenlenmiştir.

 

35/A Uzlaşması, en az masrafla en hızlı ve en doğru, en adaletli çözüm yöntemidir.

 

35/A uzlaşması tarafların kendi iradeleriyle uzlaşarak istem sonucu elde edebilecekleri tüm uyuşmazlıklarda uygulanır.

 

35/A uzlaşması sonucu taraflarca, uyuşmazlığın çözümü hakkında mutabık kalınarak tutulan uzlaşma tutanağı, İcra ve İflas Kanunu’nun 38. Maddesi ve 68/a Maddesi uyarınca icra edilebilen ilam hükmündedir.